Martin Cach výkonným ředitelem České asociace elektronických komunikací

0 komentářů 3.4.2017 / Jan Potůček

Cach má odpovídat především za řízení sekce převzatého vysílání. Asociace chce klást důraz na ochranu obsahu v sítích pro převzaté vysílání.

Funkci výkonného ředitele obsadila od 3. dubna Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK). Zapsaný spolek, který sdružuje provozovatele vysílacích sítí, provozně řídí Martin Cach, který dříve působil ve společnosti UPC Česká republika. Podle rozhodnutí členské schůze ČAEK by měl Cach odpovídat především za řízení sekce převzatého vysílání. Asociace se chce v nejbližší době zaměřit na ochranu obsahu v sítích pro převzaté vysílání, která se týká i sítí pro televizní vysílání, včetně digitální terestrické televize druhé generace DVB-T2.

ČAEK chce klást důraz také na zpracování otázek, které vyplývají z postupující konvergence platforem sítí a služeb elektronických komunikací a z mezinárodních závazků České republiky, především z členství v Evropské unii. „Jsem vděčen představenstvu spolku, že se na základě stanov rozhodlo zásadním způsobem posílit aparát ČAEK v době, kdy se nároky na činnost asociace zvyšují, především v mediální, autorskoprávní a programově obsahové oblasti,“ uvedl předseda spolku Zdeněk Vaníček. Asociace podle něj bude nyní aktivní ve sledování návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.

ČAEK také monitoruje situaci okolo směrnice o audiovizuálních mediálních službách, klíčového předpisu EU, který určuje společné základní parametry služeb televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. „Z vnitrostátního pohledu stojí na prvním místě plánování a výstavba sítí elektronických komunikací nové generace, dokumenty, které v této oblasti schválila vláda, a také nadměrná regulace elektronických komunikací v České republice,“ dodala asociace.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář