TechniSat Digipal ISIO HD: Drahý, ale kvalitní set-top-box pro příjem DVB-T2

Otestovali jsme set-top-box německého výrobce, který byl určen především pro německý trh a umožňuje příjem placených komerčních kanálů v DVB-T2 službě „freenet TV“.

Přijímač umožňuje nahrávat záznamy přes USB a má internetovou funkcionalitu Digipal ISIO HD. Přístroj byl určen pro německý trh, zejména pro placenou službu „freenet TV“ a byl ještě z období před 1. červencem t.r. Od tohoto termínu jsou všechny HD programy soukromých provozovatelů zpoplatněny. Pro registraci přijímače byla součástí balení informace o ID freenet TV, osobní PIN freenet a k tomu příslušné sériové číslo výrobku a podmínky abonentské smlouvy se slibovanými dalšími výhodami, jako informace o příjmových oblastech vysílačů, mobilních službách, včetně technické podpory pro případ závady a o videotékách v Německu, označovaných mediatéky.

ČTĚTE TAKÉ (VŠECHNY DÍLY):

1. – Tento článek

2. – TechniSat Digipal ISIO HD v praxi: zprovoznění a nastavení příjmu DVB-T2

3. – TechniSat Digipal ISIO HD a přístup k internetu: vyzkoušeli jsme doplňkové služby k DVB-T2

4. – TechniSat Digipal ISIO HD: Jak fungují funkce DVR pro nahrávání a přehrávání videí?

Po zapojení přijímače se předpokládá automatický souhlas se smlouvou mezi poskytovatelem služby „freenet TV“, společností Media Broadcast, a zákazníkem -spotřebitelem, který má právo do 14 dnů tuto smlouvu bez důvodu vypovědět s tím, že do dalších 14 dnů mu budou vráceny všechny poplatky, které zaplatil. Obsahem služby je zpřístupnění digitálně zaklíčovaných TV-programů na omezenou dobu používání v bezplatném období, které zpravidla trvá měsíce. Následné předplatné se uzavírá na dobu nejméně dvou let a může zahrnovat i měsíční pronájem některých přístrojů a samozřejmě od tohoto července měsíční poplatek 8 Eur, což je něco přes 200 Kč.

Základní popis

Set-top box Technisat DigiPal ISIO HD je kompaktní, rozměrově malý přístroj, v krytu se zaoblenými hranami. Na čelní stěně je čtyřciferný displej informující o aktuální volbě a tři tlačítka pro zapnutí/vypnutí a program nahoru/dolů, čímž je možno nainstalovaný přijímač ovládat i bez dálkového ovládání. Po straně jsou otvory pro SD kartu a SIM kartu, pro integrovaný systém klíčování IRDETO a umožňující příjem zakódovaných HD programů privátních vysílatelů v Německu. Zadní stěna obsahuje všechny připojovací zásuvky: Napájení 12V DC, anténní vstup, HDMI výstup, digitální zvukový výstup, ethernet RJ-45, 2 USB porty a SCART pro analogový výstup. Zásuvka RJ-45 slouží pro připojení domácí sítě a internetu, což je možno nahradit u nás i bezdrátovým připojením přes USB WIFI dongle, který je nabízen jako příslušenství TELTRONIC ISIO TC USB-WLAN Adapter.

Kromě toho je možno na další USB port připojit obdobný adaptér pro bluetooth pro oblíbené audio reproduktory nebo sluchátka. Přístroj je vybaven i záznamovou funkcí na připojenou USB paměť nebo SD kartu s pozdější možností přehrání, případně pomocí Timeshift funkce časově posunutého shlédnutí. Současně pomocí červeného tlačítka na dálkovém ovladači máte možnost přístupu na HbbTV – technologii pro spojení obsahu TV vysílání a internetu. Přístroj umožňuje připojením k internetu využívat další služby, v Německu velmi oblíbené mediatéky veřejnoprávních ARD i ZDF, přístup na youtube i řadě zpravodajských informací nebo internetových rádií. I když běžné procházení webových stránek je možné, vkládání adres je i přes zobrazenou klávesnici nanejvýš unavující a neohrabané. Balení, kromě zmíněných registrací pro Německo, obsahovalo krátký návod v němčině, napájecí zdroj do sítě 230V, HDMI kabel, dálkový ovladač včetně baterií a podrobný návod na CD disku, vše pouze jen v němčině. Na tomto disku byly představeny i podrobné technické údaje.

Údaje výrobce o konfiguraci set-top-boxu

Srovnání s požadavky D-booku (verze 4.03 ze srpna 2016)

Uvedené podrobné technické údaje jsou zpracovány formou přístupnou pro běžné uživatele a přesné technické podrobnosti pro srovnání s D-bookem není jednoduché vyčíst. Prohlášení o shodě s předpisy EU je uvedeno jak v krátkém, tak i podrobném návodu k použití. Označení shody CE je rovněž na spodní straně přijímače, kde je umístěn i výrobní štítek.

Rádiové kmitočty a šířku pásma (odst. 2.3. – 2.4.2. D-booku) set-top-box zjevně splňuje. Podmínku pro použití v STA ve III. pásmu se šířkou kanálu 8 MHz nebylo možno ověřit jak z důvodu nepřítomnosti takového signálu, tak nemožností volby šířky pásma při přelaďování ve VHF pásmu.

Vstupní rozhraní (odst. 2.5. D-booku) odpovídá, napětí pro napájení antény bylo změřeno 5,2 V s kladným pólem na středním vodiči.

Vzhledem k tomu, že D-book neuvádí závazné parametry zařízení pro DVB-T2, týkající se maximální citlivosti, maximálního vstupního signálu a selektivity (odst. 2.6. D-booku) jsou následně uvedeny některé naměřené mezní hodnoty. Minimální naměřená intenzita 29 dBμV odpovídající -79,75 dBm splňuje požadavek minimální úrovně pro QEF příjem dle bodu 2.6.2.1. o minimální citlivosti DVBT-2 (při 256 QAM, kódovém poměru 2/3, 32k nosných a PP4=-78,6 dBm). Maximální hodnoty, které by měl přijímač zpracovat tj. -25 dBm (=83,75 dBuV) v průběhu testu nebylo dosaženo. Dosažené maximum (odst. 2.6.2.2. D-booku) bylo -29,75 dBm (=79 dBμV) a přístroj tento signál zpracoval. Uvedené hodnoty mohly být změřeny, neboť Technisat Digipal ISIO HD v uživatelských informacích o příjmu (odst. 2.6.3. D-booku) tyto informace poskytoval jako sílu signálu a percentuálně jako vyjádření kvality a tuto podmínku beze zbytku splnil, i když doporučené údaje D-booku C/N (dB), MER (dB), BER (–) chybějí. Hodnotově vyjádřený údaj o síle signálu je však více vypovídající, neboť jej bylo možno porovnat i s hodnotami spektrálního analyzátoru.

Selektivita (odst. 2.6.2.3. D-booku) pro DVB-T2 nemohla být ověřena, avšak v DVB-T sousední kanály 41 a 42 v Praze pracovaly spolehlivě.

Odolnost vůči signálům LTE (odst. 2.6.2.4. D-booku) je pravděpodobně také dobrá neboť na kanále 31 v širší oblasti Libereckého kraje a Prahy žádné problémy nebyly odhaleny, i když této vlastnosti nebyla při testu věnována větší pozornost.

Dodržení parametrů (odst. 2.7.2.1. D-booku) o zdrojovém kódování obrazu H.265 (HEVC) je splněno, jak vyplývá z podrobných technických údajů výše. Dle následujícího bodu (odst. 2.7.2.1. 1. D-booku) má zařízení kromě jiného povinně podporovat formáty 1440x1080i a140x1080p jakož i dnes používaný 960x540p. Tento formát však v údajích není uveden – jsou uvedeny pouze formáty 576i,576p,1080i,1080p, Auto. Při nastavení na „auto“ však stávající vysílání DVB-T2 na přechodové síti 12 Českých radiokomunikací 960x540p je bezchybně interpretováno. Zpracování zdrojového kódování zvuku plně odpovídá požadavkům D-booku.

Mandatorní výstup videa a audia přes HDMI 1.4. (odst. 2.8. A/V Rozhraní D-booku) tento STB splňuje, navíc má i možnost zapnutí HDCP – ochranu proti neoprávněnému přístupu k obsahu. Místo doporučeného komponentního výstupu je vybaven kompozitním Scartem, který je možno převést na RCA (cinch) výstup. Zde je dobré upozornit, že některé tyto převodníky jsou mechanicky vytvořeny tak, že je do set-top boxu přes hranu pláště není možno zasunout. Pro zvuk D-book požaduje mandatorně HDMI a S/PDIF. Tato podmínka je zcela splněna. Druhý doporučený scart pro nahrávání logicky chybí, neboť používání analogových zařízení je již více méně minulostí, jestliže pro nahrávání je možno použít USB porty, nebo SD kartu.

Přijímací zařízení této kategorie 3 – STB pro DVB-T2 – (odst. 2.9. D-booku) musí být vybaveno alespoň jedním slotem CI+ dle specifikace CI Plus LLP: CI Plus Specification, Content Security Extensions to the Common Interface, v1.3 (2011-01). Technisat Digipal ISIO HD, který jsme měli k dispozici, tuto podmínku nesplňuje.

Dálkové ovládání (odst. 2.10. D-booku) umožňuje přístup ke všem službám, jen některá označení jsou pro nás poněkud atypická, příkladem je SFI (z německého Sieh Fern Info = dívej se na informace z dálky, nebo evokující německý výraz pro televizi – Fernsehen), který odpovídá obvyklým označením EPG či GUIDE. Rovněž tlačítko návratu k předchozí volbě používá německé „zurück“. U číslice 5 je hmatatelný hrbolek, který umožňuje uživatelům s vadami zraku načíst střed numerické klávesnice.

Dálkové ovládání

Způsoby ladění a třídění (odst. 3.1. a 3.2. D-booku) v zásadě odpovídají požadavkům, navíc umožňuje třídění dle LCN (Logical Channel Number), což v ČR není používáno. V zásadě automatické třídění probíhá abecedně s několika prvními výjimkami, kam se dostávají programy, které pravděpodobně mají některé vlastnosti veřejnoprávních německých programů ARD a ZDF, které jsou u tohoto přijímače dle podrobného návodu „logicky“ upřednostňovány.

Systém služebních informací SI (odst. 3.3. D-booku) dle příslušných tabulek u testovaného zařízení funguje správně včetně plných informací dle extended_event_descriptor v tabulce EIT. Funguje i průběžná časová informace, jsou-li synchronizovány s odbavovacím systémem vysílacího studia. Následující obrázek byl sejmut v průběhu aktualizace informací v EPG od 2020.

Základní formát EPG

Zajímavostí jsou různé časy začátku stejného programu v SD a HD verzi stejného vysílatele. Výše uvedený obrázek potvrzuje i dokonalou funkčnost EPG, které je u tohoto set-top-boxu stahováno a aktualizováno pro všechny programy v seznamu, takže je k dispozici bez ohledu na navolený program, jak je tomu u většiny dnešních i výrazně dražších televizorů a set-top boxů. Tím Technisat převyšuje požadavky D-booku (odst. 3.4.).

Jak je uvedeno v podrobných technických údajích výrobce, teletext (odst. 3.5. D-booku) odpovídá danému standardu pro WST se správnou diakritikou. Teletext funguje i přes scart konektor v SD verzi.

Jazyková lokalizace je perfektní a tak přijímač zcela splňuje podmínky uvedené v odst.3.6.3. a 3.6.4.

Podtitulky (odst. 3.7. D-booku) jsou jak DVB tak i teletextové. Čeština se svými specifickými znaky je také zpracována, jak bylo ověřeno na programu ČT 2.

Řízení záznamových zařízení (odst. 3.8. D-booku), v tomto případě připojeného zařízení přes USB nebo SD karty, probíhá v souladu s podmínkami. Navíc umožňuje zajistit správný záznam i při změnách/posunech časů, jednoduchou editaci i odstraňování reklamních bloků. Zmínka o řízení externích záznamů typu VHS a DVD rekordérů v D-booku v tomto případě postrádá smysl.

Přijímač podporuje mód zvuku „audio description“ – „audio popis“ (AD) dle specifikace v odst. 3.9 D-booku. V souladu s tím je uživatelské rozhraní přijímače upraveno tak, že uživatel může jednoduše navolit tzv. receiver-mix a ovládat odděleně hlasitost mezi hlavním vysílaným zvukem doprovodným zvukem audiopopisu.

Zařízení Technisat Digipal ISIO HD je vybaveno datovým rozhraním (Ethernet přes zásuvku RJ-45, WLAN při využití USB portu), které je určeno pro připojení k internetu, podporuje interaktivní služby i na základě systému HbbTV verze 1.5, která je v současnosti vysílána. Podpora verze 2.0 nemohla být ověřena z důvodu její nedostupnosti a v technických podrobnostech verze výrobce také není zmíněna.

Aktualizace systémového softwaru SSU dle odst.6.1. D-booku je zajištěna jak přes rozhraní USB stažením ze stránek výrobce nebo, vzhledem k pokročilým interaktivním funkcím přes ethernet nebo WLAN. Zařízení umožňuje stažení aktualizace i přes anténu pokud by ji operátor sítě poskytoval.

DVB-T2 ověření

Zařízení, které jsme měli k dispozici, bylo určeno pro německý trh. Nemělo proto ani zlatou známku„DVB-T2 ověřeno“ od Českých Radiokomunikací. Avšak ani na stránkách www.dvbt2overeno.cz se pod názvem výrobce Technisat uvedený set-top nenachází – výrobce ani dovozce o jeho certifikaci pro český trh nepožádal. Přitom je toto ověření vydáváno, i když zařízení nesplňuje všechny podmínky D-booku. Výjimkou je kompatibilita HbbTV verze 1.5., i když D-book vyžaduje kompatibilitu s aktuální verzí dle specifikace ETSI TS 102 796 , tj. s verzí 2.0, a testování jedinou progresivní rastrovací metodou. Set-top box Technisat Digipal ISIO HD jednoznačně nesplňuje podmínku D-booku slotu CI+, avšak tato podmínka je pro testování „DVB-T2 ověřeno“ také mezi výjimkami. Jinak by si určitě toto ověření zasloužil, jak vyplynulo z předchozí kapitoly. Možným důvodem může být také absence českého návodu, který je povinnou součástí prodávaných zařízení v ČR dle zákona o ochraně spotřebitele.

Závěrem

TECHNISAT DIGIPAL ISIO HD se ve většině německých testů umístil s přehledem na prvním místě i přes svou cenu, která je v úrovni 120 Euro. Je ale také nabízen v některých českých e-shopech v cenách od 3800 do 4900 Kč. Mezi nabízenými set-top-boxy DVB-T2 je i u nás nejdražší, ale ze set-top boxů pro budoucí vysílací standard DVB-T2, které jsou u nás na trhu, je tento zcela výjimečný, jak svou kvalitou a rozsahem funkcí .

Budeme se proto tomuto zařízení věnovat i v dalších článcích a přineseme informace nejen o praktických krocích ke zprovoznění přijímače, ale i srovnání s výborným levným set-top-boxem EVOLVEO OMEGA T2, o kterém jsme psali v minulých číslech. Zastavíme se také u zhodnocení kvality obrazu a zvuku, povšimneme si interaktivních funkcí ve spojení s internetem a budeme informovat o výsledcích testování v terénu z vysílače Liberec – Ještěd na 31. kanálu.

Vstup do Diskuse

5 komentářů: “TechniSat Digipal ISIO HD: Drahý, ale kvalitní set-top-box pro příjem DVB-T2”

 1. Pepa napsal:

  Zdravím,
  zajímalo by mne jako laika, zda bude u tohoto STB možnost využít boční slot (SIM Irdeto) na „rozkódování“ zpoplatněných kanálů DVB-T2 i v ČR nebo je tento slot určen jen pro Německo a v ČR u případně zpoplatněných kanálů bude STB k ničemu?
  Děkuji za odpověď

 2. Petr Kosík napsal:

  České návody jsou v tisku, ale už teď jsou ke stažení v pdf na kartě přístroje v záložce podpora: http://www.omko.cz/technisat-digipal-isio-hd-dvb-t2-antracit/

 3. Brtnik napsal:

  Dobrý den,
  DIGIPAL ISIO HD je fakt super, jen se mi po roce a jednom měsíci zbláznil DO – bliká LED vlevo od „SAT1“ a obraz se sekne, jako by se užilo tlačítko „pauza/play“. Tlačítka nereagují. Jediný způsob jak sledovat program je z DO vyrvat baterie…
  Nevíte zda lze DO resetovat, či jak z toho ven?
  TechniSat nabízí alternativní DO pomocí app pro mob.tlf. „TechniSat CONNECT“, ale nejsem štond ho naplnit údaji, např. proto, že se (bez funkčního DO) nemohu podívat do STB, co jsem doň zadal. Dočetl jsem se i o ovládání pomocí „MyTechniSat“, leč nemohu ho najít.
  Našel jsem „Universal Set Top Box Remote Control“, ale ze šesti možností jakž tak fungují dvě, ovšem „červené tlačítko“ ne!
  Tož tak, snad zvítězím.

  JP-B

Napsat komentář