Mládek stihl vládě odevzdat první monitorovací zprávu o stavu příprav DVB-T2

0 komentářů 27.2.2017 / Jan Potůček

ÚPLNÉ ZNĚNÍ UVNITŘ – Dokument je jakousi výroční zprávou činnosti Koordinační expertní skupiny při ministerstvu průmyslu a obchodu, která má na starosti přípravu legislativy potřebné k přechodu na DVB-T2.

Dvě ze tří plánovaných přechodových sítí DVB-T2, které umožní televizním vysílatelům v České republice bezproblémově přejít z dnešního vysílacího standardu DVB-T na digitální vysílání nové generace, mají připraveny téměř všechny kmitočty a mohou odstartovat. Vyplývá to z monitorovací zprávy o naplňování vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání, kterou předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu Úřadu vlády. Dokument, který má úřad zpracovat jednou ročně vždy k 31. lednu, stihl připravit resort ještě pod vedením odvolaného ministra Jana Mládka.

Přechodové sítě DVB-T2 nebudou dokončeny letos

Zpráva potvrzuje, že přechodová síť České televize pro vysílání ve standardu DVB-T2 má připraveny kmitočty pro všech 26 vysílačů velkého výkonu, zatímco pro kompletní koordinaci přechodové sítě Českých Radiokomunikací, která má sloužit v době přechodu z DVB-T na DVB-T2 pro klienty dnešních multiplexů 2 a 3, zbývá doladit kmitočet pro jediný vysílač. Nejhůře je na tom třetí přechodová síť společnosti Digital Broadcasting, která má ze 44 požadovaných lokalit zkoordinováno pouze 15. Zpráva to zdůvodňuje pozdějším zahájením jednání o mezinárodní koordinaci kmitočtů, protože o třetí přechodové síti DVB-T2 bylo rozhodnuto až na jaře 2016.

„Koordinace přechodové sítě 3 byla zahájena v průběhu srpna 2016, bezodkladně po potvrzení záměru výstavby tří přechodových DVB-T2 sítí ve vládou přijaté Strategii. I tak jde o téměř o dvouleté zpoždění po zahájení koordinací pro přechodové vysílací sítě 1 a 2 (pro tyto vysílací sítě byla koordinace zahájena již ke konci roku 2014 na základě prvních závěrů diskusí s Českým telekomunikačním úřadem (k nastavení procesu migrace na DVB-T2),“ konstatuje v monitorovací zprávě ministerstvo průmyslu a obchodu. Všechny tři přechodové sítě mají zahájit vysílání v letošním roce, ale nepředpokládá se, že jejich výstavba bude dokončena do konce prosince, jak s tím původně počítala vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání.

Technický plán přechodu bude schválen do června 2018

Přechodové sítě budou fungovat na základě individuálních oprávnění pro užívání kmitočtů, která budou platná do 30. června 2020, případně do konce roku 2020. „Rozdílný termín vyplývá ze skutečnosti, že v okamžiku zveřejnění návrhu připravovaného rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (tj. únor 2016) zahraniční správy začaly respektovat termín 30. června 2020 uvedený v tomto návrhu pro uvolnění pásma 700 MHz,“ uvádí zpráva. Jednotlivé členské země EU ale budou moci požádat o odklad uvolnění pásma 700 MHz až o dva roky, tedy do 30. června 2022. Česká republika počítá s uvolněním pásma 700 MHz po 1. únoru 2021, kdy mají být vypnuty celoplošné multiplexy ve standardu DVB-T.

Všechny tyto termíny se mají objevit v návrhu Technického plánu přechodu, který má být přijat nejpozději v červnu příštího roku formou nařízení vlády. Do té doby by měly být dokončeny i mezinárodní koordinace finálních sítí DVB-T2, jichž by mělo být šest. V současné době ale není jisté, zda se pro všech šest podaří sehnat dostatek kmitočtů, a zda jich tedy nakonec nebude pět nebo zda některá nebude pouze regionální. Jisté je, že čtyři finální sítě budou celoplošné a plně nahradí čtyři celoplošné multiplexy DVB-T, které ukončí vysílání v únoru 2021. Další jedna až dvě finální sítě DVB-T2 mají být „rozvojové“ a otazník nevisí pouze nad jejich kmitočty, ale i způsobem výběru operátora a obsahu, jaký budou moci šířit.

Monitorovací zpráva DVB-T2 za rok 2017 by Jan.Potucek on Scribd

Regionální sítě DVB-T i po roce 2017?

Monitorovací zpráva ministerstva průmyslu a obchodu poprvé veřejně připouští možnost, že stávající regionální sítě DVB-T, jejichž individuální oprávnění pro využívání kmitočtů vyprší na konci letošního roku, by mohly za jistých okolností vysílat i v roce 2018 a dále. „Strategie neupravuje – a tedy ani nevylučuje pokračování vysílání v DVB-T v případech, kdy to bude po naplnění všech přechodových a finálních sítí DTT sítí (1 – 6) účelné a možné jako lokální vysílání. Při rozhodování o možnosti dalšího využití těchto přidělených kmitočtů je nejprve nutno vzít v úvahu požadavky stávajících operátorů celoplošných vysílacích sítí 1 – 4 na zajištění souběžného a následně finálního DVB-T2 vysílání na stanovištích vysílačů malého výkonu (vysílače s výkonem do 1 kW využívané pro dokrytí lokalit s nedostatečným rozsahem pokrytí signálem vysílačů velkého výkonu),“ vysvětluje ministerstvo ve zprávě.

„Do úvahy při přípravě případného rozhodnutí o možnosti pokračování využití těchto rádiových kmitočtů pro regionální vysílání je nutno akceptovat následující. Využití rádiových kmitočtů z pásma 700 MHz je možné závazně uvažovat pouze do 30. 6. 2020 v souladu navrhovaným evropským rozhodnutím s tím, že některé z těchto kmitočtů bude nezbytné využít pro zajištění souběžného vysílání DVB-T / DVB-T2 a některé kmitočty nebude možné dále využít z důvodu nekompatibility s již probíhající implementací mobilní služby v sousedních zemích (jedná se především o Německo a Rakousko),“ upozorňuje resort. Zájem pokračovat v regionálním vysílání DVB-T i po roce 2017 projevilo hned několik operátorů regionálních sítí.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář