Připraví nás senátoři o bezplatný příjem televizního vysílání?

5 komentářů 17.7.2017 / Jan Potůček

Senát chce zásadní změny v diginovele o DVB-T2, které by nahrály provozovatelům placených televizních služeb a v konečném důsledku by na ně doplatili diváci.

Bezplatný pozemní příjem televizních programů má opět namále. Po snahách satelitních operátorů o torpérování vládní novely zákona o elektronických komunikacích v Poslanecké sněmovně se nyní stejné satelitní společnosti snaží o totéž v Senátu. Takzvaná diginovela řeší přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2, který po plánovaném odejmutí kmitočtového pásma 700 MHz zajistí zachování stejného počtu televizních programů při využití menšího počtu vysílacích frekvencí. Pokud by se na standard DVB-T2 nepřešlo, znamenalo by to, že některé televize by pozemní cestou nemohly vysílat a některé regiony by byly zcela bez pozemního televizního signálu – tedy televize zadarmo.

Česká asociace satelitních operátorů mystifikovala několik senátorů z výborů a komisí, které mají projednat diginovelu předtím, než o ní bude Senát tuto středu hlasovat na plénu. Ze zasedání Ústavně-právního výboru a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí minulý týden vyplynulo, že se satelitáři zaměřili především za nezávislé senátory a napsali za ně pozměňovací návrhy k diginovele, které byly takřka totožné. Tyto návrhy v podstatě ruší přechodné období, po které by souběžně vysílaly televizní sítě ve standardech DVB-T a DVB-T2, aby diváci měli dostatek času na koupi nového přijímače a úpravy společných televizních antén.

Oddálit konec DVB-T by znamenalo velké komplikace

Pozměňovací návrhy rovněž oddalují termín vypnutí televizního vysílání v současném standardu DVB-T až na červen 2022, zatímco Evropský parlament prosazuje termín o dva roky dřívější – červen 2020 – protože již na sklonku roku 2019 začnou některé evropské země v pásmu 700 MHz spouštět mobilní sítě nové generace a ty by mohlo české televizní vysílání v tomto pásmu rušit. Česká republika plánovala nynější sítě DVB-T vypnout do 1. února 2021, vývoj situace v Německu a Rakousku nás ale patrně donutí dodržet termín požadovaný Evropským parlamentem, tedy 30. červen 2020.

Senátoři bohužel příliš nevědí o tom, že právě vynucené odevzdání pásma 700 MHz, v němž nyní funguje 30 procent českých televizních vysílání, mobilním operátorům je jediným a hlavním důvodem přechodu na nový úspornější televizní standard DVB-T2. O uvolnění pásma 700 MHz rozhodla v roce 2015 Mezinárodní telekomunikační unie a letos tento krok svým rozhodnutím posvětil i Evropský parlament. Znamená to, že provozovatelé televizních sítí DVB-T přijdou o značnou část kmitočtů, a to ještě předtím, než jim vyprší oprávnění pro jejich využívání. Stát jim tedy musí tuto vynucenou změnu nějak nahradit.

Senátoři slyší na líbivou písničku o 11 miliardách

Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s návrhem, že operátoři celoplošných sítí DVB-T dostanou jako kompenzaci nové sady kmitočtů pro vysílání ve standardu DVB-T2. Ty by byly platné do roku 2030, což je termín, do něhož má být televizní vysílání v pásmech 400 až 600 MHz chráněné před jakýmikoli jinými službami. Již minulé kmitočtové příděly pro celoplošné sítě DVB-T vydávala Česká republika na 12 let, takže délka platnosti kmitočtů není nijak výjimečná. Operátoři by dostali nové kmitočty zdarma, což je u sítí pro televizní a rozhlasové vysílání také běžný postup, a to nejen v České republice (Německo již prodloužilo bezplatně kmitočty operátorům sítí pozemního televizního vysílání do roku 2030, aniž by to kdokoli zpochybňoval).

Satelitní operátoři ale tvrdí, že bezplatné prodloužení kmitočtů pro pozemní televizní sítě do roku 2030 je nedovolenou veřejnou podporou a že kdyby stát tyto kmitočty vydražil, utržil by za ně 11 miliard korun. To je bohužel další velká mystifikace, kterou senátoři neprohlédli: na částku 11 miliard korun satelitní operátoři přišli tak, že ji odvodili od dřívějších aukcí kmitočtů pro mobilní operátory. Srovnávat hodnotu kmitočtů pro televizní vysílání a mobilní služby je ale stejné jako srovnávat jablka s hruškami. Je to úplně jiný obor s jinými náklady a výnosy, diametrálně odlišnými od televizního vysílání. Stát by tedy o žádných 11 miliard korun nepřišel.

Jak může stát zvýhodňovat někoho, komu něco bere?

Senátní pozměňovací návrhy z pera České asociace satelitních operátorů rovněž ruší plánované vysílání přechodových sítí DVB-T2, které měly odstartovat letos a do roku 2020 měly zajistit souběžné vysílání se standardem DVB-T. Provozní náklady těchto sítí měl hradit stát, pokud by mu to v notifikačním jednání povolila Evropská komise. Satelitní operátoři tvrdí, že by tím stát zvýhodnil jeden typ televizního vysílání před jinými, jako je satelit nebo kabelová televize. Je to ale pozemní televizní vysílání, které přijde ne svou vinou o 30 procent kmitočtů a tudíž musí řešit sociálně únosný přechod na nový vysílací standard, aby zachovalo dosavadní rozsah služeb. Satelit nebo kabelová televize nebudou vypínáním pásma 700 MHz nijak dotčeny.

Dvou až tříletý souběh pozemního televizního vysílání v obou standardech by s dostatečným předstihem připravil diváky na příjem signálu ve standardu DVB-T2. Pokud by byl tento souběh krátký, třeba jen několik týdnů, nebo vůbec žádný, jako tomu bylo v Německu, vedlo by to k chaosu mezi televizními diváky. Vždyť jen bytové domy, které využívají společné televizní antény, musí kvůli vysílání na novém kanálu objednat servisní firmy, aby jim přeladily nebo upravily tyto společné antény. A to nelze udělat ze dne na den. Reálně by tedy hrozilo, že by značná část diváků na dlouhou dobu přišla o možnost přijímat pozemní televizní vysílání a řešila by tuto situaci přechodem k jinému typu televizního vysílání. A právě o to jde satelitním operátorům.

Senátoři mají sehrát roli užitečných idiotů

Satelitní televize je ale na rozdíl od pozemního vysílání zpoplatněná. Diváci by si tedy museli koupit satelitní komplet, který by je vyšel až na pětinásobek ceny set-top-boxu pro příjem pozemní digitální televize nové generace DVB-T2, a poté platit každoročně minimálně servisní poplatek 1188 korun za satelitní příjem základních televizních programů. Tento poplatek se přitom každoročně zvyšuje. Za pozemní příjem televize se neplatí nic, pokud tedy nepočítáme televizní poplatek České televizi, který však musí platit i zákazníci satelitní nebo kabelové televize (není započítaný do servisního poplatku základní programové nabídky na satelitu, ani do žádného dalšího poplatku za satelitní nebo kabelovou televizi).

Zpochybňují-li tedy senátoři svými pozměňovacími návrhy diginovelu zákona o elektronických komunikacích, nevědomky tak pomáhají České asociaci satelitních operátorů narušit proces přechodu na DVB-T2, znejistět diváky a vydat je napospas placeným satelitním službám. A to přeci není veřejný zájem. Nebo snad ano?

Vstup do Diskuse

5 komentářů: “Připraví nás senátoři o bezplatný příjem televizního vysílání?”

 1. Pevy napsal:

  Stále opakované věci. Nesouhlasím ale s větou, že senátoři „nevědomky pomáhají satelitářům“. Někteří (ne)užiteční idioti možná ano, ale většina moc dobře ví, kde je pravda, ale případnou „motivací“ jsou schopni ji zcela překroutit ke svému vlastnímu prospěchu.

 2. BIDLO napsal:

  Pokud v Senátu zasedají lékaři,právníci apod. tak bych si tím že většina moc dobře ví kde je pravda absolutně jistý nebyl. Spíše to vypadá že především ti již zmínění nezávislí v tomto absolutně netuší která bije.
  Možná by stálo za úvahu zde přinést článek o rozložení politických sil v Senátu poněvadž ho málokdo zná. Je to sice téma především politické, nicméně s DVB-T2 bezprostředně související.
  Pokud někteří senátoři nedostanou do středy rozum, tak se zdá že parlament bude mít zcela jasnou úlohu, jednoznačně smést veškeré pozměňovací nesmysly ze stolu a prosadit původní parlamentní verzi.

 3. TomKet napsal:

  A pořád dokola a jak u blbejch. Žádný bezplatný příjem neexistuje !!! Všichni platíme povině ze zákona měsíční výpalné. Stejně tak neexistuje bezplatná zdravotní péče. Zaměstnanci platí jak mourovatí a jiní se jen smějí. Je tu jakási, přímo, analogie .. ? …… Asi už to mám pomotaný, že?

Napsat komentář