Český telekomunikační úřad: DVB-T2 je jednou z priorit pro rok 2017

0 komentářů 18.1.2017 / Jan Potůček

Za jednu ze z hlavních priorit pro letošní rok označil Český telekomunikační úřad podporu přechodu na nový typ zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2. Uvedl to v pravidelné měsíční monitorovací zprávě za leden 2017.

„Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu se ČTÚ bude podílet na přípravě Technického plánu zemského digitálního vysílání na DVB-T2, včetně zajištění příslušných kmitočtových opatření pro konečné vysílací sítě DVB-T2,“ slíbil úřad v dokumentu.

ČTÚ zároveň v rámci aktualizace Strategie správy spektra připraví i návrh na další využití pásma 700 MHz, které nyní využívá televizní vysílání ve standardu DVB-T a jež má být od roku 2021 vyčleněno pro mobilní operátory. Právě kvůli odejmutí pásma 700 MHz dochází z přechodu na novější televizní standard DVB-T2, který umožní zachovat televizní vysílání ve stávajícím rozsahu i s nižším počtem vysílacích kmitočtů.

Telekomunikační úřad rovněž ve své lednové monitorovací zprávě přislíbil ve zvýšené míře sledovat případy vzájemného rušení sítí DVB-T a LTE, včetně ochrany distribuce signálů přechodových DVB-T2 sítí. „Informace o vývoji situace budeme stejně jako dosud pravidelně zveřejňovat v rámci monitorovacích zpráv,“ ujistil ČTÚ. Operátoři tří plánovaných přechodových sítí DVB-T2, které mají zahájit vysílání v letošním roce, stále netrpělivě očekávají výsledky mezinárodní koordinace kmitočtů, kterou zajišťuje právě ČTÚ.

„ČTÚ již vydal dvě individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v rámci přechodových sítí. Další je připraven vydat na základě řízení zahájených k žádostem o individuální oprávnění (operátoři Česká televize, České Radiokomunikace a Digital Broadcasting). V jakém termínu však budou držitelé těchto oprávnění nebo budoucí žadatelé o oprávnění připraveni zahájit vysílání v rámci přechodových sítí, to je otázka, která by měla směřovat spíše na ně,“ řekl serveru Televizníweb.cz mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Mluvčí úřadu dále řekl, že ČTÚ dopředu nepřipravuje kmitočty pro přechodové sítě a tudíž nemůže sdělit, v jaké fázi je jejich mezinárodní koordinace. „ČTÚ jako regulátor reaguje až na žádost o individuální oprávnění. Nemůžeme dopředu předjímat, o jaké oprávnění kdy který operátor požádá. Požádá-li, jsme připraveni jeho žádost vyřídit,“ uvedl Drtina. Podle vládou schválené Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání měl ČTÚ dokončit mezinárodní koordinace kmitočtů pro přechodové sítě DVB-T2 do konce srpna minulého roku a tyto sítě měly zahájit vysílání v říjnu 2016.

Žádná z tří plánovaných přechodových sítí DVB-T2 však dosud vysílání nezahájila. Nejblíže startu je síť Českých Radiokomunikací, která by měla zahájit vysílání z dvou pražských vysílačů (Žižkov a Cukrák) na přelomu února a března letošního roku.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář