Nikoho nezvýhodníme, píše ministerstvo Evropské komisi ke stížnosti satelitářů na DVB-T2

4 komentáře 22.6.2017 / Jan Potůček

UVNITŘ DOKUMENT – Česká republika odmítla stížnost České asociace satelitních operátorů na údajné dotování terestrické televizní platformy při přechodu na DVB-T2.

Za nerelevantní označilo ministerstvo průmyslu a obchodu výtky České asociace satelitních operátorů (ČASO) k plánovanému přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2, jež organizace zaslala ve své stížnosti Evropské komisi. Ministerstvo mělo do konce května odpovědět na doplňující otázky Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž, které se týkaly zejména kompenzací finančních nákladů na provoz přechodových sítí DVB-T2. Televizníweb.cz má odpovědi, které resort odeslal poslední květnový týden do Bruselu, k dispozici. Ministerstvo v dokumentu jednoznačně odmítá interpretaci ČASO, že přechod na DVB-T2 má jednostranně zvýhodnit operátory pozemního digitálního televizního vysílání a dotovat jim výstavbu sítí DVB-T2.

Jde jen o úhradu vyvolaných nákladů

„V případě uvolnění pásma 700 MHz a související migrace zemských digitálních vysílacích sítí na standard DVB-T2 budou kompenzace nákladů na upgrade a přeladění sítí DTT omezeny pouze na řádně doložené náklady na straně provozovatelů těchto sítí, které byly efektivně a účelně vynaloženy na přeladění stávajících DVB-T sítí na nový standard DVB-T2 a technologický upgrade DVB-T sítí pro účely přechodu na DVB-T2 a v souvislosti se změnami přídělů rádiových kmitočtů (refarmingem),“ uvádí ministerstvo v rozsáhlé odpovědi, jež čítá 45 stran a obsahuje několik příloh včetně Studie selhání trhu šíření zemského digitálního televizního vysílání při vynuceném uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz.

Na základě této Studie také ministerstvo upřesnilo náklady spojené s provozem tří plánovaných přechodových sítí DVB-T2, které by měly být plně kompenzovány z Radiokomunikačního účtu Českého telekomunikačního úřadu. Jednorázové náklady na přestavbu sítí DVB-T a přeladění vysílačů mají dosáhnout maximálně 250 milionů korun, náklady na vybudování a provoz přechodových sítí DVB-T2 pak na 150 milionů korun ročně po dobu pěti let (2017 až 2021). Celkově by tedy mělo jít o jednu miliardu korun. „Kromě výše uvedených nákladů provozovatelů DTT sítí, které mají být kompenzovány jako součást navrhovaného režimu podpory, ponese Česká republika ještě další vyvolané náklady, které však nejsou předmětem notifikace,“ dodalo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Otázky Evropské komise na české kompenzace operátorům DVB-T sítí by Jan.Potucek on Scribd

Výše kompenzací se bude ještě upřesňovat

Další náklady představuje například státní informační kampaň k přechodu na DVB-T2, která by měla podle loni schválené vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání vyjít celkově na 350 milionů korun. Samotné kompenzace operátorům, které podléhají schválení Evropskou komisí v tzv. notifikačním řízení, se chystá Česká republika průběžně upřesňovat. „Předpokládané další upřesnění bude součástí Komplexního programu přechodu na DVB-T2 (tj. národního plánu, který v roce 2018 zahrne Technický plán přechodu a další části podle doporučeného obsahu dle Návrhu). Nicméně Česká republika potvrzuje, že celková výše prostředků vyčleněných pro navrhovaný režim podpory činí jednu miliardu korun,“ píše ministerstvo v odpovědi Evropské komisi.

Kompenzace odůvodňuje ministerstvo nechutí operátorů vysílacích sítí i provozovatelů televizního vysílání hradit náklady spojené s uvolněním pásma 700 MHz, na kterém nyní probíhá televizní vysílání a které bude rozhodnutím Evropského parlamentu od roku 2020, resp. 2022 vyčleněno pro potřeby mobilních operátorů. „Provozovatelé televizního vysílání opakovaně vyjádřili v souvislosti s uvolnění pásma 700 MHz nejen nesouhlas s tímto krokem, ale i svojí neochotu jakkoli hradit náklady na tento vynucený proces,“ upozornilo ministerstvo a jako důkaz předložilo společný dopis Asociace televizních organizací, Asociace krajských televizí a Asociace regionálních a lokálních televizí z roku 2015, v němž tyto organizace odmítají odebrání pásma 700 MHz. Pokud by k takovému kroku mělo přeci jenom dojít, nechtějí ho podstoupit dříve než v roce 2024, tedy po ukončení platnosti kmitočtových přídělů pro dnešní celoplošné sítě DVB-T.

Konečné slovo při rozhodování o kompenzacích pro operátory sítí zemské digitální televize bude mít Evropská komise (Foto: www.eud.eu)

Prodloužení kmitočtů je v souladu se zákonem

Česká republika ale nakonec pásmo 700 MHz uvolní již v letech 2020 až 2021 (i v souvislosti s rychlejším postupem sousedního Německa a hrozbou vzájemného rušení) a součástí kompenzací operátorům vysílacích sítí bude i bezplatné prodloužení pozměněných kmitočtových přídělů pro čtyři celoplošné sítě DVB-T do roku 2030. Proti tomu rovněž protestovala Česká asociace satelitních operátorů. Ministerstvo průmyslu a obchodu v odpovědi Evropské komisi vysvětluje, že prodloužení pozměněných kmitočtů nijak nevybočuje z dosavadní praxe, kdy se ze zákona operátorům sítí pro pozemní televizní vysílání prodlužovaly kmitočtové příděly zdarma bez výběrového řízení. Stejný postup zvolily regulační úřady i v sousedním Německu, kde byly kmitočtové příděly pro terestrické televizní sítě prodlouženy zdarma do roku 2030.

Satelitní asociace prostřednictvím Evropské komise zpochybňovala, proč by měli operátoři pozemních televizních sítí čerpat státní kompenzace kvůli technologického upgradu na standard DVB-T2, když se podobná technologická změna u satelitních a kabelových operátorů obešla bez státní podpory. Ministerstvo na tento argument namítlo, že zatímco přechod z DVB-S na DVB-S2 a z analogové kabelové televize na DVB-C probíhal čistě na základě dobrovolného zájmu operátorů o zvýšení kapacity sítí, přechod na DVB-T2 je vynucený okolnostmi. „Evropské rozhodnutí o uvolnění rádiových kmitočtů není technologicky neutrální a není tedy možno spravedlivě požadovat, aby opatření na efektivní řešení situace byla zcela technologicky neutrální,“ píše resort v narážce na požadavek satelitních operátorů, aby stát přistupoval ke všem televizním platformám jednotně.

Ministerstvo průmyslu a obchodu trvá na tom, že terestrickou televizní platformu nezvýhodňuje (Foto: MPO)

Při přechodu na DVB-T2 nejde primárně o HD

Ministerstvo také odmítlo tvrzení satelitní asociace, že přechod na DVB-T2 má umožnit operátorům pozemních televizních sítí šířit programy v HD kvalitě. „Důvodem pro uskutečnění přechodu na DVB-T2/HEVC není implementace HD vysílání na platformě DTT, ale státem vynucené včasné a sociálně šetrné uvolnění pásma 700 MHz a efektivní využití disponibilních rádiových kmitočtů. Vysílání v HD kvalitě je navíc na platformě DTT dostupné již nyní, před uskutečněním přechodu na DVB-T2. V tomto smyslu považujeme výše uvedený argument stěžovatele za irelevantní a zavádějící,“ uvádí ministerstvo a dodává, že v době souběžného vysílání DVB-T a DVB-T2 nebude ani prostor pro zařazení komerčních programů v HD rozlišení.

Zajímavá je pasáž odpovědí, která se týká údajného zpoplatnění příjmu komerčních televizí po přechodu na DVB-T2. Ministerstvo upozorňuje, že pokud by k takovému zpoplatnění došlo, stalo by se tak až ve finálních sítích DVB-T2, jichž se nebudou týkat kompenzace provozních nákladů z veřejných prostředků. „Sice nelze vyloučit, že někteří komerční provozovatelé televizního vysílání ke zpoplatnění HD vysílání svých programů v budoucnu v rámci tržního vývoje na platformě DTT přistoupí, lze však očekávat, že pokud se tak stane, nedotkne se toto zpoplatnění ostatních produktů, zejména vysílání v kvalitě SD,“ míní ministerstvo. Operátoři vysílacích sítí podle něj žádné zpoplatnění příjmu televizního vysílání neplánují.

Tvrzení Novy, že bude v DVB-T2 kódovat signál a zpoplatní příjem svých programů, je podle ministerstva ojedinělé (Foto: TV Nova)

Zpoplatní Nova příjem v DVB-T2?

„Pouze jeden z komerčních provozovatelů ve sdělovacích prostředcích uvedl, že v budoucnosti (pravděpodobně po ukončení doby přechodu, resp. v neurčitém časovém rámci) zpoplatní HD vysílání. Sdělení nebylo učiněno závazným komerčním sdělením v právně relevantním dokumentu,“ uvedlo ministerstvo v narážce na opakovaná prohlášení televize Nova, že chce v DVB-T2 signál svých programů zakódovat a minimálně HD verze zpoplatnit. „Ostatní provozovatelé televizního vysílání nic takového ani na této zcela irelevantní právní úrovni nevyhlásili. Tvrzení stěžovatele je zcela hypotetické a matoucí,“ reaguje ministerstvo na výtku satelitní asociace. Provozovatel, který by přistoupil ke zpoplatnění svých programů v terestrickém vysílání, by podle úřadu musel pečlivě zvažovat reakci diváků.

„Z reprezentativního výzkumu dospělé populace České republiky v roce 2016 vyplývá, že pouze 5 % diváků je ochotno platit za HD programy, 28 % diváků by se rozhodlo dle výše ceny. Placené TV kanály i v HD pak odmítá 48 % diváků,“ konstatuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Kódovaný a zpoplatněný přístup k pozemnímu vysílání nyní zkouší slovenská sestra Novy, televize Markíza, která je od tohoto týdne součástí placené služby Plustelka v multiplexu DVB-T2. Dříve nejsledovanější slovenská televize opustila volné pozemní televizní vysílání loni na Silvestra. Do několika týdnů ale ztratila významnou část podílu na sledovanosti a nejsledovanější slovenskou televizí se místo ní stala konkurenční Joj a předstihla ji dokonce i veřejnoprávní RTVS.

Vstup do Diskuse

4 komentáře: “Nikoho nezvýhodníme, píše ministerstvo Evropské komisi ke stížnosti satelitářů na DVB-T2”

  1. BIDLO napsal:

    Vsadím boty že až bude zákon o el. komunikacích definitivně přijat a podepsán prezidentem a bude schválena EK i notifikace, tak celý ten uměle vytvořený a vypečený spolek s názvem ČASO zanikne stejně rychle jako vznikl.

  2. TomKet napsal:

    Vsadím boty že až bude zákon o el. komunikacích definitivně přijat a podepsán prezidentem a bude schválena EK i notifikace, tak celý ten uměle vytvořený a vypečený spolek s názvem ČASO – To celé dá k mezinárodní arbitráži a my budeme jako ty . . . . platit a platit a platit. A tento polo národ si nic jiného nezaslouží
    Promiňte mi můj pesimismus.

Napsat komentář