Jak se vyrovnávají s přechodem na DVB-T2 u našich sousedů: Německo

Evropský premiant přechodu na DVB-T2 začal s uvolňováním kmitočtů v pásmu 700 MHz již letos v březnu a zřejmě donutí i Česko spěchat se zaváděním DVB-T2.

Vývoj přechodu na DVB-T2 u našich sousedů v Německu původně vypadal tak, že zemské vysílání Německo zcela opustí po prohlášení privátních vysílatelů, že se nechtějí podílet na platbách za celoplošné vysílání, které přijímá cca 10 procent domácností. Nakonec 8. června 2015 nastartovaly zúčastněné skupiny německého mediálního trhu, mezi nimi ARD, ZDF, RTL, Pro SiebenSat1 a Spolek privátních provozovatelů rozhlasu a telemédií, společnou iniciativu k zavedení DVB-T2 HD pro terestrickou „anténní“ televizi, jak je v německy mluvících zemích tento způsob šíření programů nazýván (nebo také „všudepřítomná TV 2.0 – Budoucnost terestriky“).

Od počátku bylo zdůrazňováno, že DVB-T2 přinese lepší pokrytí, více flexibility, vyšší přenosovou kapacitu v kombinaci s výkonným kompresním formátem HEVC videa a v neposlední řadě buď kvalitu v HD rozlišení, nebo větší rozmanitost nabídky. Základní součástí bude i použití technologie HbbTV, často v podobě Mediatheky provozovatele vysílacích sítí nebo Videotéky ZDF. Základní technická strategie vycházela ze situace plánování původního DVB-T, kdy předpokladem bylo postavit robustní sítě pro příjem na vnitřní anténu, případně pro mobilní příjem, jako konkurenčního prostředí silným kabelovým sítím a satelitům.

Německo přechází na DVB-T2 střihem, ale také simulcastem

Z plánované robustnosti DVB-T vycházely i použité parametry: 16 QAM, kódový poměr 2/3, dlouhý ochranný interval, což v důsledku znamenalo umístění maximálně čtyř programů v SD kvalitě. DVB-T2 sítě pro veřejnoprávní media budou též zachovávat větší robustnost s parametry 64 QAM, 16k extended FFT, 19/128 GI, PP2, 2/3 CR s celkovou bitovou rychlostí 18-22 Mbps pro pět až šest HD programů kódovaných H.265 (HEVC). Komerční platforma pak bude méně robustní s 32k FFT, 64 QAM kódovým poměrem 2/3 pro sed, HD programů o celkovém toku 27 Mbps.

Přechod na DVB-T2 je organizován v případě komerčních TV stanic opět způsobem vypnutí/zapnutí jeden den po oblastech. Přechod veřejnoprávní služby je realizován pomocí kratšího simulcastu. Zahajovalo se pilotním projektem v oblasti Mnichova, celkem bude v Německu fungovat šest multiplexů s 35 až 40 programy v kvalitě full HD 1080p. Graficky je proces migrace v Německu dle prezentace Media Broadcast znázorněn níže. První ohlasy na přechod střihem komerčních stanic jsou však ze strany televizních diváků negativní. Nyní probíhají jednání ohledně změny způsobu přechodu tak, aby i komerční stanice přecházely pomocí souběžného vysílání DVB-T a DVB-T2.

Obrázek 1 : Harmonogram migrace na DVB-T2 v Německu ve 4 fázích dle hustoty obyvatelstva [zdroj: Dr.Ronald Lorenz – prezentace Media Broadcast, Wroclav 8.9.2016]

Volné (FTA) programy jsou pouze pro veřejnoprávní službu ARD/ZDF v HD a některé soukromé televize v SD. Programy komerčních subjektů jsou na platformě „freenetTV“ placené. Od 1. srpna 2018 budou dostupné za částku 5,75 euro/měsíc (155 korun) za každý přístroj, což by vzhledem ke kvalitě HD (1080p) mělo být pro uživatele stále atraktivní, i vzhledem k tomu, že freenet jako německý ISP poskytovatel, do jehož skupiny Media Broadcast patří, má připraveny DVB-T2 set-top boxy v ceně 45 euro (cca 1 200 Kč). Otázce zřetelné propagace vzhledem k obyvatelstvu věnovala od začátku iniciativa DVB-T2 HD náležitou pozornost.

Dnes je možno si vybrat mezi třemi skupinami přístrojů: se zeleným logem DVB-T2 HD pro 40 programů (veřejnoprávních a pár soukromých bezplatně + většiny soukromých za měsíční sazbu a jednorázový poplatek za CI+ modul). Druhou skupinu vhodných přístrojů tvoří pouze set-top boxy, označené logem „freenet TV“ (a nepovinně DVB-T2 HD logem), které zpracují shodně 40 programů za stejných podmínek jako první skupina. Poslední třetí skupina je určena pro příjem bezplatných 20 programů. Tyto přístroje nemohou být ani dodatečně doplněny o většinu placených komerčních programů a nemají ani DVB-T2 logo ani logo freenet TV.

Senderstandorte_und_Kanaele_(Regelbetrieb_ab_29._Maerz_2017).pdf by Jan.Potucek on Scribd

DVB-T2 může přijímat 60 procent Němců

V noci na 29. března proběhla mamutí přepojovací akce v Německu, největší v dějinách vysílání. Poslední přepojení vysílače na DVB-T2 HD bylo v Severním Porýní Vestfálsku v 10.42 hod. Jak volné programy veřejnoprávních vysílatelů, tak programy komerčních stanic jsou v DVB-T2 vysílány v HD, tak jak je na přijímacích zařízeních uvedeno. Celkem bylo podle plánu uvedeno do provozu 327 vysílacích zařízení s DVB-T2 HD. Tím bylo pokryto přibližně 60 procent obyvatelstva celkem 40 veřejnoprávními a komerčními stanicemi. Znázornění pokrytých oblastí k dnešku je na mapce v obrázku 2:

Obrázek 2: Pokrytí DVB-T2 k 29.3.2017 (zdroj: www.dvb-t2HD.de)

V příloze je možno najít celkový přehled německé sítě (stanovišť a kanálů) DVB-T2 k datu 29. března 2017 dle Iniciativy www.dvb-t2HD.de. Z tohoto přehledu je vidět, že některé vysílače budou případně v dalším průběhu měnit vysílací kmitočet. To se například týká i velkých měst Mannheim a Pforzheim a to pravděpodobně z důvodu možného rušení širokopásmových služeb na sousedním kanále 49 (698 MHz).

Na digitalizaci se snaží vydělat IPTV

Současně s přechodem na DVB-T2 se o slovo hlásí poskytovatelé internetové TV (IPTV) a mezi nimi waipu.Ttv, který nabízí na vybudované optické síti HD programy přes přípojku internetu jako alternativu nezávislou na DTT, kabelu a satelitu. Po přihlášení a stažení aplikace je možno televizi sledovat i na smartphonech včetně EPG a dalších funkcí jako time-shift a záznam PVR na cloudovém úložišti ISP provozovatele. Při smlouvě na dva roky činí měsíční poplatek s 10 hodinami záznamu 8 euro (216 Kč). Ze studie TNS vyplynulo, že takto mohlo řešit druhou televizní digitalizaci v Německu půl milionu televizních diváků, čímž by se odklonili od klasických konkurentů terestriky: satelitu a kabelu.

Dle výše uvedeného harmonogramu bude nyní na řadě Fáze 2a a 2b se střední hustotou obyvatelstva, mezi jinými oblast Drážďan a veřejnoprávní vysílač v Loebau. Poslední fázi doplní přechod ve venkovských oblastech v roce 2018 (Chemnitz). Pokrytí bude zajištěno pro 63 milionů Němců, tj. 80 procent obyvatelstva. Plánované pokrytí znázorňuje schematicky následující mapka převzatá od společnosti Media Broadcast.

Obrázek 3: Plánované pokrytí DVB-T2 pro předplatitele služby freenet TV

Modrým bodem jsou naznačeny stanoviště vysílačů, nejsvětlejší zelená označuje příjem se střešní anténou (outdoor reception), tmavší s vnější anténou a nejtmavší zelená příjem s pokojovou anténou pro indoor reception.

V této souvislosti je dobré se zmínit, že se na německém trhu objevily ploché aktivní antény i k zavěšení na stěnu místnosti nebo i na venkovní montáž jak pro horizontální, tak i vertikální polarizaci. Dle výrobce jedné z nich mají filtr na odrušení LTE s potlačením 40 dB, mohou být napájené z přijímače a mají zisk až 28 dB se šumovým číslem 4 dB a pracují v pásmu od 85 MHz. Jejich hodnocením se zabýval i německý server „test.de“.

Německo – oblasti příjmu DVB-T2 (od listopadu 2017) by Jan.Potucek on Scribd

Vstup do Diskuse

4 komentáře: “Jak se vyrovnávají s přechodem na DVB-T2 u našich sousedů: Německo”

  1. ivovi napsal:

    Ten simulcast DVB-T po strihu nakonec podle mych informaci nebyl realizovan. Probehl jen simulcast DVB-T2 pred strihem pod nazvem „DVB-T2 Pilot“.

  2. Josef napsal:

    A jak dopadly tyto anteny? Vetsiba podobnych anten stojí za nic….

Napsat komentář