Technický plán přechodu na DVB-T2, jízdní řád nové televizní digitalizace, přijme až nová vláda

2 komentáře 21.2.2017 / Jan Potůček

Klíčový dokument, který určí termíny vypínání vysílačů současných celoplošných sítí DVB-T a zapínání finálních sítí DVB-T2, vznikne v průběhu letošního roku. Hlasovat o něm bude ale až nový kabinet, který vzejde z podzimních parlamentních voleb, a to v průběhu roku 2018.

Nikoli letos, ale až v příštím roce bude vláda projednávat Technický plán přechodu ze zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2. Dokument, podle kterého se bude postupovat při vypínání stávajících celoplošných televizních sítí a zapínání definitivních sítí DVB-T2, připraví Koordinační expertní skupina ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Podle výroční Zprávy o realizaci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou má Televizníweb.cz k dispozici, půjde v roce 2018 o klíčový právní předpis, který v souvislosti s přechodem na DVB-T2 projedná vláda.

Na Technický plán přechodu bude odkazovat tzv. druhá diginovela zákona o elektronických komunikacích. První diginovelu předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu vládě 15. února. Návrh řeší otázku provozování přechodových sítí DVB-T2, které po dobu tří let zajistí souběžné televizní vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2. Druhá diginovela, která nastaví pravidla provozování zemského digitálního televizního vysílání po vypnutí celoplošných sítí DVB-T a stanoví počet finálních sítí DVB-T2, přijde na řadu až v roce 2018. Bude obsahovat i zmocnění pro vydání Technického plánu přechodu formou nařízení vlády.

Žádný divák by v žádném okamžiku neměl přiít o možnost pozemního příjmu televizního signálu, ať už ve standardu DVB-T nebo DVB-T2 (Foto: Wikimedia Commons)

Čtyři kompenzační a dvě rozvojové sítě DVB-T2

Samotný Technický plán přechodu zajistí, aby v každém okamžiku přechodu z televizního vysílání ve standardu DVB-T na nový standard DVB-T2 žádný z televizních diváků nepřišel o pokrytí terestrickým televizním signálem. Zároveň bude určovat, jakým způsobem bude v regionech, kterých se bude aktuálně týkat vypínání vysílačů DVB-T, probíhat informační kampaň zaměřená na televizní diváky. Obdobným způsobem byl řešený i přechod ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání v letech 2008 až 2012. Tehdy také musela být splněna podmínka, že diváci v dotčených oblastech nesmí přijít o příjem televizního signálu.

Dohled nad dodržováním termínů stanovených v Technickém plánu přechodu bude mít Český telekomunikační úřad. Vzhledem k tomu, že čtyři celoplošné sítě DVB-T, které byly vybudované v letech 2008 až 2012, budou muset ukončit vysílání před vypršením platnosti svých kmitočtových přídělů, stát jejich provozovatelům nabídne kompenzaci v podobě nových sítí DVB-T2 a prodloužení platnosti jejich kmitočtových přídělů do roku 2030. Ke čtyřem kompenzačním sítím, které získají Česká televize, České Radiokomunikace, Czech Digital Group (dceřiná společnost Českých Radiokomunikací) a Digital Broadcasting, vzniknou ještě dvě rozvojové.

Vstup do Diskuse

2 komentáře: “Technický plán přechodu na DVB-T2, jízdní řád nové televizní digitalizace, přijme až nová vláda”

  1. Retiree napsal:

    Zdravím, v Edge se nezobrazí mapa ani vložený obrázek (aktuální W10), v IE ano….

Napsat komentář