Diginovela o DVB-T2 začne platit 2. září. Co to znamená pro jednotlivé hráče druhé televizní digitalizace?

0 komentářů 21.8.2017 / Jan Potůček

Jaké možnosti se otevírají státním úřadům a dalším dotčeným subjektům ode dne účinnosti diginovely zákona o elektronických komunikacích?

Od minulého pátku 18. srpna ubíhá patnáctidenní lhůta, po které začne platit novela zákona o elektronických komunikacích, která stanovuje podmínky přechodu na nový typ pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2. Co to znamená pro jednotlivé státní úřady, které participují na tomto procesu, a co pro soukromé společnosti, jichž se druhá televizní digitalizace přímo dotkne? Zveřejněním diginovely ve Sbírce zákonů byl završen legislativní proces, který uvolňuje mnoha hráčům ruce. Na druhou stranu, novela sama o sobě neřeší úplně vše. Její schválení bylo pouze jednou z podmínek – i když asi nejdůležitější – aby se mohlo s přechodem na DVB-T2 vůbec začít. Kdo je teď na tahu?

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Společně s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže vyjednává s Evropskou komisí o veřejné podpoře přechodu na DVB-T2. Momentálně jde stále o prenotifikační proces, tedy řešení předběžných otázek (včetně stížnosti České asociace satelitních operátorů), na které má navázat samotné notifikační jednání. Evropská komise, konkrétně Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, má rozhodnout, zda Česká republika může financovat provoz přechodových sítí DVB-T2 a přelaďování vysílačů. Novela proplácení provozních nákladů přechodových multiplexů umožňuje, ale odvolává se právě na notifikační jednání a jeho výsledek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu by také mělo spustit státní informační kampaň k přechodu na DVB-T2, o níž se zmiňuje vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání, ale diginovela o ní mlčí. Nikde není stanoven termín startu ani podoba této kampaně, pouze přibližný rozpočet 350 milionů korun na celé období přechodného souběhu vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2 a samotného vypínání sítí DVB-T.

Český telekomunikační úřad

Má během podzimu předložit první koncept Technického plánu přechodu na DVB-T2. Zároveň musí dokončit mezinárodní koordinaci kmitočtů pro přechodové a finální sítě DVB-T2, což je podmínka pro sestavování Technického plánu přechodu. Finální verze „jízdního řádu“ druhé televizní digitalizace by měla být hotova do konce letošního roku, vláda by ji měla obdržet nejpozději příští rok na jaře, aby ji mohla schválit do 30. června 2018, jak to vyžaduje nařízení Evropské unie o uvolnění pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů.

ČTÚ má také na základě žádostí České televize, Českých Radiokomunikací a společnosti Digital Broadcasting vydat individuální oprávnění k využívání kmitočtů pro přechodové sítě DVB-T2 a umožnit tak start dalších dvou přechodových multiplexů. ČTÚ má rovněž prodloužit pozměněné kmitočty celoplošných multiplexů 1, 2, 3 a 4 do konce roku 2030, ale až po přijetí Technického plánu přechodu vládou. Operátoři mohou o toto prodloužení kmitočtů požádat nejpozději šest měsíců po vydání Technického plánu přechodu, tedy do konce roku 2018.

Česká televize

Novela umožňuje Kavčím horám žádat o individuální oprávnění ke kmitočtům pro veřejnoprávní přechodovou síť DVB-T2. Kavčí hory by měly během podzimu postupně spouštět svůj přechodový multiplex a v něm všech šest svých programů v HD kvalitě. Novela zároveň ČT ukládá vysílat duální zvuk u všech zahraničních filmů a seriálů i v pozemním vysílání, pokud tomu nebrání technické překážky (nedostatek kapacity v síti, což je případ DVB-T, ale už ne DVB-T2, kde by se měl duální zvuk objevit už v přechodové síti). Česká televize ještě musí uzavřít smlouvu s technickým operátorem své přechodové sítě DVB-T2, Českými Radiokomunikacemi. ČT má nejpozději šest měsíců po přijetí Technického plánu přechodu vládou požádat ČTÚ o prodloužení pozměněných kmitočtů celoplošného multiplexu 1 do konce roku 2030.

České Radiokomunikace

Budou pokračovat v podávání žádostí o vydávání individuálních oprávnění ke kmitočtům pro jejich přechodovou síť DVB-T2. Na základě diginovely, pokud to v notifikačním jednání schválí Evropská komise, požádá o zpětné proplacení provozních nákladů přechodové sítě od jejího startu v březnu letošního roku. CRA a jejich dceřiná společnost Czech Digital Group mají také nejpozději šest měsíců po přijetí Technického plánu přechodu vládou požádat ČTÚ o prodloužení pozměněných kmitočtů celoplošných multiplexů 2 a 3 do konce roku 2030.

Digital Broadcasting

Spustí v září svoji přechodovou síť DVB-T2 v Praze a během podzimu patrně i v Brně a Ostravě. S dalšími lokalitami bude vyčkávat na výsledek notifikačních jednání s Evropskou komisí, protože pokud by Komise odmítla veřejnou podporu provozních nákladů přechodových sítí DVB-T2, patrně by Digital Broadcasting tuto síť nechtěla provozovat. Televizní stanice totiž mají mít vysílání v přechodových sítích DVB-T2 zdarma a tudíž by náklady na její provoz nesl výhradně operátor sítě. Digital Broadcasting má nejpozději šest měsíců po přijetí Technického plánu přechodu vládou požádat ČTÚ o prodloužení pozměněných kmitočtů celoplošného multiplexu 4 do konce roku 2030.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Role Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je během přechodové období minimální. Může udělovat licence novým programům, které by chtěly vstoupit do DVB-T2, ale ty musí nejprve vysílat v DVB-T. Přechodové multiplexy jsou totiž určeny výhradně pro televizní programy, které již pozemně vysílají ve standardu DVB-T. Licence pro pozemní vysílání mezi standardy nerozlišuje. Pokud tedy nějaká televize má licenci pro pozemní vysílání, může vysílat jak v DVB-T, tak v DVB-T2, a to dokonce i kódovaně za poplatek. RRTV by měla také dohlížet na to, zda Česká televize v DVB-T2 vysílá u zahraničních filmů a seriálů duální zvuk, jak jí to ukládá diginovela.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář