TV Nova odmítá zákaz vydávání nových kmitočtů pro DVB-T, chce dokrýt multiplex 4

4 komentáře 24.8.2017 / Jan Potůček

Český telekomunikační úřad navrhuje, aby se už pozemním televizním sítím ve standardu DVB-T neudělovaly žádné nové kmitočty, nejsledovanější komerční televize je proti.

Návrh Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), aby již žádná pozemní síť pro televizní vysílání ve standardu DVB-T nedostala nový kmitočtový příděl a veškeré nové kmitočty byly udělovány jen sítím provozovaným ve standardu DVB-T2, narazil na odpor televize Nova. Nejsledovanější komerční stanice v připomínce k návrhu ČTÚ na opatření obecné povahy k části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2017-YY pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz napsala, že zamýšlený postup by znemožnil dokrytí celoplošného multiplexu 4, v němž šíří své programy Nova 2, Nova Gold a Nova Action. Ve stejném duchu se ČTÚ vyjádřil i operátor multiplexu 4, společnost Digital Broadcasting.

Klienti žádají dokrytí, tvrdí operátor

Nova žádá úpravu textu opatření obecné povahy tak, aby byla odstraněna jeho nejednoznačnost a „do doby ukončení přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2 umožní průběžnou optimalizaci pokrytí stávajících celoplošných DVB-T sítí, zejména MUX 4, dle potřeb a požadavků provozovatelů vysílání“. Multiplex 4 momentálně vysílá z 52 lokalit a pokrývá 95,5 procenta území České republiky. Jeho provozovatel ale tvrdí, že klienti, kteří vysílají v této síti, aktuálně požadují zajistit ještě vyšší pokrytí. „Jedná se o lokální dokrytí, případně dokrytí v rámci SFN (jednofrekvenčních sítí, pozn. red.),“ píše Digital Broadcasting ve vlastní připomínce k veřejné konzultaci ČTÚ.

Radim Pařízek tvrdí, že po něm klienti žádají dokrytí některých lokalit signálem multiplexu 4 (Foto: Václav Udatný)

„Navrhujeme proto, aby se navrhované změny netýkaly celoplošných sítí DVB-T, které byly stanoveny na základě kmitočtového přídělu,“ uvádí majitel společnosti Radim Pařízek a dodává, že Digital Broadcasting momentálně připravuje několik reálných technických řešení pro rozšíření pokrytí multiplexu 4. Televize Nova navrhuje přeformulování pasáže návrhu opatření obecné povahy tak, aby bylo zřejmé, že se týká výhradě regionálních sítí DVB-T, které vysílají na základě individuálních oprávnění pro využívání kmitočtů, kdežto celoplošné sítě DVB-T mají kmitočty přímo přiděleny. Nová formulace by měla podle televize Nova znít následovně:

„Úřad nebude v období ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do dne ukončení přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2 provádět žádné nové koordinace rádiových kmitočtů pro účely zajištění zemského televizního vysílání ve standardu DVB-T ani udělovat individuální oprávnění k užívání rádiových kmitočtů podle článku 9 odst. 6 písm. b) bod 2. a 3., s výjimkou individuálních oprávnění pro vysílací sítě s vymezenými příděly a dále s výjimkou postupu podle odstavce 2.“ Návrh za Novu předložil její technický ředitel Josef Uher.

Radim Pařízek odmítá i vypínání Regionální sítě 7

Návrh ČTÚ z poloviny července letošního roku řeší především otázku další existence regionálních sítí DVB-T, jimž 31. prosince končí individuální oprávnění pro využívání kmitočtů. Telekomunikační úřad navrhuje, aby většina regionálních sítí DVB-T mohla pokračovat až do 30. června 2020, kdy dojde k uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů a v Česku by mělo být ukončeno pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T. V závislosti na potřebě kmitočtů pro složení přechodových a finálních sítí DVB-T2 by pak některá individuální oprávnění pro využívání kmitočtů regionálních sítí DVB-T končila 31. prosince 2017 nebo o rok později, 31. prosince 2018.

Dokrytím multiplexu 4 by se zlepšila dostupnost programů Nova 2, Nova Gold a Nova Action

Původní termín ukončení vysílání letos na Silvestra by se dotkl pětiny kmitočtů Regionální sítě 7, již stejně jako celoplošný multiplex 4 provozuje Radim Pařízek. Ten se proti úmyslu ČTÚ vypnout šest kmitočtů Regionální sítě 7 veřejně ohradil. „S ohledem na to, že jednáme s provozovateli vysílání, jejichž obsah je šířen prostřednictvím MPX1/RS7, navrhujeme úpravu textu týkající se Přílohy č. 3 se snahou o maximální možné prodloužení provozu této sítě,“ píše v připomínce adresované ČTÚ Radim Pařízek. Zmiňovaná příloha obsahuje všechny kmitočty, které bude podle ČTÚ nutné uvolnit již k 31. prosinci 2017. Kromě Regionální sítě 7 by se to dotklo i Regionální sítě 8 a Regionální sítě 20, jež provozují České Radiokomunikace.

„Navrhujeme prodloužit termín odnětí kmitočtů pro Regionální síť 7 s ohledem na skutečný termín nového použití uvedených, resp. o doplnění PVRS o adekvátní náhradu,“ píše Radim Pařízek. Vypínání kmitočtů již o letošním Silvestru by se v Regionální síti 7 dotklo vysílačů Klatovy – Doubrava, Jablonec nad Nisou, České Budějovice, Domažlice – Čerchov, Jáchymov – Klínovec a Jihlava – Jeníkov. Regionální síť 7 šíří především HD verze tří programů České televize (ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD), dále veřejnoprávní dětský kanál Déčko společně s kulturním ČT art a několik komerčních televizních stanic. Pokrývá okolo 85 procent území České republiky.

Vstup do Diskuse

4 komentáře: “TV Nova odmítá zákaz vydávání nových kmitočtů pro DVB-T, chce dokrýt multiplex 4”

 1. Nonic napsal:

  Když to zjednodušíme… Napřed se vymlouvali, že potřebují zakódovat programy (hlavně HD verze) protože stávající model jim nevyhovuje a protože všade narazili, tak přišli s jiným argumentem… DVB-T není plně pokryto tak jak potřebujeme, proto zakážeme vypínání a tedy i zbrzdíme DVB-T2 oklikou… tak jako kdysi se Železný bránil přechodu z analogu na digitál ač věděl, že přesahy z Německa atd. mu ruší signál a tedy diváci mu vyčítali…
  Historie se opakuje… NOVA trucuje, je něco extra… Jinak ano, pokud není náhrada zapnutím a překlopením programů do DVB-T2 u těch RS vysílačů, tak by neměly být vypínány ihned úderem 1.1.2018… kor těch nad 48k kde stejně nebude dřív jak v roce 2020 možné používat LTE… Každopádné výmluva na MUX-4 je, no jak to říct slušně?… a obsah programů z klonů je kapitola sama pro sebe… asi příklad ze Slovenska zakódovat a zbavit se diváků atd. prodej svých poboček jinde kde je vysoká konkurence… tak to nějak vyřešíme doma v Česku… škoda slov… Přiznali, že u nás jsou výděleční díky reklamám i v 60% volné distribuce pozemsky dostatečně…

 2. BIDLO napsal:

  ČTÚ by v tomto měl být tvrdý a v dnešní době nějaké totální nesmysly s dokrýváním MUXU 4 které už absolutně nic neřeší, okamžitě smést ze stolu.

 3. pevy napsal:

  Dodnes v Nově chrápali (tj. s dokrýváním se nic nedělalo) a najednou dělají problémy ? U všech jiných by to asi bylo překvapivé chování, ovšem u Novy je toto běžné….

 4. BIDLO napsal:

  Přesně. Nejspíš za tím bude něco úplně jiného.

Napsat komentář