České Radiokomunikace jsou proti prodlužování existence regionálních sítí DVB-T

19 komentářů 25.8.2017 / Jan Potůček

UVNITŘ DOKUMENT – Mohlo by to ohrozit sestavování přechodových a finálních sítí DVB-T2, vysvětlují CRA. Regionální multiplexy DVB-T by proto měly skončit v původním termínu 31. prosince 2017.

Záměr České telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který chce prodloužit individuální oprávnění ke kmitočtům pro regionální sítě pozemní digitální televize DVB-T do konce roku 2018 a v některých případech až do června 2020, se nelíbí Českým Radiokomunikacím. I když společnost sama provozuje několik regionálních televizních multiplexů ve standardu DVB-T včetně „krajské“ Regionální sítě 8, požaduje, aby individuální oprávnění ke kmitočtům všech regionálních sítí DVB-T skončila v původně deklarovaném termínu 31. prosince 2017. České Radiokomunikace to napsaly do svých připomínek k návrhu ČTÚ na změny v Plánu využití rádiového spektra (PVRS) pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

„Veškeré případné změny PVRS musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení cílů stanovených ve Strategii rozvoje digitálního terestrického televizního vysílání a Diginovele, a to zejména pokud jde o zajištění dostatku rádiových kmitočtů nezbytných pro účely úspěšného uskutečnění procesu Uvolnění Pásma 700 MHz a Přechodu na DVB-T2. V důsledku jakýchkoli zamýšlených změn PVRS tak zejména nesmí dojít k situaci, která by vedla k nedostatku potřebných kmitočtů pro přechodové sítě DVB-T2 a finální celoplošné sítě DVB-T2,“ uvádí CRA. Prodloužením individuálních oprávnění ke kmitočtům pro regionální sítě DVB-T by podle společnosti mohla nastat situace, že se nebudou dostávat kmitočty pro sítě DVB-T2 a realizaci přechodu.

CRA s návrhem ČTÚ zásadně nesouhlasí

„Navrhovaná úprava je nejasná, netransparentní a diskriminační, provedená bez dostatečné předchozí analýzy a konzultace s dotčenými subjekty, přičemž není jasné, na jakém základě byl vybrán právě tento způsob řešení,“ konstatují. Telekomunikační úřad vybral deset kmitočtů regionálních sítí DVB-T, na kterých se bude muset ukončit vysílání v původně stanoveném termínu 31. prosince 2017. Je mezi nimi šest kmitočtů společnosti Progres Digital, na kterých vysílá Regionální síť 7, dva kmitočty Regionální sítě 8 a dva kmitočty Regionální sítě 20, jež obě provozují CRA, respektive jejich dceřiná společnost Czech Digital Group. Proti této variantě již protestoval majitel společnosti Progres Digital Radim Pařízek.

Na rozdíl od CRA ale Pařízek žádá, aby Regionální síť 7 o žádná individuální oprávnění k využívání kmitočtů ke konci letošního roku nepřišla, tedy zcela opačnou věc než CRA. Ty tvrdí, že navrhovaná úprava zakotvuje postup, který vládní Strategie rozvoje digitálního terestrického televizního vysílání neumožňuje a který je se Strategií v přímém rozporu. „Navíc je v rozporu s Diginovelou, neboť zamýšlené změny není možné provést v této chvíli, tedy předtím, než bude legislativně závazně zakotveno, které konkrétní rádiové kmitočty budou potřeba pro účely realizace procesů Uvolnění Pásma 700 MHz a Přechodu na DVB-T2 v souladu s Diginovelou a které rádiové kmitočty budou k dispozici pro účely zamýšlené změny PVRS,“ vysvětlují CRA.

Z připomínek CRA vyplývá, že již ČTÚ žádaly o kmitočty pro převaděče pro přechodovou DVB-T2 síť, ale ČTÚ jim žádné kmitočty nepřidělil. CRA se tak mohou oprávněně obávat, že ČTÚ může prodlužovat kmitočty regionálním DVB-T sítím na úkor DVB-T2. Podle CRA je navíc současný návrh ČTÚ zcela v rozporu s tím, jak ke kmitočtům úřad přistupoval v době přechodu z analogu na digitál. Před pár lety ČTÚ nejdříve řešil celoplošné sítě 1 až 4 a teprve následně rozdělil zbývající kmitočty mezi regionální sítě. Nyní je přístup ČTÚ zcela opačný, což může vyvolávat řadu spekulací ohledně transparentnosti celého procesu.

Připomínky CRA k návrhu změny PVRS by Jan.Potucek on Scribd

Prodlužme oprávnění do konce roku 2018, navrhuje další operátor

Aby to nebylo tak jednoduché, další operátor regionálního multiplexu DVB-T, společnost Prague Digital TV, která provozuje pražskou Regionální síť 4, navrhuje, aby všechna individuální oprávnění ke kmitočtům pro regionální sítě DVB-T byla prodloužena pouze do 31. prosince 2018 a před tímto datem by podle ní měl ČTÚ provést další revizi kmitočtového spektra a případně individuální oprávnění znovu prodloužil. Nejpozději do konce června 2018 má totiž vláda schválit Technický plán přechodu na DVB-T2, z něhož by mělo být patrné, kdy a které kmitočty budou potřeba pro sestavování finálních sítí DVB-T2. Pro Prague Digital TV by tento postup znamenal zachování teoretické možnosti vysílání ve standardu DVB-T i po roce 2018. Pokud by zůstalo u návrhu ČTÚ, musela by pražská Regionální síť 4 ukončit vysílání k 31. prosinci 2018 bez náhrady.

CRA však trvají na dodržení původního termínu ukončení vysílání Regionálních sítí DVB-T k 31. prosinci 2017. „Úřad Návrhem PVRS pouhé čtyři měsíce před skončením platnosti všech dotčených individuálních oprávnění vnáší prvky netransparentnosti, diskriminace a nerovnosti do udělování oprávnění k užívání rádiových kmitočtů. Navíc není jasné, na jakém základě a jakým způsobem byla zvolena varianta řešení obsažena v Návrhu PVRS. Na základě úpravy předkládané v Návrhu PVRS by byli zvýhodněni pouze někteří držitelé individuálních oprávnění, kteří by byli i nadále oprávněni využívat kmitočty určené pro regionální a televizní vysílání, a to na základě legislativní procedury, jejíž základ a důvody zůstávají absolutně netransparentní, a jsou tedy potenciálně diskriminační a zakládají nerovný přístup k jednotlivým držitelům individuálních oprávnění,“ vysvětlují CRA.

Regionální vysílání má řešit přechodová síť Digital Broadcasting

Ostatní držitele individuálních oprávnění by byli podle CRA z možnosti pokračovat ve vysílání regionálních sítí vyloučeni, pro jiné by to znamenalo podstatné omezení jejich stávajících sítí. V tom společnost spatřuje jasnou diskriminaci. Navíc vládní Strategie podle CRA jasně stanovuje dočasnost regionálních sítí DVB-T. „Z hlediska budoucnosti regionálního vysílání poté, co uplyne doba platnosti příslušných individuálních oprávnění udělených pro provoz regionálních sítí, tj. po 31. prosinci 2017, Strategie uvádí, že volba varianty řešení regionálního vysílání bude závislá na podnikatelském rozhodnutí provozovatele vysílání a situaci na trhu šíření DTT, přičemž regionální vysílání bude umožněno ve veřejnoprávní i komerční regionalizovatelné síti (strana 43 Strategie),“ vysvětlují CRA.

České Radiokomunikace připomínají, že po završení přechodu na DVB-T2 má regionální vysílání zajistit finální síť 24, což bude přetransformovaný multiplex 4, a také rozvojová síť 26. Obě mají být podle vládní Strategie regionálně členěné, proto budou potřebovat výrazně více kmitočtů než ostatní čtyři plánované finální sítě DVB-T2. „Strategie tedy zřetelně akcentuje princip, na základě kterého má být regionální DTT vysílání zajištěno primárně prostřednictvím celoplošných sítí DVB-T2, a to zejména sítě 24 a sítě 26. Strategie zároveň řeší přechod regionálních televizních stanic na nástupnický standard DVB-T2, a to prostřednictvím přechodové sítě 13 pro regionální vysílání (strana 6, bod D. 1), přílohy 2 Strategie),“ připomínají CRA problém s regionálním vysíláním v třetí přechodové síti DVB-T2, jejíž operátor oznámil, že s regionálním odpojováním v přechodném období nepočítá.

S ohledem na vysokou datovou propustnost přechodové regionální DVB-T2 sítě podpořenou úsporným kodekem HEVC, která umožní přenášet minimálně 18 až 20 televizních programů v qHD rozlišení, by neměl být problém s umístěním a vysíláním všech regionálních i řady lokálních televizí, které dnes vysílají v regionálních DVB-T sítích.

Vstup do Diskuse

19 komentářů: “České Radiokomunikace jsou proti prodlužování existence regionálních sítí DVB-T”

 1. Nonic napsal:

  No přelaďování a odpojování je na jednu stranu potřebné bez debat… a na druhé straně je fakt diskriminační vypínat operátorům předčasně vše nad 48k když stejně dřív jak v roce 2020 v něm LTE nebude… tedy rozhodně ne v Česku…

  Nechápu proč největší operátor to schvaluje tj. i sám se zbaví dobrovolně RS-8 + RS-20 a všem ostatním jako dominantní… chce nařídit vypnutí… a basta fidli… jak vidno zatím bez náhrady po 31.12.2017 když přechodová 13 (tam by se mohlo přemístit pokud případně podepíší novou smlouvu distribuce KinoSvět z MUX-7 + z MUX-4 věci ale otázkou je zda i NOVA? co trucuje a tvrdí, že DVB-T2 je drahá zbytečnost… pokavaď své programy nezakódují placením od diváků) a zatím není celostátně rozjetá… Je jen jeden pokus se 24k v Praze a další místa vysílačů jsou problematické kvůli utáhnutí napěťovým zdrojem pro přidání nových kmitočtů – nepočítalo se s tím v rozjezdu DVB-T… narozdíl od předimenzovaných jiných stožárů které stojí na lepších kótách už od počátků šíření TV+Rozhlas signálů kde nyní přidání 12 a potažmo dohledově i 11 je pro ně snažší…

  Němci budou vypínat DVB-T v roce 2019 a postupně zapínat LTE ale jen tam kde nebudou koordinačně rušit okolní státy které mají termíny vypínání DVB-T posunuty na později proto i nyní svojí DVB-T2 provozují jen ve vnitrozemí dál od hranic s okolím… takže… Proč? to likvidační nařízení v Česku pro RS hlavně těch s velkými výkony nad 48k…

 2. Ing. Vladimír Bílý napsal:

  Jen politikaření se snahou vrátit se se k duopolu dvou vysílatelů a vyšachovat z toho další konkurenci! Všichni chtějí RS provozovat co nejdéle a není jediný důvod, proč by na těch kmitočtech mělo být roky ticho. Vypnout to, aniž by ty kmitočty byly jinak využity, je mrháním zdroji a stát by se nechoval jako dobrý hospodář.

  Ing. Vladimír Bílý, operátor RS15

 3. Nonic napsal:

  Plně s vámi pane Ing. Vladimíre Bílý souhlasím, nicméně máte tu smůlu, že RS-15 je provozována na 32k tak jako i jiný věci pod 49k a tam je kámen úrazu který zneužívá dominantní operátor vůči všem konkurenčním vysílatelům v republice tj. ke předčasnému vypínání všeho krom hlavních MUX-1, 2, který mohou být až do finálního 2020 /21 přechodu na DVB-T2 v provozu tak jako potažmo i MUX-3, 4 které ale bude nutné zredukovat mezi 48 – 60k přeladěním dřív… což alternativně provádí přesunem do přechodné 12 a výhledově 13 sítě… a v té 11 to bude od ČT do HD finální skloubení MUX-1 s „MUX-1a“ ze RS-7 potažmo MUX-7 + MUX-3 se současným ne všade dostupným dvojím Decko / art
  Tedy budou mít zajištěnu plnou adekvátní náhradu… narozdíl od všech RS provozovatelů… kterým pokud mají jen pár Wattů nad 49k licenci prodloužily rovněž omezeně…

  Pošlu i odkazy vašeho a i jiných kterých se to týká… ale budou zde schváleny ke zveřejnění pravděpodobně později

 4. Ing. Vladimír Bílý napsal:

  Já mám kmitočet K32, který o pár km dál používá dokrývač MUXu 1 minimálně do roku 2019. Takže uvolněním mého kmitočtu na konci 2017 se nic nezíská, protože jej tím pádem nelze pro T2 nijak použít. ČRa se tímto tlakem jen snaží upevnit svoje dominantní postavení a tlačí na to, aby kromě jejich přechodových sítí bylo jinak co nejvíce ticho! Slova o „diskriminaci“ jsou z jejich úst vysloveně směšná. Pokud zvítězí zdravý rozum, budou se jakékoliv T kmitočty vypínat jeden den před spuštěním T2. Ideální stav by byl, pokud by RS dostaly podmínečné příděly. Prostě a jednoduše by jely do doby, než ČTÚ řekne, ke kterému datu ten který konkrétní kmitočet potřebuje vrátit.

 5. Nonic napsal:

  Jinak okolí Babic až k vám Adamov i Blanensko z minulosti díky příbuzenstvu znám… je to na pořádně vysokých zalesněných kopečcích a údolích… včetně krápníkových jeskyní…
  Krásná krajina a nedivím se, že máte pokryto doplňkovými frekvencemi o malém výkonu… Tam kde mají volný výhled ku Brnu atd., chytají ale i vzdálené přeshraniční věci Slovensko, Rakousko, někdy i Maďarsko…

  Přeji Vám ať se koordinace při přechodu přeladěním na DVB-T2 i s vypínáním ve prospěch LTE dobře vyřeší a domácí nepřijdou o místní zprávy na které jsou tak jako i jinde v republice na RSkách a MUX-4 vysílačích zvyklý…
  On už jeden boj reginálních studií s Primou při přechodu z analogu na DVB-T byl dost bolestivý tj. nešlo to rozumně sloučit a což teprve teď kdy napřed tvrdí, že bude přechodná 13 regionalizovatelná a pak zas vyvrátí, že ne…… prý si musí lidi počkat (dle tohoto článku je vyjádření) na 24 a 26 síť…
  či po roce 2021 možná nějaké další nově určené schválené od ČTÚ koordinační volno s malými lokálními výkony…
  U nás prodloužili zatím licenci DVB-T na 54k + 56k tj. RS-9 + RS-1 která má menší pokrytí na Jirkov atd. ale dolétne ku Kadani programem Focus či vedle Chomutova okresu dle toho jestli není zastíněno terénem… tak jako RS-9 umístěná na lepším kopci s DAKR pokrývá i Litvínovsko a Žatecko atd. Při troše štěstí tyto okresy mají někde i něco či vše od Prahy a severovýchodu i západu včetně němců Bavorských či Saských ale od Ústí přes Středohoří je častý odrazový útlum tedy nemáme RS-8 + další MUX-7 z Krůšnohorský a tam kde není Klínovec tak máme třeba MUX-4 z Teplic, Rakovníka či vše dohromady……

  • Nonic napsal:

   Navíc není tajemstvím, že MUX-3 má též méně vysílačů a v našem případě se dělíme v půlce města rozhranním končícím dosahem buďto Krašov 52k (ten vytlačuje rozdílný MUX-2 z Ještědu… hlavně Chomutovákům při výlukách naskakuje ihned) nebo Bukovka 55k která ale ač určena pro svůj Ústecký kraj 100kW tak je nedostačující… když chybí Chomutov Jedlák se MUX-3… případně lze při troše štěstí mezi lesem panelů a též členitému městu na kopcích a údolích přijímat oba dva zmíněné… nebo někde i zmíněnou Prahu 59k ale to je už vyrušováno stále hustším pokrytím LTE tak jako v Bílině na kopečku jeden kdysi v diskuzích psal, že k tomu má i 60k z východu tj. buďto Ještěd nebo Trutnov?… a jinde v republice je to podobné… či dokonce nemusí mít vůbec nic… proto doplnili zmíněný Decko / art o síť RS-7 která též není všade jako u nás kdo nemá Klínovec 50k který má být dle předběžného nařízení od 1.1.2018 bez náhrady vypnut… tak malá část města jen občas chytá zbytky z Ústí tj. mizerně zvolená kóta Krůšnohorská… protože chybí na lepším místě pro kraj Teplický „Vodojem“ kterému 21k odebrali dřív než ho stihli spustit… Prostě ne vždy je používán i jak vy kroutíte hlavou ten tzv. „selský“ zdravý rozum… ale právo silnějšího spoléhajícího se, že si s tím příroda a diváci nějak poradí…
   U nás kdyby armáda kdysi nezabrala Milešovku, mohlo být míň problémů neboť Bukovka jde přes ty naše skály spíše ku Praze než do svého kraje… V novém pokrytí DVB-T2 to už vědí… proto upřednostnili Ještěd s Jedlovou horou a Bukovce přidělí jen 40kW… Problém je, že naše Česko tj. i Morava atd. má hodně členitý ráz… proto se „utopená“ údolí špatně i ne vždy dostatečně dokrývají…
   Nastupují do toho proto i malý „hráči“ kteří mají snahu ku spokojeností lidí jednat a konat jako ve vašem případě pane Ing. Vladimíre Bílý s doplněním mezer v éteru + bonus lokálního zpravodajství… o které je chtějí úředníci připravit… asi závist?… že někdo podniká…
   Píšete o problému se 32k tj. konkurenční monopol ho má na jiném terénem odstíněném místě…
   Jsem zvědav jak dopadne koordinace v DVB-T2 kde bylo zveřejněno používání nejen 31k pro přechodnou 12 ale prý Pařízek má dostat 31k na Moravě pro svojí 13 takže chudáci lidé kteří budou uprostřed toho „guláše“ přesahy… asi budou? muset přejít na satelit? příjem…

 6. Nonic napsal:

  Dodám, že ten kdo měl velké štěstí na vícero MUX-3 tak se pyšnil doplněním (většina tunerů duplikáty dalších programů přepisuje) o sledování Sport5 a V1 tak jako jinde jsme měli třeba kdysi ZAK a atd. lidé různě v republice něco na víc… co se vynuceně předčasně přesouvalo do MUX-4 s jiným pokrytím tj. někde horším jinde zlepšením…

 7. BIDLO napsal:

  „TÚ vybral deset kmitočtů regionálních sítí DVB-T, na kterých se bude muset ukončit vysílání v původně stanoveném termínu 31. 12.2017. Je mezi nimi šest kmitočtů společnosti PD, na kterých vysílá RS 7 … Proti této variantě již protestoval majitel společnosti Progres Digital Radim Pařízek.“

  Obávám se že ekonomická existence RS 7 závisí ne na tom proti čemu protestuje Pařízek ale spíše na tom kdy ČT pokryje svou DVB-T2 přechodovou sítí celou republiku a tudíž jak dlouho bude ochotna toto, v tu dobu již zbytečné, vysílání dál financovat.

 8. Nonic napsal:

  Bidlo, souhlasím s tím, že nemá cenu mít zapnuté duplicitně HD vysílání… Problém je v tom, že 11 síť není nikde spuštěna a stále tají kdy? a v kterých lokalitách natož na jakém-kých kmitočtu-tech…
  Vypnutím MUX-7 od 1.1.2018 docílí jen toho, že diváci třeba silného vysílače Klínovec na velké ploše příjdou o signál úplně zbytečně… neboť někdo z kanclu vydal nařízení předčasně a ničemu to nepomůže… LTE na 50k stejně nebude zapnuto dříve jak v roce 2019 v německém vnitrozemí dál od okolních hranic a u nás až po roce 2020… Žádný MUX televizní též se na 50k nepřeladí…
  Nezapomente, že je zde jak znova píšu i program KinoSvět který by zanikl bez náhrady… 2 rádia Čas… to samé je s RS-8… který se chce dominantní operátor zbavit nepochopitelně dobrovolně…
  Přechodová 13 má též velký skluz a nikdo nikde neřekl veřejně, že tam kde se vypne MUX-7 tak se ihnet spustí síť 11 a i 13…
  Němci to mají střihem tj. jedno končí, něco nové začíná ale u nás bude akorát zbytečně dlouho prázdná díra tak jako ve III pásmu (to se muselu analogově vypnout) díky pomalému rozvoji a nikým nechtěnému kompresemi zničenému hnus DAB/+… Poláci se proto v něm vrátili ke šíření televize a Slováci atd. v něm testují též televize…

  • BIDLO napsal:

   Přelaďovat dočasně tyto dotčené vysílače na K49 a výš myslím asi nemá smysl ale určitě by nebyl problém udělat kompromis tzn. vysílače RS7 kterých se to týká nechat vysílat do 30.6.2018 příp. 31.12. 2018 tzn. do doby kdy bude ta samá oblast pokryta signálem DVB-T2. Ostatní vysílače nad K48, stejně jako u RS8, můžou být v provozu klidně až do 30.6.2020, poněvadž nikomu nepřekáží.

 9. Nonic napsal:

  Při poslání dotazu provozovateli MUX-7 mi sdělili, že jaké programy a jak dlouho budou šířeny v jejich či jiné síti je na obchodních vztazích jednotlivých majitelů stanic…

  Stejný dotaz dostali kvůli vypínání MUX-7 v KinoSvět a pan Pohl mi slušně osobně odpověděl, že prostě počítají s tím, že je bez náhrady v DVB-T postupně odpojí a neví kdy se opět rozhodnou vrátit už do DVB-T2 v některém MUXu… Prý pravděpodobně zváží někdy kolem roku 2020 tj. v ustáleném obchodním i kmitočtovém prostředí…
  Do té doby nabídnou divákům přejít na satelitní Skylink atd. nebo kabelové a IPTV operátory, či si předplatit webovou stránku na rok… Má tam být i v září nový program War svět válek… Teď jsou od všech programů jen ukázky různých dokumentů většina prý bude v HD…
  Prostě vše směruje k tomu modelu co chce NOVA tj. diváku chceš nás vidět? tak si zaplať…
  No jsem zvědav když v DVB-S lidé díky servisnímu poplatku a neustálým změnám kódování a pak vynucené koupi nových DVB-S2 hraček tj. se čtečkou karet certifikovaně spárovaným STB pro HD ve kodeku H.264 tedy MPEG-4 raději přešli na volně sledovaný 60% populací neplaceným pozemským příjmem DVB-T jestli nalákají národ v tak velkém počtu i na otevírání peněženek s pravidelným inkasem či ročním…
  Markíza zaplakala prudkým poklesem sledovanosti i nad výdělkem z reklam atd. a zbavují se majitelé NOVA díky vysoké konkurenci i svých ztrátových zahraničních sesterských pobočkových trhů…
  Prostě do roku 2021 zde bude krom 11 sítě přechodný chaos kdo koho vyžene a co si pak znovu „urve“… Doplatí na to tak jako likvidováním analogu ti slabší tj. i zmíněné lokální RS stanice… Ach jo… chudáci diváci co byli zvyklí na své pořady…

  • BIDLO napsal:

   „Stejný dotaz dostali kvůli vypínání MUX-7 v KinoSvět a pan Pohl mi slušně osobně odpověděl, že prostě počítají s tím, že je bez náhrady v DVB-T postupně odpojí a neví kdy se opět rozhodnou vrátit už do DVB-T2 v některém MUXu… “

   Pan Pohl kdyby namísto fňukání konal, tak už třeba dávno mohl být v současné přechodové síti.

 10. pevy napsal:

  Má-li někdo platnou licenci do data x.y., je přece logické, že po datu x.y. už zkrátka vysílat nebude. S tím přece do toho šel, s vědomím, že k uvedenému datu končí. Nechápu, proč se z toho dělá věda. A že se to panu Bílému, Pohlovi a dalším nelíbí je sice pochopitelné, ale to je asi to jediné, co k tomu dá říci. Pokud nebudeme jako nějaká „banánová republika“, tak všechno, mimo celoplošky, končí s datem platnosti licence a tečka.

  • Ing. Vladimír Bílý napsal:

   Dělá se z toho věda, protože ty licence byly omezené z důvodu nejistoty ohledně přechodu na T2. A nyní je jasné, že to omezení resp. přechod na T2 na většině kmitočtů RS k 31. 12. 2017 nenastane, tak je zde logicky ku prospěchu všech snaha tato individuální oprávnění prodloužit do doby, než ty kmitočty budou pro T2 opravdu potřeba. Zatím mě nikdo nezdůvodnil, k čemu je dobré, aby bylo na těch kmitočtech ticho.

 11. Nonic napsal:

  Problém je ale v tom, že někomu prodlouží a jiným vrazí „kudlu do zad“… Prostě tam kde kanál přestože nebude moc být prokazatelně použit pro nějaké účely dříve než k nějakému datu… je fakt nelogické a nefér vypínání a nechat nevyužitý kmitočet do roku 2020 / 21…
  Je v tom co říkají provozovatelé RS boj… kdo koho zlikviduje… jako konkurenci a na to má páky jak je vidět právě největší dominantní operátor který je pozůstatkem těch co vytvořili hlavní kóty vysílačů už hodně dávno tj. od vzniku vysílání rádií a televizí v naší republice… a nepustili konkurenty na společný stožáry a tak lidská chamtivost způsobuje stavění dalších a dalších jiných vedle sebe či jinde stožárů…
  Zádrhel je i ten, že licence se programům vydávají mnohdy až na rok 2025 atd. a tedy by jim mělo být od ČTÚ zajištěno pokud na to mají podnikatelské finance na čem vysílat… jinak to budou či mohou být samé arbitráže typu jako byl Železný a „jeho“ NOVA… Ostatně přechodové sítě jsou z toho důvodu radši dotovány státem (je kolem toho též diskutabilní boj viz škodolibí sateliťáci) a jen se dolaďuje jednání s patřičnými úřady i na Evropské úrovni když si vývojáři prosadili ve světě vypnout ukrajováním kmitočty ve prospěch internetu LTE…

 12. Michal Pomeisl napsal:

  Nechápu, co je na tom k nepochopení. Stávající licence pro všechny RS platí do 31.12.2017 bez výjimky. Všichni provozovatelé dopředu věděli a dokonce podepsali informovaný souhlas s tím, že po roce 2017 vysílání nebude pokračovat. A na to si měli udělat obchodní model.
  ČTÚ aktuálně navrhuje prodloužení platnosti jednotlivých individuálních oprávnění pro RS. A je jen pouze na jednotlivých provozovatelách RS, zda budou pokračovat dál nebo ne.
  ČRa se nedivím, že nesouhlasí. Svůj obchodní model postavili na původních podmínkách a nyní se plně věnují rozvoji nové DVB-T2 sítě.
  A ostatní by měli být zticha a vůbec rádi, že je ČTÚ ochoten se s nimi bavit o prodloužení přídělů a umožnit jim dál provozovat RS. Přece i oni zajisté měli své obchodní plány nastavené dle původních podmínek.

 13. pevy napsal:

  Kmitočty, na kterých dnes vznikají přechodové sítě, tady „ležely ladem“ několik let a nikomu to nevadilo….

 14. Nonic napsal:

  Volné ležely ladem protože se vědělo, že budou potřeba pro něco jiné… Ostatně i teď při rozjezdu T2 se počítá s tím, že na některé po přeladění až budou volné se nesmí sahat buďto kvůli kordinacím s okolními státy či technologiemi které se též ještě do budoucna budou opět testovat…

Napsat komentář