Další pokuta Skylinku kvůli servisnímu poplatku: na Slovensku zaplatil 100 tisíc euro

2 komentáře 6.6.2017 / Jan Potůček

Rozhodnutí slovenského Úřadu pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb je pravomocné, Skylinku nepomohl ani rozklad u předsedy úřadu.

Téměř tři miliony korun zaplatil provozovatel satelitní služby Skylink, společnost M7 Group, za pokutu uloženou slovenským Úřadem pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb. Důvodem bylo několik správních deliktů, především pak zvýšení servisního poplatku za příjem satelitní televize od Skylinku bez toho, aniž by operátor informoval zákazníky o možnosti odstoupit kvůli tomuto zdražení od smlouvy bez jakýchkoli sankcí. Skylink podal proti pokutě rozklad k předsedovi úřadu, který byl zamítnut a pokuta je tak pravomocná. Firma ji již uhradila, informoval úřad.

„Regulační úřad chrání zájmy uživatelů příslušných služeb, proto provedl rozsáhlou kontrolu plnění povinností společností M7 a následně jí ve správním řízení uložil uvedenou pokutu (100 tisíc euro, pozn. red.). Jedním z důvodů uložení pokuty byla skutečnost, že M7 nesplnila zákonnou povinnost informovat účastníky o jejich právu odstoupit od smlouvy o poskytování veřejných služeb bez sankcí, pokud neakceptují podstatnou změnu smluvních podmínek – změnu výšky servisního poplatku,“ uvedl mluvčí úřadu Roman Vavro. Provozovatel Skylinku také neposkytoval svým zákazníkům faktury za poskytované služby, a to ani v elektronické, ani v papírové podobě.

„Další kontrolovanou oblastí bylo posouzení souladu Všeobecných obchodních podmínek, případně obsahu webového sídla s předepsanými požadavky. V této souvislosti byly zjištěny částečné nedostatky, např. v reklamačním řádu. Regulační úřad také zaznamenal, že v době od června 2014 do září 2015 nebyly na webovém sídle M7 zveřejněny mechanismy pro urovnání sporů, jakožto i některé předepsané informace pro účastníky se zdravotním postižením o podrobnostech produktů a služeb, které jsou jim určeny,“ dodal Vavro.

Skylink již v květnu prohrál odvolací soud v České republice proti pokutě 9,5 milionu korun od Českého telekomunikačního úřadu za nesplnění povinnosti registrace provozovatele služeb elektronických komunikací.

Vstup do Diskuse

2 komentáře: “Další pokuta Skylinku kvůli servisnímu poplatku: na Slovensku zaplatil 100 tisíc euro”

  1. Beda napsal:

    Jenže nakonec stejně budou ztratní diváci kteří platí každým rokem víc a víc

  2. Luděk napsal:

    Mají další důvod proč zvednout serpo 🚾🏁🚀

Napsat komentář