Finalisté konkurzu na ředitele České televize odpovídají na anketu k DVB-T2

0 komentářů 24.4.2017 / Jan Potůček

Jakou důležitost přisuzují Petr Dvořák, Martin Konrád, Karel Novák, Jiří František Potužník a Petr Vinklář druhé televizní digitalizaci a jakou roli by v ní podle nich měla sehrát ČT?

Druhá televizní digitalizace bude hlavní technologickou výzvou nového generálního ředitele České televize, kterého už tuto středu 26. dubna zvolí členové Rady ČT. Televizníweb.cz proto oslovil všech pět finalistů konkurzu s několika otázkami na DVB-T2 a postoj České televize k přechodu na nový vysílací standard. Nezkrácené otázky i odpovědi nabízíme formou ankety. Jednotlivé kandidáty řadíme abecedně podle příjmení:

PETR DVOŘÁK

Jakou důležitost byste z pozice staronového generálního ředitele České televize připisoval přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2?

Druhá vlna digitalizace bude minimálně stejně náročná jako ta první a bude mít zásadní vliv na podobu i funkci televizního vysílání v České republice. Primárním cílem pro mě je, aby se nadále rozvíjelo volně dostupné vysílání, a to zejména s ohledem na nízkopříjmové domácnosti. A aby se Česká televize dokázala na změnu standardu včas a dobře adaptovat a naplnila roli garanta přechodu na DVB-T2 a rozvoje DTT.

Česká televize bude mít ve vlastní síti DVB-T2 dostatek kapacity na vysílání všech šesti současných programů v HD kvalitě. Nabídl byste divákům tuto možnost? A ukončil byste zároveň vysílání ve standardním rozlišení obrazu?

Už před mnoha měsíci jsme veřejně deklarovali, že všechny kanály České televize budeme moci s přechodem na DVB-T2/HEVC nabídnout ve vysokém rozlišení. Jsme na to připraveni a v DVB-T2, včetně přechodových sítí, již v nízkém rozlišení vysílat nebudeme. Vysílání v SD ale budeme ještě operátorům nabízet, protože je zatím řada domácností, které HD neumějí přijímat. V terestrickém vysílání je vysílání v SD ohraničeno vypnutím vysílání ve standardu DVB-T/MPEG2. S jeho koncem skončí i vysílání v nízkém rozlišení.

Kapacita veřejnoprávního multiplexu DVB-T2 by umožnila oddělit programy ČT 😀 a ČT art a vyčlenit pro ně samostatné pozice. Jste příznivcem takového řešení nebo ne a proč?

Osobně je pro mě v tuto chvíli prioritnější prohlubování kvality programové nabídky, nikoli její další rozšiřování. Hlavní je realizovat úspěšně přechod na DVB-T2/HEVC.

Vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání uvažuje o možnosti přidělit České televizi dva celoplošné veřejnoprávní multiplexy DVB-T2. Jeden pro celoplošné programy a jeden regionalizovatelný. Jste pro to, aby ČT provozovala místo jednoho hned dva veřejnoprávní multiplexy?

Ano, Česká televize má reflektovat společenské dění na všech úrovních, nadnárodní, národní i regionální, a dokážu si tak představit, kromě jiného, i funkční využití druhého multiplexu pro posílení služby, kterou veřejnosti naším vysíláním poskytujeme.

Jak byste po přechodu na DVB-T2 řešil regionální vysílání ČT?

O těchto věcech je nyní předčasné hovořit. Máme připraveno vícero modelů, ale vše se bude odvíjet od konkrétních podmínek, které státní správa pro druhou vlnu digitalizace stanoví a také od toho jaké možnosti nám případný regionální multiplex poskytne a kdy vůbec bude možné ho začít stavět.

MARTIN KONRÁD

Jakou důležitost byste z pozice nového generálního ředitele České televize připisoval přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2?

Téměř klíčovou. Je to samozřejmě zásadní technologická změna, která se bude týkat všech občanů. Pro ČT znamená jak příležitost šířit své programy v nejvyšší kvalitě, tak i zamyšlení se nad budoucností televizního vysílání, počtem kanálů atd. Tou stinnou stránkou je odhadovaný náklad cca 1,7 mld. Kč, které bude muset ČT na tuto změnu vydat.

Česká televize bude mít ve vlastní síti DVB-T2 dostatek kapacity na vysílání všech šesti současných programů v HD kvalitě. Nabídl byste divákům tuto možnost? A ukončil byste zároveň vysílání ve standardním rozlišení obrazu?

Pro mě by to byla především otázka nákladů. ČT nemá dosud bohužel stále vyrovnané hospodaření. Rozhodně bych chtěl dále šířit všechny současné kanály v nejvyšší kvalitě. Navíc bude nutná obměna televizorů (ty už budou všechny HD) či nákup set-top boxů, které v nejhorším případě převedou signál do SD, pokud by měli diváci dále příjímač v nižším než HD rozlišení, což ovšem díky dvojité výměně (proběhl už přechod na DVB-T) mělo být v minimu případů.

Kapacita veřejnoprávního multiplexu DVB-T2 by umožnila oddělit programy ČT 😀 a ČT art a vyčlenit pro ně samostatné pozice. Jste příznivcem takového řešení nebo ne a proč?

Jedna věc takové oddělení umožnit, druhá věc je, jestli má ČT kapacitu jak lidskou tak finanční na programing dalšího kanálu. Já se nedomnívám, že je potřeba tyto kanály za každou cenu oddělit.

Vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání uvažuje o možnosti přidělit České televizi dva celoplošné veřejnoprávní multiplexy DVB-T2. Jeden pro celoplošné programy a jeden regionalizovatelný. Jste pro to, aby ČT provozovala místo jednoho hned dva veřejnoprávní multiplexy?

Nejsem, jsou to dvoje náklady. Ale na druhé straně bych chtěl hledat technické řešení, které umožní posílit regionální zpravodajství a dát mu svébytné místo v ČT. Moje představa spíše směřuje ke zprávám z každého regionu 2x denně a zároveň bych chtěl dát divákům možnost volby mezi různými regiony. Ten problém je nicméně mnohem složitější, protože je to i strategická otázka. Pokud totiž multiplexy nebudou naplněné, tak vznikne prostor pro další programy a je možné, že přijde další hráč na televizní trh a dále ho fragmentuje, což bude mít nutně vliv na sledovanost ČT. Možná přijde i další telekomunikační hráč.

Jak byste po přechodu na DVB-T2 řešil regionální vysílání ČT?

Díky navržení sítě pro DVB-T2, kde lze prakticky ze tří míst zasáhnout celou republiku na rozdíl od současného stavu sítě DVB-T, kdy některá řešení nejsou technicky realizovatelná, by bylo nutné se rozhodnout mezi využitím dalšího kanálu na regionální vysílání nebo jiným řešením spojeným třeba s HbbTV. Ale vracím se na začátek, je to otázka peněz. Existuje i varianta pravidelných regionálních vstupů na ČT24.

KAREL NOVÁK

Jakou důležitost byste z pozice nového generálního ředitele České televize připisoval přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2?

Je to jedna z nejdůležitějších věcí technického charakteru, které čekají generálního ředitele v jeho následujícím volebním období. Takže jedna z priorit.

Česká televize bude mít ve vlastní síti DVB-T2 dostatek kapacity na vysílání všech šesti současných programů v HD kvalitě. Nabídl byste divákům tuto možnost? A ukončil byste zároveň vysílání ve standardním rozlišení obrazu?

Ano, určitě bych nabídnul divákům terestrického vysílání možnost přijímat vysílání všech programů ČT v HD kvalitě. Vysílání SD bych, pokud to bude možné, ukončil až s vypnutím vysílání ve formátu DVB-T. Obávám se ale, že pro souběžné vysílání SD a HD nebude ani v nových multiplexech při využití všech možností, které nabízejí, kapacita.

Kapacita veřejnoprávního multiplexu DVB-T2 by umožnila oddělit programy ČT 😀 a ČT art a vyčlenit pro ně samostatné pozice. Jste příznivcem takového řešení nebo ne a proč?

Domnívám se, že v tuto chvíli to není nutné, Česká televize nemá peníze na to, aby program ČT art vysílala po celý den.

Vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání uvažuje o možnosti přidělit České televizi dva celoplošné veřejnoprávní multiplexy DVB-T2. Jeden pro celoplošné programy a jeden regionalizovatelný. Jste pro to, aby ČT provozovala místo jednoho hned dva veřejnoprávní multiplexy?

S novelou zákona o DPH přichází do rozpočtu ČT cca 500 milionů korun ročně. Tyto peníze by měly být z větší části použity právě na přechodovou fázi z DVB-T na DVB-T2. V tuto chvíli nejsem schopen sám kvalifikovaně říct, zda bude mít ČT peníze na provozování 2 multiplexů. Jistě by to výhodné bylo, ale tohle bych skutečně musel řešit se zainteresovanými lidmi v ČT – Pavlem Hanušem a dalšími odborníky.

Jak byste po přechodu na DVB-T2 řešil regionální vysílání ČT?

To opět není úplně jasné, optimální je rozpojovat Události v regionech (příp. Týden v regionech) na 5 regionálních okruzích (severní Morava, jižní Morava, střední Čechy a Praha, jihozápadní Čechy a severovýchodní Čechy). Záleží tedy na tom, zda bude ČT využívat ony 2 multiplexy. Jde také o to, zda by takto zvolená strategie byla dlouhodobě udržitelná. Pokud by všechny tyto podmínky byly splněny, tak jsem pro toto optimální řešení.

JIŘÍ FRANTIŠEK POTUŽNÍK

Jakou důležitost byste z pozice nového generálního ředitele České televize připisoval přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2?

Jako dalšímu technologickému rozvoji a možnosti přenášet více digitálních dat vzduchem – v daném případě navíc s vidinou přepnutí v celé republice a patrně i v Evropské unii během několika málo let. Ale nepochybně už v době, kdy zcela nahradí DVB-T, bude existovat standard DVB-T3, či zcela jiná technologie s ještě větší kapacitou přenosu dat.

Česká televize bude mít ve vlastní síti DVB-T2 dostatek kapacity na vysílání všech šesti současných programů v HD kvalitě. Nabídl byste divákům tuto možnost? A ukončil byste zároveň vysílání ve standardním rozlišení obrazu?

Ano – otázkou ovšem je, zda má smysl vysílat v systému umožňujícím přenos v HD kvalitě pořady pořízené či archivované v kvalitě nižší… Pokud to legislativa umožní, podržel bych stávající vysílání co nejdéle – minimálně kvůli divákům, kteří nebudou mít zařízení umožňující příjem DVB-T2; nutit koncesionáře k přechodu na novou technologii tím, že mu vypnu signál stravitelný pro jeho přijímač, by mi přišlo nefér.

Kapacita veřejnoprávního multiplexu DVB-T2 by umožnila oddělit programy ČT 😀 a ČT art a vyčlenit pro ně samostatné pozice. Jste příznivcem takového řešení nebo ne a proč?

Ne – koncepce dvou programů na jedné pozici mi právě v případu D a Art přijde s ohledem na jejich časově i zájmově oddělený divácký profil jako velmi dobré řešení. Jinými slovy: vysílat pro děti po osmé večer by bylo stejně marnivé, jako v brzkém odpoledni pro alternativní diváckou obec. Kapacita DVB-T2 by se dala využít pro nové druhy služeb, včetně některých dodávaných „na klíč“ a zpoplatněných.

Vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání uvažuje o možnosti přidělit České televizi dva celoplošné veřejnoprávní multiplexy DVB-T2. Jeden pro celoplošné programy a jeden regionalizovatelný. Jste pro to, aby ČT provozovala místo jednoho hned dva veřejnoprávní multiplexy?

Mít tuto možnost je jedna věc – a Česká televize by ji mohla mít, ale druhou věcí je dostatek financí na výrobu pořadů pro takové kapacity a třetí udržení kvality obsahu. Pokud se nezmění financování České televize, tedy podmínek pro výrobu, je zbytečné rozšiřovat vysílací možnosti a počty programů.

Jak byste po přechodu na DVB-T2 řešil regionální vysílání ČT?

Má-li být Česká televize především vysílatelem obsahu nejvyšší kvality, což považuji za její povinnost, a má-li se to týkat všech vyráběných formátů, což považuji za slušnost, je podmínkou rozšíření regionálních mutací zvýšení rozpočtu – nikoli zvyšováním poplatků, ale rozšířením nabídky služeb, mezi než by se i díky DVB-T2 měly dostat i placené balíčky na objednávku, a případně i příspěvkem ze státního rozpočtu vyjádřeném procentním poměrem vůči celku, takže by byl vyšší v dobách prosperity a skromnější v časech hubených.

PETR VINKLÁŘ

Jakou důležitost byste z pozice nového generálního ředitele České televize připisoval přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2?

Jedná se o jeden z nejdůležitějších úkolů, pro následující funkční období generálního ředitele České televize, a to především vzhledem k tomu, že tento již naplánovaný přechod na DVB-T2, zapadá do dlouhodobé koncepce nutného technického rozvoje České televize, který slouží jako prostředek pro efektivní naplňování úkolů veřejnoprávní televize definovaných v zákoně o České televizi.

Česká televize bude mít ve vlastní síti DVB-T2 dostatek kapacity na vysílání všech šesti současných programů v HD kvalitě. Nabídl byste divákům tuto možnost? A ukončil byste zároveň vysílání ve standardním rozlišení obrazu?

Vzhledem k hlavním výhodám přechodu na DVB-T2, tedy i možnosti vysílání všech šesti programů v HD kvalitě, nevidím důvod proč dále nabízet i standardní kvalitu obrazu. Česká televize ve své dlouhodobé koncepci počítá s tím, že v souvislosti s přechodem na DVB-T2 bude ukončena distribuce signálu v SD rozlišení, kdy SD rozlišení by mělo nahradit rozlišení qHD a já s tímto přístupem souhlasím.

Kapacita veřejnoprávního multiplexu DVB-T2 by umožnila oddělit programy ČT 😀 a ČT art a vyčlenit pro ně samostatné pozice. Jste příznivcem takového řešení nebo ne a proč?

Oddělení těchto programů na samotné pozice by přispělo k rozmanitosti nabízených pořadů a tím kvalitnější profilaci jednotlivých programů. Určitě bych tedy o této možnosti uvažoval.

Vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání uvažuje o možnosti přidělit České televizi dva celoplošné veřejnoprávní multiplexy DVB-T2. Jeden pro celoplošné programy a jeden regionalizovatelný. Jste pro to, aby ČT provozovala místo jednoho hned dva veřejnoprávní multiplexy?

Provozování více multiplexů s sebou samozřejmě přináší další náklady, nicméně jedním z trendů doby je regionalizace obsahu, tzn. jsem jednoznačně pro podnikání takových kroků, které zvýšení regionalizace přinesou.

Jak byste po přechodu na DVB-T2 řešil regionální vysílání ČT?

Plný přechod na DVB-T2 je plánovaný na rok 2021. Pevně věřím, že do té doby se České televizi podaří regionalizovat obsah i jinými kanály než terestrickým vysíláním.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář