Evropský parlament potvrdil odejmutí pásma 700 MHz televiznímu vysílání a přechod na DVB-T2

0 komentářů 20.3.2017 / Jan Potůček

ÚPLNÝ TEXT UVNITŘ – Rezoluce ještě musí projít Evropskou radou, v níž zasedají prezidenti a předsedové vlád členských zemí Evropské unie

Odejmutí frekvenčního pásma 700 MHz operátorům sítí pro televizní a rozhlasové vysílání a přechod na novější typ zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2 projednal v prvním čtení Evropský parlament. V rezoluci, kterou přijal 15. března a jejíž úplné znění naleznete níže, europoslanci podpořili návrh, aby členské státy Unie k 30. červnu 2020 ukončily v pásmu 700 MHz televizní vysílání a poskytli jej mobilním operátorům pro broadbandové služby. Jednotlivé členské země EU mohou v odůvodněných případech požádat o odklad realizace tohoto nařízení až o dva roky. Nejpozději k 30. červnu 2022 by ale v pásmu 700 MHz mělo definitivně skončit televizní vysílání.

Česko asi bude žádat o odklad termínu

Rezoluci ještě musí schválit Evropská rada, již tvoří prezidenti a předsedové vlád členských zemí EU. Do značné míry jde jen o formalitu. Je velmi pravděpodobné, že rezoluce projde jednáním Evropské rady beze změn. Česká republika už dříve deklarovala, že hodlá ukončit televizní vysílání v pásmu 700 MHz do 1. února 2021, kdy hodlá vypnout stávající celoplošné televizní sítě ve standardu DVB-T. Mezitím zajistí start a rozvoj přechodových a finálních sítí DVB-T2, které již nebudou využívat vysílací kanály v pásmu 700 MHz a plně nahradí dnešní pozemní televizní vysílání. První přechodová síť DVB-T2, již provozují České Radiokomunikace, zahájila vysílání letos 1. března.

Odklad vypnutí televizního vysílání v pásmu 700 MHz za termín 30. června 2020 může podle Evropského parlamentu žádat členská země EU, která nemá dořešené záležitosti v přeshraniční koordinaci způsobující škodlivé rušení nebo potřebuje zajistit technický přechod velké části obyvatelstva na vyspělé standardy rozhlasového a televizního vysílání a zajištění tohoto přechodu je složité. To je právě případ České republiky, která bude muset zajistit podmínky přechodu 60 procent domácností závislých na pozemním televizním signálu na příjem vysílání v novém standardu DVB-T2. Všechny tyto domácnosti si budou muset nejpozději v letech 2020 – 2021 pořídit nový přijímač DVB-T2 – ať již televizor, nebo alespoň set-top-box.

Rezoluce Evropského parlamentu k pásmu 700 MHz by Jan.Potucek on Scribd

Vytvořte národní plány přechodu, žádá Brusel

Evropský parlament zároveň uložil členským zemím EU, aby do 31. prosince 2017 dokončily dohody o přeshraniční koordinaci kmitočtového pásma a do 30. června příštího roku připravily a předložily národní technické plány realizace nařízení, tedy i Technický plán přechodu na televizní vysílání ve standardu DVB-T2. Zemskému televiznímu vysílání mají garantovat přednostní možnost využívání zbylé části spektra (470 – 694 MHz) nejméně do roku 2030. Rezoluce rovněž řeší otázku kompenzací stávajícím provozovatelům sítí pro zemské digitální televizní vysílání DVB-T, jichž se dotkne vynucený přechod na standard DVB-T2. Dokument uvádí, že Evropská komise může jednotlivým členským státům poskytnout konzultace ohledně poskytování těchto kompenzací.

Rozhodnutí Evropského parlamentu doslova říká: „Členské státy mohou ve vhodných případech a v souladu s právem Unie zajistit, aby byla v souvislosti s přeměnou či reorganizací kmitočtového uspořádání včas a transparentně poskytnuta odpovídající kompenzace přímých nákladů, zejména koncových uživatelů, aby byl mimo jiné usnadněn přechod k technologiím účinněji využívajícím spektrum. Komise může poskytnout dotčenému členskému státu na jeho žádost poradenství týkající se této kompenzace s cílem usnadnit přeměnu ve využívání spektra.“ Česká republika v této věci již vede prenotifikační jednání s Evropskou komisí prostřednictvím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Konečné slovo při rozhodování o kompenzacích pro operátory sítí zemské digitální televize bude mít Evropská komise (Foto: www.eud.eu)

Co se bude kompenzovat operátorům přechodových sítí DVB-T2?

Možnost státních kompenzací operátorům přechodových sítí DVB-T2, které zajistí souběžné vysílání v novém standardu klientům čtyř současných celoplošných multiplexů DVB-T, řeší i novela zákona o elektronických komunikacích, kterou 8. března schválila vláda a v dubnu se jí začne zabývat Poslanecká sněmovna. Český kabinet již dříve přijal novelu vládního nařízení o radiokomunikačním účtu, díky níž bude možné čerpat finance na tyto kompenzace právě z tohoto účtu spravovaného Českým telekomunikačním úřadem. Vláda tímto nařízením může navýšit podíl peněz vybraných z poplatků za využívání kmitočtů, které půjdou na radiokomunikační účet a nikoli do státního rozpočtu.

Navrhované kompenzace se mají týkat doložitelných a oprávněných efektivně využitých nákladů na časově omezený provoz přechodových sítí DVB-T2. Nepůjdou tedy na výstavbu těchto sítí, ale pouze na jejich provoz, díky čemuž budou moci všechny televizní stanice ze současných celoplošných multiplexů DVB-T vysílat zdarma i v sítích DVB-T2, a to až do doby, než budou multiplexy DVB-T vypnuty. Kompenzace má stát vyplácet zpětně vždy za určité období podle doložených nákladů operátorů. Provozovatelé přechodových sítí DVB-T2 tedy musí jejich provoz nejprve zafinancovat z vlastních prostředků. Například České Radiokomunikace tak již nyní platí ze svého rozpočtu provoz přechodové sítě 12 v Praze a středních Čechách.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář