Jaké jsou přednosti a budoucnost HbbTV? O nových trendech a technologiích byla konference RRTV

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pořádala minulý týden tradiční konferenci Mediální reflexe. Letos se akce přesunula z Telče do Štiřína. Televizníweb.cz byl u toho.

Hybridnímu vysílání věnovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) celý odpolední blok své konference. Milan Bouška z Ministerstva kultury jej zahájil konstatováním, že platná evropská Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMS) určuje rozdílnou úroveň regulace televizního vysílání a nelineárních služeb na vyžádání. V důsledku technologického rozvoje je tato směrnice již nedostatečná a tak byl zahájen proces její revize. Definičními znaky AVMS kromě jiných je poskytování jednotlivých položek v programové nabídce nebo katalogu prostřednictvím sítí elektronických komunikací. Zahrnuje tak i doprovodný text jako titulky či EPG. Pod regulaci dle této směrnice by měly spadnout i videoplatformy zřízené pro výdělečnou činnost a spočívající v ukládání pořadů a videonahrávek uživateli.

Jak dopadne HbbTV – přenos obrazových informací pomocí širokopásmového připojení k internetu na televizní obrazovky – podle budoucí Směrnice je dosud nejasné. Jiří Hadač z oddělení nelineárních služeb RRTV konstatoval, že neexistuje právní speciální úprava a nejsou vyřešeny otázky kompetencí dozoru – analogie s teletextem zde také pokulhává, neboť ve věci erotického chatu na teletextu existuje rozsudek Městského soudu, ve kterém se konstatuje, že Rada nemá kompetence k regulaci obsahu teletextu. Ani v Evropě nepanuje na začlenění HbbTV jako neoddělitelné součásti TV vysílání jednoznačný názor. V další části své prezentace se věnoval popisu HbbTV jen jako zdroje reklamy a obchodních sdělení a výsledkům průzkumů o názorech na ovládání HbbTV na „chytrých“ televizorech.

Dnes však HbbTV umožňuje nejen distribuci internetového obsahu na TV obrazovky, typu IPTV, zpětného zhlédnutí, VOD, video archívů, her i chatů, nebo celý E-shop, ale i lineární vzdělávací program, jako ARD. Prezentaci pod názvem „HbbTV je zásadní inovací linárního TV vysílání“ přednesl ředitel regulace CRA Marcel Procházka. Poukázal na to, že HbbTV, byť legislativně neošetřeno, prokazuje svou životaschopnost ve veřejnoprávních i komerčních mediích. Dnes umožňuje efektivní distribuci internetového obsahu na půl až k 1 milionu televizních obrazovek. Po přechodu na DVB-T2 se počet připojených TV výrazně zvýší, neboť na český trh jsou dnes certifikovány televizory, které tuto službu umožňují. Rozvoj HbbTV, dokumentuje snímek z uvedené prezentace:

Dnes jsou certifikovány přijímače jen na verzi 1.5, ale CRA počítá, že certifikaci od roku 2018 dostanou jen ty přijímače, které budou splňovat verzi 2.0. Dnes navíc je již další verze standardu ETSI TS 102 796 v1.4.1. Jednoduché schéma, jak to celé funguje, ukazuje následující obrázek:

Pro podrobnější pochopení a techniky zde v článku uvádíme principiální blokové schéma architektury TV přijímače, který je vybaven příslušným tunerem pro příjem přes anténu a vstupem pro širokopásmový internet, ať přes ethernetový kabel nebo zabudované wifi, které jsme přejali z článku prof. Václava Říčného o hybridní televizi HbbTV. Toto schéma vzniklo koncem roku 2011, a proto vystihuje architekturu ještě podle původního standardu verze 1.1.1:

Pro dnešní použití má CRA vytvořen celý ecosystém, který musí v éře internetových útoků zajistit i dostatečnou ochranu televizorů: celá distribuční síť a adresy URL pro HbbTV signalizaci a headend jsou z vnějšího prostředí nepřístupné. Internetové připojení je závislé na síti a na každém jednotlivci, případně na výrobci televizoru, který by měl zajistit pravidelnou ochranu, kontrolu a aktualizace použitého operačního systému zabudovaného specializovaného počítače před možnými vnějšími útoky. Vyšší spolehlivosti internetu se dosáhne přes přístupové sítě CDN (Content Delivery Networks), kdy velké množství diváků nevyužívá centrální distribuční bod, ale je rozvrstveno do 20-30 uzlových bodů této sítě. Použité aplikace musí být testovány na správnou funkčnost, aby nedošlo k zaseknutí televizorů. Aplikace využívají internetový obsah, který je souběžně dostupný z cloudových úložišť pro PC, laptopy, tablety nebo mobilní telefony. Je nutno si uvědomit, že v jeden okamžik může být připojeno současně až statisíce televizorů a vnitřní koordinace/synchronizace s každým zmáčknutím červeného tlačítka u diváka vyžaduje zobrazení v naplánovaném čase, zpracování objemů nelineárních dat z velkokapacitních úložišť, použití vhodných kodérů a přehrávačů.

CRA nabízí jedno řešení pro kompletní management v HbbTV prostoru zajišťující bezpečnost, synchronizaci obsahu, HbbTV signalizaci a reporting pro data v reálném čase.

Tobias Schmid z německého zemského úřadu pro Media v Severním Porýní-Westfálsku načrtl otázky spojené s individualizovanou reklamou via HbbTV. Jestliže se použije jinobarevné tlačítko na ovladači (např. žluté) objeví se specifická informaci o produktu dané reklamy na celé obrazovce s volbou dalších možností. Je takto individualizovaná spot lineární nebo nelineární službou? Technicky, všechno není vysílání, protože distribuce obsahu k nám dochází různými signály, jako dodatečná informace, jejíž obsah přichází ze serveru. Divák však vlastní individualizovaný spot chápe jako lineární obsah, i když pro jeho získání musel být aktivní, jako v případě nelineárního obsahu. A jak z pohledu regulace resp. odpovědnosti? Pokud se zajistí jasné sledování přijímaného obsahu, nemusí regulátoři být ani příliš technokratičtí, ani nemusí podléhat divákovu vjemu. Z toho vyplývá, že vysílatelé by měli být zavázáni v každém případě, aby umožnili divákovi přístup jen k takovému reklamnímu a dalšímu obsahu v souladu se základními hodnotami, které regulace vyžaduje – lidskou důstojnost, ochranu mladistvých a spotřebitele, diversitu a pluralismus.

Využití jiného než červeného tlačítka na ovladači pro spuštění HbbTV představil Jan Zeman z České televize. Jejich modré tlačítko není použito pro individualizovanou reklamu, ale jen jako podpůdný nástroj k informování diváků o televizních projektech, službách HbbTV a zejména ke speciálním sportovním akcím. Použití červeného tlačítka znamená, že divák vstupuje aktivně do nabídek služeb ČT, zatímco při stisknutí modrého tlačítka je to televize, která aktivně informuje diváka o nových službách.

Technické možnosti nových technologií jsou nepřeberné. Původní „smart“ televizory s internetovým připojením a osazené výrobcem proprietárními widgety tak mohou být zapomenuty. Příkladem rychlého vývoje může být fungující byznys model HbbTV O2 TV sport, kdy si mohu zaplatit jen jednodenní příjem vybraného sportu pomocí technologie HbbTV ještě před rozšířením hybridní televize druhé generace. Kreativní využití HbbTV ve spojení s dalšími digitálními technologiemi dává perspektivu dalšího vývoje, kdy nové služby budou přinášet užitek divákům, kterým je vcelku jedno, jak která služba bude definována.

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Jaké jsou přednosti a budoucnost HbbTV? O nových trendech a technologiích byla konference RRTV”

  1. Michal Kubeček napsal:

    Když vidím tu neustálou masáž, jak je HbbTV „the best thing since sliced bread“ a jak jsou z něj všichni diváci nadšení, tak mám neodbytný pocit, že to s těmi jásajícími davy ve skutečnosti asi až tak horké nebude…

Napsat komentář