Satelitáři žádají poslance, aby torpédovali diginovelu k DVB-T2. Lži, reaguje šéf koordinační expertní skupiny

6 komentářů 27.3.2017 / Jan Potůček

DOPIS UVNITŘ – Česká asociace satelitních operátorů píše poslancům o „nedovolených dotacích“ na DVB-T2. Manipulace a lež, ohrazuje se Pavel Dvořák z Koordinační expertní skupiny k zavádění DVB-T2.

Oficiální reakce ministerstva průmyslu a obchodu se zřejmě dočká stanovisko České asociace satelitních operátorů (ČASO) k novele zákona o elektronických komunikacích, které zástupci této asociace rozdávali minulý týden poslancům na jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. ČASO, která sdružuje provozovatele satelitních služeb Digi TV a Skylink, v dokumentu vyjadřuje zásadní nesouhlas s postupem přechodu pozemního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 a chystané kompenzace operátorům přechodových sítí DVB-T2 označuje za nedovolené „dotace“. Stát podle asociace přijde o 11 až 20 miliard korun tím, že zdarma do roku 2030 přidělí kmitočty pro sítě DVB-T2 stávajícím provozovatelům celoplošných multiplexů DVB-T.

Proč stát nedotuje set-top-boxy? ptá se asociace

„Žádné dotace nesměřují ke spotřebiteli (jako např. ve Francii). Spotřebitel nemá právo volby, zda si za dotaci pořídí novou televizi/set-top-box/jiné zařízení pro příjem TV signálu (např. po kabelu nebo přes satelit) tak, aby maximalizoval kvalitu příjmu televizního signálu,“ stojí ve stanovisku ČASO. Zvolené řešení je podle asociace pouze ve prospěch společností České Radiokomunikace, Czech Digital Group a Digital Broadcasting, které si zdarma za peníze daňových poplatníků pořídí nové televizní vysílače, head-endy, anténní systémy, 30 nových kanálů v každé ze tří DVB-T2 vysílacích sítí, které následně mohou zpoplatnit a stát jim zdarma bez soutěže prodlouží kmitočty do roku 2030.

„To je lež, přechod na DVB-T2 počítá pouze s kompenzací služby šíření simultánního vysílání po určitou dobu. Nejsou tedy v žádném případě plně hrazeny investiční náklady spojené s realizací nových sítí ve standardu DVB-T2,“ reaguje Pavel Dvořák, předseda Koordinační expertní skupiny při ministerstvu průmyslu a obchodu, která má přechod na DVB-T2 na starosti. „Již stávající zákon o elektronických komunikacích počítá s úhradou specifikovaných nákladů vyvolaných externím zásahem do přídělů rádiových kmitočtů (§27 odst. 6 ZEK). Není to tedy jen záležitostí předkládané diginovely, ale již platného zákona. V jeho rámci byly pochopitelně vybudovány stávající sítě DTT a uzavřeny příslušné smlouvy operátorů sítí s provozovateli TV vysílání,“ dodává.

Stanovisko ČASO k novele ZEK by Jan.Potucek on Scribd

Manipulativní lži, ohrazuje se Pavel Dvořák

Diginovela podle Dvořáka pouze stanovujee, že bude ve prospěch svobodného rozhodování domácností hrazena služba šíření televizního signálu v novém proponovaném standardu DVB-T2 po dobu simultánního vysílání. „Dále pak upřesňuje očekávané vyvolané náklady spojené s reorganizací rádiového spektra z hlediska rušení signálu,“ uvádí šéf Koordinační expertní skupiny. Satelitní asociace ve stanovisku pro poslance tvrdí, že DVB-T2 divákům nepřinese žádnou kvalitu navíc. Argumentuje, že v sítích DVB-T2 se bude vysílat ve standardním rozlišení obrazu, které se používá od roku 1963 a dokonce tvrdí, že někteří diváci přijdou o signál. „Dojde ke zhoršení nebo znemožnění televizního příjmu v horských oblastech (celé pohraničí) a velkých městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň),“ tvrdí asociace.

Ve skutečnosti však sítě DVB-T2 dosáhnou stejného nebo i lepšího pokrytí než dnešní celoplošné multiplexy DVB-T. Například přechodová síť Českých Radiokomunikací, která 1. března zahájila vysílání pro Prahu a střední Čechy a 20. dubna se rozšíří do Brna a Ostravy, bude mít srovnatelné pokrytí s celoplošným multiplexem 2 v DVB-T. Využijí ji ale i televize, které vysílají v multiplexu 3, jehož pokrytí je nižší. Podle Pavla Dvořáka se satelitní asociace snaží tvrzením o ztrátě televizního signálu o záměrnou manipulaci a nalákání dalších zákazníků, které by jinak nezískali. „Není pravda, že přechod na DVB-T2 při důsledném postupu, s kterým počítá Strategie, zhorší či dokonce znemožní příjem terestrického vysílání. Dodržení pokrytí signálem je jedním z jasně stanovených kritérií využití rádiových kmitočtů a výstavby sítí a nepochybně bude kontrolován příslušným mechanismem, který se osvědčil i při přechodu z analogového na digitální vysílání,“ říká.

Pavel Dvořák považuje aktivitu České asociace satelitních operátorů za čistě účelovou snahu narušit proces přechodu na DVB-T2 (Foto: Taktiq Communications)

Vyvoláme arbitráž se státem, hrozí Skylink a Digi TV

Satelitáři jdou ještě dál a tvrdí, že diváci si kvůli přechodu na DVB-T2 budou muset pořídit nové přijímače v celkové hodnotě pěti miliard korun, které jim ale do deseti let nebudou k ničemu, protože celý proces přechodu na nový standard se znovu zopakuje. „Úvahy o zopakování za dalších deset let jsou nejméně poněkud předčasné. V této době bude také odlišná situace jednotlivých technologických platforem na trhu. Realizace vládou schválené Strategie předpokládá dodržení cílového řešení šestí sítí DVB-T2 podle platného mezinárodního plánu GE06. Při běžném vývoji trhu – tzn. bez vnějšího zásahu, jako je požadavek na nařízené uvolnění rádiových kmitočtů – umožní využít tržního řešení bez nutnosti významnějšího státního zásahu,“ konstatuje šéf Koordinační expertní skupiny.

Satelitní asociace nicméně trvá na tom, že řešení přechodu na DVB-T2, které zvolila Česká republika, je nejdražší možné, a kvůli kompenzacím provozních nákladů přechodových sítí DVB-T2 dokonce hrozí státu arbitrážemi. „Taková finanční veřejná podpora je v rozporu s platnými právními předpisy na národní i evropské úrovni – jako příklad je možné uvést rozhodnutí Evropské komise 2016/2395 ze dne 5. 8. 2016 o nedovolené státní podpoře operátorům zemského televizního vysílání při zavádění DVB-T na území Španělska,“ tvrdí ČASO. Španělský případ z doby přechodu od analogového na digitální vysílání je ale diametrálně odlišný od aktuální situace přechodu na DVB-T2, kdy je provozovatelům televizních sítí odebrána část frekvenčního pásma a kvůli tomuto zásahu musí vysílací sítě přejít na kmitočtově úspornější vysílací standard.

Provozovatelé Skylinku a Digi TV si jsou ale natolik jisti svým výkladem situace, že už dopředu předjímají vítězství v případné arbitráži se státem. „Spotřebitel zaplatí arbitráže, které Česká republika prohraje s provozovateli kabelového, satelitního a IPTV televizního vysílání, kteří se budou soudit o náhradu škody a ušlého zisku v řádech stovek milionů Kč,“ píše satelitní asociace poslancům. Právě tuto část stanoviska ČASO považuje předseda Koordinační expertní skupiny za nejproblematičtější. „Není jasné, jaký ušlý zisk budou alternativní/konkurenční platformy uplatňovat. Uvolnění rádiových kmitočtů prostřednictvím přechodu na spektrálně efektivnější platformu se jich jakkoli negativně netýká,“ vysvětluje Pavel Dvořák. Naopak, negativně jsou dotčeni provozovatelé pozemního vysílání.

Poslanecká sněmovna má diginovelu zákona o elektronických komunikacích projednat ve zrychleném řízení (Foto: Úřad vlády ČR)

Satelitním operátorům nemůže vzniknout žádná škoda

„Možná má ČASO na mysli zisk, který alternativní operátoři získají v případě poškození zemské digitální terestrické platformy, např. na základě toho, že při nevhodném a sociálně nešetrném postupu odjede část domácností od platformy DTT k nim,“ míní Dvořák. „Není také jasné, jaká škoda jim bude způsobena. Strategie jasně říká, že cílem je udržení stávajících poměrů technologických platforem na trhu, tj. aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže,“ dodává. Naopak škoda by podle Dvořáka mohla vzniknout státu, pokud by satelitní operátoři prosadili další ze svých požadavků, a to posun vypnutí celoplošných sítí DVB-T na červen 2022. Satelitáři argumentují, že v tom případě by nebylo nutné kompenzovat náklady operátorům multiplexů DVB-T, protože až na jeden případ (multiplex 3) by všem mezitím vypršely příděly kmitočtů a nebylo by tedy co kompenzovat.

„Manipulativní návrh ČASO zamlčuje negativní dopady odkladu do státního rozpočtu i oddálení benefitu pro společnost. Odhadované škody by nepochybně dosáhly v letech 2021-22 výše minimálně 10 mld Kč (odklad aukce pásma 700 MHz, dotace občanům, infrigmenty),“ vypočítává Pavel Dvořák. Evropská komise požaduje uvolnit pásmo 700 MHz, kvůli kterému přechází předčasně televizní vysílání na DVB-T2, k 30. červnu 2020. Jednotlivé členské státy EU mohou žádat o odklad až o dva roky, Česká republika však začne mít od roku 2019 problémy s příhraničním rušením s Německem, kde dojde k vypnutí vysílání ve standardu DVB-T a pásmo 700 MHz začne být využíváno mobilními operátory pro sítě LTE. Proto zvolila pro vypnutí DVB-T termín 1. února 2021.

Z vyjádření ČASO je zřejmá snaha využít vynucené změny využívání pásma 700 MHz a přechodu na DVB-T2 k destrukci zemského televizního vysílání. Výsledkem by tak bylo kompletní zpoplatnění televizního příjmu v České republice, což by členům ČASO bezpracně „přihrálo“ několik miliónů domácností, kteří by museli začít platit, opět členům ČASO, za televizní příjem, a to nejen na hlavních televizorech v obývácích, ale také za televize v kuchyních, chatách a chalupách.

Vstup do Diskuse

6 komentářů: “Satelitáři žádají poslance, aby torpédovali diginovelu k DVB-T2. Lži, reaguje šéf koordinační expertní skupiny”

 1. ivovi napsal:

  Tezko na ten satelitni pamflet reagovat, kdyz je to lez od zacatku do konce. Tak jenom vynatek z usneseni EP, na ktere se CASO sama odvolava.

  Moznost kompenzace nakladu vysilacich spolecnosti je tam primo zminena:

  „Členské státy by měly přijmout soudržné vnitrostátní plány, které usnadní využívání kmitočtového pásma 700MHz pro zemské bezdrátové širokopásmové služby elektronických komunikací a
  zároveň zajistí kontinuitu služeb televizního vysílání,
  jež toto pásmo opustí. Jakmile členské státy tyto vnitrostátní plány přijmou, měly by je transparentním způsobem zpřístupnit v rámci Unie. Vnitrostátní plány by měly zahrnovat činnosti a lhůty k
  reorganizaci kmitočtového uspořádání, technický vývoj sítě a zařízení koncových uživatelů, koexistenci mezi rádiovými a nerádiovými zařízeními, stávající a nové režimy udělování práv k využívání spektra,
  mechanismy k zabránění vzniku škodlivého rušení uživa telů spektra v přilehlých pásmech
  a informace o možnosti kompenzací možných nákladů této reorganizace, aby se zabránilo mimo jiné nákladům pro koncové uživatele nebo vysílací společnosti.
  V případě, že členské státy hodlají zachovat DTT, měly by ve svých v nitrostátních plánech zvážit možnost snazší modernizace vysílacích zařízení ve prospěch technologií účinněji využívajících spektrum, jako jsou pokročilé video formáty (např. HEVC) nebo technologie přenosu signálu (např. DVB-T2).“

  Moznost odkladu uvolneni pasma kvuli pridelum kmitoctu vysilatelum presahujicim rok 2020 tam naopak zase neni:
  „Opodstatněné důvody pro pozdržení možnosti využívání kmitočtového pásma 700
  MHz pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové služby elektronických
  komunikací po 30.červnu 2020 (čl. 1 odst. 1)
  1) nedořešené záležitosti v přeshraniční koordinaci způsobující škodlivé rušení;
  2) potřeba zajistit technický přechod velké části obyvatelstva navyspělé standardy rozhlasového a televizního vysílání a složitost zajištění tohoto přechodu;
  3) finanční náklady spojené s přechodem přesahující očekávané příjmy plynoucí z udělení práv;
  4) vyšší moc.“

 2. krpač napsal:

  Kdy začne managment ČT soudně vymáhat po Skylinku peníze za neoprávněné šíření programu ČT Sport, který má licenci jen pro území ČR. Skylink toto právo porušuje nejméně 8 let ve svém zájmu o nalákaní klientů ze Slovenska na své vysílání přes satelit. Doposud k dnešnímu dni jde na region SK tento program a stále se nic neděje. Jako obvykle u Skylinku a jeho managera p.Ing.Glisnika pravda je úplně někde jinde, než předkládá veřejnosti.

  • pemaza napsal:

   Satelitní operátoři se obávají možné konkurence, kdyby DVB-T2 se rozšířilo o placený model se zajímavou a cenovou nabídkou.

   • Hunyady napsal:

    Ať si vznikne, ale v rámci dotace přechodových sítí bude výstavba této nové sítě částečně hrazena ze státního rozpočtu, což je podpora pouze jedné vybrané technologie. Navíc ani ČRa už netají, že se obchodní model zpoplatnění DVB-T2 připravuje. Tzn. vznikne nová zpoplatněná platforma na jejíž výstavbu částečně přispěl stát! Zde je ten problém.

    • Jan Potůček napsal:

     Slovo „dotace“ není na místě, jde o kompenzaci za odebrání částí kmitočtů a za vynucený přechod na standard DVB-T2. Odebral snad někdo satelitním operátorům část kapacity, že si nárokují technologicky neutrální přístup? Ne, jediným poškozeným je terestrická plartforma, které proto náleží kompenzace za zásah do jejích práv.

    • Jan Potůček napsal:

     A ještě drobnost: stát bude kompenzovat provozní náklady tří přechodových sítí DVB-T2. Polopaticky řečeno tedy elektřinu, co se propálí provozem těchto sítí po dobu souběžného vysílání se sítěmi DVB-T. Nikoli výstavbu vysílačů, nikoli head-endy, nikoli nové anténní soustavy. Kompenzace skončí vypnutím sítí DVB-T. Finální sítě DVB-T2 si budou operátoři stavět sami na vlastní náklady a rovněž je budou provozovat na vlastní náklady. Je tedy na nich, zda v těch sítích nabídnou kromě neplacených i placené televizní kanály. Upřímně řečeno, pokud tu bude šest finálních sítí DVB-T2 s celoplošným pokrytím, do kterých se teoreticky vejde 100 programů v SD kvalitě, těžko se těchto 100 televizí uživí z reklamy.

Napsat komentář