Pět největších omylů České asociace satelitních operátorů o přechodu na DVB-T2

2 komentáře 31.3.2017 / Jan Potůček

Argumentaci satelitních operátorů proti plánovanému přechodu na nový typ pozemního digitálního televizního vysílání lze jednoduše vyvrátit veřejně dostupnými fakty.

Satelitní operátoři si stěžovali u Evropské komise kvůli DVB-T2. Tento titulek včera rezonoval v mnoha médiích. Česká asociace satelitních operátorů pořádala tiskovou konferenci (na kterou měl Televizníweb.cz mimochodem zakázaný vstup), na níž pohrozila arbitráží proti České republice, pokud poslanci nestáhnou a nepřepracují vládní návrh zákona o elektronických komunikacích, který řeší přechod na nový typ pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2. Satelitní operátoři opírají svoji argumentaci o několik lehce vyvratitelných nepravd. Pojďme se podívat na pět nejzásadnějších omylů satelitní asociace.

Nedovolená veřejná podpora operátorům sítí DVB-T2

Česká asociace satelitních operátorů tvrdí, že stát připravuje nedovolenou veřejnou podporu společnostem, které provozují celoplošné pozemní televizní vysílání. Nedovolená podpora má spočívat v tom, že operátoři sítí DVB-T s celoplošným pokrytím dostanou kompenzace za nucené opuštění kmitočtového pásma 700 MHz, které se v letech 2020 až 2022 převede na mobilní operátory. Pozemní televizní vysílání tak přijde o 30 procent kmitočtů a pokud by nedošlo k přechodu na úspornější vysílací standard, v řadě lokalit by diváci přišli o část televizních programů, nebo dokonce o možnost přijímat televizi pozemní cestou.

Kompenzace se mají týkat provozních nákladů přechodových sítí DVB-T2, které odstartují letos a budou po dva až tři roky vysílat souběžně s dnešními celoplošnými multiplexy DVB-T. Stát zaplatí toto souběžné vysílání. Tento postup si ale nejprve nechá schválit Evropskou komisí v tzv. notifikačním řízení. Od loňského roku probíhá mezi Českou republikou a Evropskou komisí prenotifikační řízení, které předchází samotné notifikaci. Nemůže tedy jít o žádnou nedovolenou podporu, protože stát zatím ještě žádné kompenzace nevyplácí a teprve se dovoluje Evropské komisi, aby tak mohl učinit. Teprve kdyby Evropská komise kompenzace zamítla a stát by je přesto vyplatil, by šlo o nedovolenou veřejnou podporu.

Konečné slovo při rozhodování o kompenzacích pro operátory sítí zemské digitální televize bude mít Evropská komise (Foto: www.eud.eu)

Dotuje se výstavba nových vysílačů, antén a head-endů

Další velká nepravda satelitních operátorů spočívá v tvrzení, že operátoři celoplošných pozemních televizních sítí (konkrétně České Radiokomunikace a společnost Digital Broadcasting – satelitní asociace kdo ví proč zapomněla, že jedním z operátorů vlastní celoplošné sítě je i Česká televize) za veřejné peníze postaví nové finální sítě DVB-T2. Tedy že stát jim zaplatí výstavbu nových vysílačů, výměnu antén, head-endů a kompletního technické zázemí. To je však nesmysl, který lze vyvrátit jediným pohledem do vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání, kde si lze již od loňského července přečíst, že zpětné kompenzace se budou týkat pouze provozních nákladů přechodových sítí.

Provozovatelé přechodových sítí DVB-T2 ale stejně budou muset nejprve provoz dotovat ze svého a teprve na základě doložitelných nákladů jim stát z radiokomunikačního účtu proplatí elektřinu a další náklady spojené s provozem vysílačů. Nikoli tedy jejich výstavbu a technickou přípravu na vysílání. Navíc kompenzace se netýkají provozu ani výstavby finálních sítí DVB-T2, které budou vznikat od roku 2020 a od února 2021 zcela nahradí dosavadní vysílání ve standardu DVB-T. V žádném případě se také nemůže mluvit o dotaci, protože jde o kompenzaci ztráty, která by operátorům vznikla vynuceným přechodem na nový vysílací standard a kroky, které je k tomu třeba učinit.

Kompenzace se netýkají výstavby vysílačů ani obměny vysílacích technologií (Foto: archiv)

Nedodržení podmínky technologické neutrality

Satelitní operátoři tvrdí, že pokud stát bude finančně podporovat přechod na DVB-T2, zvýhodní tím jednu vysílací platformu před dalšími a poruší tím podmínky technologické neutrality nebo dokonce i hospodářské soutěže. Jenže to nejsou satelitní operátoři, kdo rozhodnutím o odejmutí kmitočtového pásma 700 MHz přijde o 30 procent kmitočtů a bude muset řešit přechod na nový vysílací standard, aby si zachovali přinejmenším stejnou kapacitu sítí a programovou nabídku pro diváky. Kmitočty se budou odebírat pozemním vysílacím sítím a tudíž kompenzace putují jejich provozovatelům. Satelitních operátorů se odebrání pásma 700 MHz nijak nedotkne, tudíž jim ani není co kompenzovat.

Technologická neutralita se skloňovala při první televizní digitalizaci v letech 2008 až 2012, tehdy však jen v souvislosti se státní informační kampaní k přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání. Kampaň musela diváky upozorňovat, že po vypnutí analogového vysílání mají několika možností, jak dále přijímat televizní signál – tedy že kromě DVB-T jde i o satelit, kabel a IPTV. Satelitním operátorům ale ani tehdy nešly žádné finanční prostředky na souběžné vysílání, jako tomu bylo u operátorů pozemních analogových a digitálních sítí. Satelitní operátoři to tehdy ani nijak nerozporovali. Peníze na souběh vysílání plynuly z výnosů prodeje reklam na veřejnoprávním programu ČT 1, při přechodu na DVB-T2 půjdou z vybraných poplatků za využívání kmitočtů.

Technologicky neutrální musela být při první televizní digitalizaci státní informační kampaň

Programy v DVB-T2 budou časem zpoplatněny

Obava satelitních operátorů o to, že by snad v budoucnu mohly být programy v sítích DVB-T2 zakódovány a zpoplatněny, je skutečně překvapivá. Komu jinému by to prospělo než satelitním službám? Pokud by se zakódovalo všech potenciálních 40 televizních programů v HD kvalitě, představovalo by to v porovnání se satelitními nabídkami tak chudý programový výběr, že by se mnoho diváků nerozpakovalo rovnou přejít k satelitnímu příjmu televize. Na druhou stranu je třeba říci, že záleží na samotných televizních stanicích, zda budou chtít v pozemních sítích svůj signál kódovat a příjem pro diváky zpoplatnit. Vážně o tom uvažuje televize Nova, spekuluje se i o Primě.

Na takové rozhodnutí by ovšem neměl vliv ani stát, ani operátoři sítí DVB-T2. Pokud by Nova chtěla zakódovat a zpoplatnit své pozemní vysílání už dnes, nikdo by jí v tom nemohl zabránit. Vysílací licence jí to nezakazuje. Kdybychom šli do důsledků, jistotu bezplatného příjmu můžeme mít jen u programů České televize. Rozhodně však k žádnému kódování signálu a zpoplatnění příjmu nedojde v přechodových sítích DVB-T2, jejichž provoz má formou kompenzací financovat stát. V souvislosti s případným zpoplatněním některých programů v DVB-T2 je třeba připomenout, že to byl jeden z členů České asociace satelitních operátorů, kdo si v reálu zkoušel kódované vysílání v DVB-T a nikdo by mu v budoucnu nebránil pronajmout si část kapacity některého z multiplexů DVB-T2 pro šíření placené televizní služby.

Bude se za příjem Novy v DVB-T2 platit? (Foto: archiv TV Nova)

Evropská unie nenařizuje přechod na DVB-T2

Asociace satelitních operátorů rovněž upozorňuje, že ačkoli Evropská unie požaduje po členských státech uvolnění pásma 700 MHz, které nyní využívá televizní vysílání, ale nenařizuje kvůli tomu přechod na nový televizní standard DVB-T2/HEVC. Je pravda, že přechod nenařizuje, ale důrazně doporučuje. A výslovně zmiňuje standard DVB-T2 i kodek HEVC, protože jejich kombinací dochází k nejefektivnějšímu využití vysílacího spektra. Německu, kde pozemní cestou přijímá televizní signál pouhých deset procent domácností, také nikdo nenařizoval přechod na DVB-T2 a uskutečňuje jej, dokonce v předstihu před všemi ostatními evropskými zeměmi.

Satelitní operátoři zamlčují, že pokud by se nepřešlo na DVB-T2, znamenalo by to výrazné omezení dostupnosti pozemního televizního vysílání a redukci programové nabídky. Což je scénář, který by se hodil do krámu právě satelitním službám, které by tak získaly mnoho nových zákazníků. Volba standardu DVB-T2 umožňuje nejen zachovat stávající rozsah pozemního televizního vysílání, ale umožní i jeho další rozvoj (tedy pokud nebudou všechny programy vysílat v HD kvalitě, protože potom by se do pěti až šesti plánovaných sítí DVB-T2 vešlo přibližně tolik programů, kolik jich dnes vysílá v SD kvalitě v multiplexech DVB-T). Touto cestou se vydají všechny členské státy EU, které provozují pozemní digitální televizní vysílání.

Vstup do Diskuse

2 komentáře: “Pět největších omylů České asociace satelitních operátorů o přechodu na DVB-T2”

  1. jouda napsal:

    Velmi dobře napsáno. Lžím a manipulacím ČASO je nutné se bránit.

  2. ivovi napsal:

    V clanku jeste chybi korekce teto lzi o 11 miliardach za kmitocty.

    „Připraví stát sám sebe o 11 miliard?!“
    http://caso.tv/2017/03/30/nekdo-zadarmo-jiny-za-miliardy/

Napsat komentář