TechniSat Digipal ISIO HD: Jak fungují funkce DVR pro nahrávání a přehrávání videí?

Poslední díl ze seriálu recenzí set-top-boxu TechniSat Digipal ISIO HD pro příjem pozemního digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2

V předchozích článcích jsme popsali kompaktní set-top box od německého výrobce Technisat jako OTT box, fungující po připojení k internetu. Internetové služby jsou v podobě přehledného seznamu na levé straně obrazovky, jako seznamy běžných programů přijímaných z antény. Podobně po připojení disku k jednomu ze 2 USB rozhraní se aktivuje funkce záznamového zařízení DVR.

ČTĚTE TAKÉ (VŠECHNY DÍLY):

1. – TechniSat Digipal ISIO HD: Drahý, ale kvalitní set-top-box pro příjem DVB-T2

2. – TechniSat Digipal ISIO HD v praxi: zprovoznění a nastavení příjmu DVB-T2

3. – TechniSat Digipal ISIO HD a přístup k internetu: vyzkoušeli jsme doplňkové služby k DVB-T2

4. – Tento článek

Po vložení disku se zobrazí převážně anglický dotaz, co chceme s diskem udělat. V této části jazyková lokalizace ještě chybí. Zařízení pracuje s nejenom obvyklým formátováním paměťových medií FAT32 a NTFS, ale podle technických údajů i s dalšími druhy. Pro případné úpravy zaznamenaných souborů je doporučeno formátování FAT32. Odzkoušeli jsme i disk s kapacitou 1 TB, při kterém zobrazení jednotlivých složek bylo rychlé. Chceme-li využívat funkci TimeShift, je nejprve nutno vybrat zařízení jako záznamové medium dle vstupní hlášky.

Přehrávání

Pro navolení všech souborů je třeba zvolit v položce filtr zobrazení „všechny“. Jinak se nám zobrazí jen soubory dle příslušného typu – obrázky, videa nebo hudba. Mezi jednotlivými typy souborů přecházíme pomocí volby „NAV“ na ovládači (DO). Ověřili jsme přehrávání některých typů souborů. U obrázků souhlasily všechny typy dle uvedených technických podmínek tj. jpg, png, tif, bmp i statický gif. I zobrazení fotografie v 100 MB tiffu proběhlo dostatečně rychle. Fotografie v RAW z fotoaparátu Canon (.CR2) ze slotu pro SD karty nebyly zobrazeny. Video z kamery SONY ve formátu AVC/H.264 se zvukem DOLBY fungovalo bez vady. Podobně též se zvukem AAC. Záznamy ve formátech „ts“ a „ts4“ jsou základními formáty a fungují i na přinesených nosičích. Další přehrané formáty, které jsme ověřili: wmv i wma, DivX/XviD, mov se zvukem PCM, mpg se zvukem mp2. Narazili jsme ale na avi soubory, jak s kódováním videa v MJPEG, tak i DivX3, nebo u souborů mkv se zvukem DTS a u formátu flv, který ale není uveden v podporovaných parametrech. Oddělené soubory českých titulků srt přístroj nezpracuje. Během přehrávání hudby je možno přejít na obrázky a tak si vytvářet hudbou podmalovanou prezentaci.

I tady jsou se zobrazením českých znaků problémy. Překvapivě jen na levé straně, kde se zobrazuje vybraná skladba. Záznamy jsou opatřeny rychlým vyhledáváním vpřed i vzad a po několikerém stisknutí je možno převíjet až 64x.

Záznam a střih

Funkce záznamu je převážně určena pro zápis pořadů podle načasování z EPG, a to až na dobu, po kterou jsou EPG data poskytována. Programování časových záznamů by bylo možno věnovat celou kapitolu, je možno vybírat pořady podle vysílatele, žánru, seriálové pořady, zadávat vlastní názvy složek, nastavit odchylky času od plánovaného, zabezpečit zámkem rodičovské kontroly a další.

Při záznamu jsou, kromě vlastního zvuku a obrazu, zapisována i další data přídavných zvukových kanálů, teletextu a titulků, pokud jsou samozřejmě vysílána. Při tom je nutno si uvědomit, že vysílatel může některé záznamy zakázat nebo jejich přehrávání omezit. Tato omezení jsou signalizována piktogramy v informační liště. Jsou 3 možnosti záznamu: okamžitý záznam, záznam dle manuálního načasování nebo podle EPG a pomocí funkce Timeshift. Vzhledem k tomu, že přístroj je vybaven pouze jedním tunerem, může být funkce časového posunutí (TimeShift) použita pouze na kanále, který je navolen/sledován. Při běžícím záznamu je možno živé vysílání zastavit, vyřídit si telefon, nebo přehrávat fotografie, či hudbu. Následně se můžeme vrátit na místo, kde jsme přímé sledování přerušili a pokračovat ve sledovaném pořadu. Před ukončením záznamu jsme dotázáni, zda zaznamenaná data chceme uložit nebo vymazat. Při opětovném stisknutí tlačítka záznamu na DO můžeme vložit časovou značku nebo určit, kdy chceme záznam ukončit.

Princip sledování s časovým posunem (TimeShift) je sice již dostatečně známý, ale jeho názorné grafické znázornění není na škodu. Zvláště proto, že přístroj neumožňuje pouze pasivní pokračování, případně rychloposuvem přeskočit na zajímavou část, ale umožňuje při zadávání časových značek následný střih. K tomu slouží i jogshutle, který se aktivuje v poslední řádce DO tlačítkem „Still“ a který aktivuje režim časové lupy a posunu jednotlivých snímků a tím přesné nastavení manuálních časových značek. Automatické značky jsou z odbavovacího softwaru vysílatele umísťovány vždy na začátek pořadu a na jeho konec a přístroj je může tak z datového toku po aktivování příslušné funkce přebírat a usnadnit přesný záznam daného pořadu od začátku do konce (za předpokladu synchronizace EPG dat s odbavovacím softwarem). Vzhledem k tomu, že reklamní bloky nejsou součástí programu a jejich vkládání je také řízeno odbavovacím softwarem, podobně jako logo, je myslitelné, že by mohly být stejně, jako začátek a konec, do datového toku vkládány. To by samozřejmě nebylo v zájmu zejména komerčních stanic, takže pokud chceme mít nějaký film čistý, nezbývá právě nic jiného, než tyto značky umístit manuálně.

Časové značky/záložky můžeme do již nahraného souboru vkládat, mazat přejmenovávat podle editačního okna dle obrázku. V případě volby „smazat“ je chybně uvedeno „záložky“ v množném čísle, což je trochu zavádějící. Ve skutečnosti se jedná o vybranou záložku/značku. Slova Start a Konec jsou vyhrazena pro označení délky záznamu. Dle obrázku je na pozici 8 vidět automaticky vložená značka při očekávaném začátku dalšího pořadu, který byl v tomto případě o 8 minut opožděn. Následně vybereme časovou oblast, kterou chceme odstranit (v zobrazeném případě od R zac do R kon) a bez náhrady ji ze souboru smažeme. Vybranou oblast můžeme též kopírovat. Je to poměrně pracný postup a mazání i kopírování funguje jenom na mediích s formátováním FAT 32. Snazší ovládání posunu vpřed/vzad pomocí jogshutlu má lépe fungovat od softwarové verze 2.72.0.5-3556b, na kterou jsme přijímač během testů neaktualizovali.

Soubory uložené jak na USB, tak i na SD mediu je možno, mazat, kopírovat, složky vytvářet i přejmenovávat a vzájemně přemísťovat s omezením na soubory, které vznikly nahráním pořadů. To se týká všech typů souborů v oddílech pro DVR/video, obrázky a hudba. Pro záznam rozhlasových pořadů je možno nastavit i další soubor kódovaný v MP2.

Nakonec jsme provedli několik dalších ověření. Zaznamenané soubory bylo možno přehrát přes televizor UHD televizor Samsung, který umožňuje přehrání transportního toku „ts“. Vytvořené časové značky nebyly přeneseny. Přehrání zaznamenaných pořadů je možné i přes USB rozhraní běžného PC. Při tom v odděleném databázovém souboru jsou přeneseny i záložky a teletext jako titulky (alespoň u TV Barrandov v DVB-T2 v přehrávači VLC). Jedna minuta záznamu zabere místo na disku 23 MB. Ještě že filmy z internetu nemohu zaznamenávat! Jeden jediný by mi přes mobilní připojení vyčerpal měsíční limit a cenu!

Rozšíření USB portů pomocí USB rozbočovače není možné. Systém přečte jen jednu jednotku (micro SD karta) a na přidání další nereaguje. Použití připojeného media pro záznam může být otestováno z hlavního menu pod Správou filmů-DVR/hudby/obrázků.

Závěrem

Přístroj TechniSat DigiPal ISIO HD umožňuje podle německého návodu také rozšířený HD teletext, pokud je k dispozici internetové připojení s HbbTV. Toto rozšíření používané v Německu, zejména komerčními stanicemi, doplňuje klasický teletext o obrázky a videa, k jejichž přenosu se přes internet využívá MPEG-DASH. Pro českého diváka je tato funkčnost zbytečná, protože nevíme o žádné stanici, která by to využívala. Na druhé straně je u nás teletextem realizován přenos skrytých titulků na straně 888 a u Technisatu to funguje, jak jsme se přesvědčili na programu CT1 nebo NOVA2 ve standardním rozlišení. Jediný problém je, že pokud mám tyto titulky zapnuté, nemohu provádět přepínání mezi programy pomocí seznamu programů. Nejprve musím dvojím stlačením „txt“ z tohoto módu vystoupit. To se netýká DVB titulků, které ČT připojuje ke své HD verzi.

Po skončení testu jsme ještě provedli aktualizaci softwaru na verzi, která nám byla doporučena na obrazovce. Průběh je zachycen na následujících obrázcích.

Zobrazená doba aktualizace byla ve skutečnosti mnohem kratší. Je však zajímavé, že www stránky Technisatu uvádějí jako nejnovější verzi 2.72.0.5-3556b, zatímco my jsme stáhli verzi 2.71.0.4-3469k. Možná, že to souvisí s tím, že jsme přijímač nezaregistrovali u výrobce.

Zhodnocení a srovnání kvality

Přístroj TechniSat Digipal ISIO HD není jen obvyklým set-top boxem, ale kromě přijímače DVB-T a DVB-T2 může fungovat i jako OTT box pro IPTV a osobní rekordér DVR s možností editace. Je primárně určen pro zemské televizní vysílání a není osazen možností připojení na kabelovou televizi DVB-C, jako některé televizory, nebo i set-top boxy.

Srovnání jsme provedli s přístrojem Evolveo Omega T2, který jsme popisovali v červnu zejména z pohledu kvality zobrazeného programu v DVB-T2. Přesto, že jsme subjektivně hodnotili kvalitu Technisatu jako lepší, mohli jsme být ovlivněni tím, že v německých testech byl hodnocen jako nejlepší. Navíc, pokud nejsme na hraně příjmu, je digitální obraz subjektivně ovlivněn nejvíce kvalitou obrazovky. Podívali jsme se proto i na parametry, které ukazovaly oba přijímače. Bez ohledu na to, že box Evolveo označil obraz jako HD, což dle našeho názoru v rozlišení 960x540p není HD, indikovaná kvalita při shodné úrovni/sile signálu byla na Technisatu 100%. Z toho vyplývá, že tento přijímač je schopen zajistit, aby k případnému rozpadu (kostičkování) došlo mnohem později, nebo při výrazně horších podmínkách vnějšího rušení, chybného nastavení antény apod., než u prvního testovaného přijímače. Tato skutečnost se potvrdila při zapojení přijímače DigiPal ISIO HD do shodného rozvodu STA, ve kterém STB Evolveo nezpracoval signál ČT1 HD, zatímco kvalita u Technisatu byla opět 100%. Technisat oproti přijímači také splňuje i drobnou podmínku podle d-booku o downmixu u audiopopisu.

Kromě kvality je možno u Technisatu hodnotit jednoznačně pozitivně připojení na internet a k televizním službám IPTV jak pomocí LAN, tak i WLAN a z toho vyplývající HbbTV ve verzi 1.5. Obecně, funkcionalita připojení k internetu, bude s postupujícím časem nabývat na důležitosti, zejména kdy padnou limity stahovaných dat mobilních služeb a s tím i ceny. K tomu přispívá i možnost napájení z 12V autobaterie, podporující i přenositelnost přijímače například do letních kempů i v zahraničí nebo pro zjišťování kvality TV signálu a rychlosti broadbandu v různých oblastech.

Možnosti záznamu a editace jsou také širší než je u STB i televizorů běžné. Přímé vložení SD karty, jako záznamového media a přesun souborů mezi nimi, rovněž není obvyklá vlastnost. I tato funkce podporuje vytváření záloh nasnímaných videí nebo fotografií na cestách. Úprava češtiny, v některých drobných případech zmíněných výše, jistě nebude při rozšíření dovozu do ČR problémem. A kdyby přepínání mezi TV/Radio bylo nahrazeno DAB+, podpořilo by to snahu Českého rozhlasu o rozšiřování digitálního rádia, zvláště když si uvědomíme, že s koncem DVB-T se s rozhlasovými službami v DVB-T2 nepočítá.

Na TechniSat DigiPal ISIO HD je nutno pohlížet jako na součást budoucího multimediálního ekosystému – propojení lineárního televizního vysílání, volného i placeného, s nelineárními službami na vyžádání přes broadband. Tím, že německý výrobce již pro ovládání nabízí aplikace přes mobilní telefony, je interaktivní televizi kdekoliv a kdykoliv mnohem blíže.

Vstup do Diskuse

3 komentáře: “TechniSat Digipal ISIO HD: Jak fungují funkce DVR pro nahrávání a přehrávání videí?”

  1. Pepe napsal:

    Doplním, že registrací získáte záruku 3 roky a SW 2.72.0.5.

  2. Pavel52 napsal:

    V článku jste pozitivně hodnotili vybavenost přístroje přístupem na internet. Nevím, jak jste testovali tuto vlastnost, která je v přístroj jen proto, aby zvýšila počet jeho vlastností pro reklamu, ale naprosto nepoužitelná, díky zabudovanému hybridu internetového prohlížeče, který je neskutečně pomalý až nefunkční, protože některé stránky např. mapy.cz prostě nezobrazí a při měření rychlosti přes tento browser na dsl.cz a lupa,cz degraduje rychlost připojení na 0,6-3 Mbit/sec, a to přesto, že si tento přístroj sám otestuje přes nabídku ve svém menu rychlost připojení na 22 Mbit/sec!!!
    Absolutně nechápu proč Technisat vůbec takový paskvil jako je tento nepoužitelný browser implementoval do svého jinak dobrého přístroje.

Napsat komentář