Jak se vyrovnávají s přechodem na DVB-T2 u našich sousedů: Polsko a Maďarsko

Televizníweb.cz připravil seriál, v němž vás seznámí s postupem sousedních zemí při zavádění nové generace pozemního televizního digitálního vysílání.

DVB-T2 je dalším z rodiny standardů používaných pro šíření video signálů satelity, kabelem, terestricky nebo i přes protokoll IP. Ve většině případů se v současnosti jedná o druhou generaci přenosových standardů s výjimkou satelitního, kde je již standard třetí – DVB-S2x. Přehled o přijetí a praktickém využívání vysílací standardu DVB-T2 eviduje konsorcium DVB, kterým byl tento standard vyvinut. Vývoj tohoto standardu si vzal za cíl zvýšit kapacitu kanálů pro zemské vysílání a umístit služby vysílání HDTV.

Tohoto cíle bylo dosaženo zvýšením kapacity kanálu o 50 % oproti předchůdci DVB-T a ostatních dnes využívaných systémů zemské televize DTT. Poslední verze byla vydána jako standard ETSI EN 302 755 v1.4.1. v červenci 2015 a oddělila tak T2 basic profile a T2-Lite profile (https://www.dvb.org/standards/dvb-t2). DVB-T2 zpracovává na vstupu jak klasické transportní toky s kompresí MPEG-2,4,HEVC, tak i protokol DVB-GSE (Generic stream encapsulation), který poskytuje prostředek přenášet obsah jakéhokoli typu audia, videa na bázi IP protokolu.

DVB-T2 je urychlená a vynucená změna

Je pravidlem, že vždy po několika letech se vyvinou nové standardy, jak modulační tak kompresní, vždy s cílem úspory spektra. Jejich zavádění je na základě poptávky a nabídky, v případě satelitních standardů se nejdříve uplatňují nové technologie v přenosech typu bod-bod a teprve následně pro širokou distribuci pro obyvatelstvo. Obvykle totiž se jedná často o proprietární řešení s operátorem dotovanými přijímači a ten musí hledět na komerční rentabilitu a nejnovější technologie zavádí až se zpožděním.

V případě zemského digitálního vysílání do hry vstoupil požadavek na využití části spektra určený pro televizní broadcasting pro vysokorychlostní datové služby. Tím dochází uměle k urychlení technologického vývoje. Po mnoha měsíčních odkladech letos v březnu přijal hospodářský výbor Evropského parlamentu v prvním čtení Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii, a zejména pro „pásmo 700 MHz“. Rada Evropské unie toto rozhodnutí schválila v dubnu a účinnosti nabude v červnu. Od 30. června 2020 má podle tohoto dokumentu sloužit pásmo 700 MHz pro širokopásmové služby elektronických komunikací.

Legislativní usnesení Evropského parlamentu a Rady EU z 15. 3. 2017 by Jan.Potucek on Scribd

Každá země přistupuje k DVB-T2 po svém

Celý text usnesení Evropského parlamentu, včetně opodstatněných důvodů pro posun stanoveného termínu, je možno nalézt v příloze. Vzhledem k tomu, že o pásmu 700 MHz, jako o tzv. digitální dividendě II, a potřebě jeho uvolnění se hovořilo již více let po Světové konferenci ITU, přistupovaly členské země unie k řešení této otázky v různém čase a z pozice vlastní specifické situace.

Následující tabulka udává přehled implementace DVB-T2 u našich sousedů dle stavu k říjnu minulého roku a je převzata od DVB.

Podle tohoto přehledu se různé země do zavádění DVB-T2 zapojily různě. V následující části se jimi budeme podrobně zabývat a pokusíme se zjistit z veřejných zdrojů, zda byl zaznamenán nějaký posun. Do tabulky bylo doplněno také Maďarsko, se kterým je nutno provádět kmitočtové koordinace a pro zajímavost Francie, která od dubna 2016 pro všechny nové multiplexy zavádí s DVB-T2, s kodekem HEVC pro Ultra HD vysílání.

Polsko

Polsko provozuje v UHF pásmu pouze tři volné multiplexy a jeden placený MUX-4, všechny v MPEG-4/H.264. Vzhledem k tomu, že MPEG-4 je úspornější než u nás provozovaný MPEG-2, nebyly v Polsku problémy s počty programů v jednotlivých přidělených sítích. Přehled o přiděleních dle ITU konference GE 06 je možno si najít v příloze. Od konce minulého roku přibyl další multiplex, označený MUX-8, v pásmu VHF se šířkou pásma 7 MHz s celoplošným pokrytím (viz Obrázek 1).

VHF síť MUX-8 v Polsku

Všechny multiplexy vysílají v systému DVB-T, i když v říjnu loňského roku vedoucí KRRiT (polské vysílací rady) uvedl, že nový pátý multiplex bude vyčleněn pro DVB-T2 a budou v něm buď nejlepší programy v HD kvalitě, nebo bude otevřen pro úplně nové a lepší služby, což nemusí být nutně služby placené.

Při tom první testy DVB-T2 začaly v Polsku ve Varšavě v prosinci 2012, ale žádné další novinky na toto téma nejsou známy. Nový mux-8 začal vysílat v srpnu minulého roku a v létě letošního roku by měl být dokončen. Parametry jsou: šířka pásma 7 MHz, modulace 64QAM, COFDM, 8k, GI ¼, FEC 5/6 jak s vertikální, tak i horizontální polarizací. Zásadní nevýhodou vysílání TV ve III. pásmu je výrazně větší velikost přijímacích antén Pokud by bylo použito pro televizní vysílání, znamenalo by to omezení spektra pro digitální rozhlas, který by tak neměl prostor pro vysílání. Navíc by bylo i na překážku dálkového příjmu televizního vysílání u nás. Na základě výběrového řízení vysílací rady byly uděleny do roku 2026 licence čtyřem komerčním programům v SD rozlišení a programům veřejnoprávní TVP i v HD. Polský operátor Emitel bude umožňovat i zavádění služby HbbTV.

Technologické aspekty transformace kmitočtů v diskutovaném pásmu 700 MHz v Polsku nejsou určující, vzhledem k tomu, že léta provozují jen čtyři multiplexy v MPEG-4. V Polsku jsou ale další právní a legislativní problémy spojené se stávajícím dvojím licencováním komerčních vysílatelů, kde je podmínkou mít telekomunikační (uděluje regulátor UKE) a vysílací obsahovou licenci (uděluje rada KRRiT). Podmínky pro odnětí licence jsou pevně dány, a v případě odnětí licencí v 800 MHz pásmu (tzv. první digitální dividenda) to trvalo čtyři roky, než byly tyto kmitočty uvolněny. Je tedy otázkou, kdy se podaří splnit očekávané konečné rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady. Národní plány mají být podle nejnovější aktualizace vyhotoveny do poloviny roku 2018. Teprve po tomto datu bude možno u těchto sousedních zemí vidět budoucí rozvoj a směrování. Dalším aspektem jsou též případné náhrady za odejmuté kmitočty a subvence vynuceného přechodu.

Kmitočtový plán GE 06 pro Polsko by Jan.Potucek on Scribd

Maďarsko

Tato země je vzhledem ke svému nečlenitému terénu z hlediska šíření televizních signálů specifická. Dle vyjádření jejich Úřadu pro Média a Informační komunikace podpora mobilního užití spektra a uvolnění kmitočtů v pásmu 700 MHz od televizních služeb plánují k 5. září 2020. Stávající vysílání je ve standardu DVB-T, bezplatné – 12 televizních kanálů, z toho pět v HD, pro 99 % obyvatelstva a placené pod názvem minDig extra s kryptováním Conax CAS7.

I když tato země není naším přímým sousedem, z hlediska kmitočtové koordinace s ní náš regulátor ČTÚ musí počítat. Samozřejmě nejenom Maďarsko, ale koordinace se všemi ostatními zeměmi, které jsou na různé úrovni vytváření jejich vlastních strategií, znesnadňuje všechna tato jednání, jako my zase na druhé straně představujeme problémy německé straně, která je se zaváděním DVB-T2 nejdále ze všech evropských zemí.

Příště přineseme informace o Německu a dále pak o Rakousku a Slovensku.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář