Podívejte se na zkoordinované kmitočty pro šest celoplošných vrstev DVB-T2 v Česku

36 komentářů 20.11.2017 / Jan Potůček

UVNITŘ TABULKY – Na těchto kanálech a vysílačích by mohlo vysílat šest celoplošných a tři metropolitní sítě DVB-T2. Tabulky obsahují údaje o základních vysílačích velkého výkonu.

Jak by mohly vypadat finální sítě pro pozemní digitální televizní vysílání nové DVB-T2 v Česku po vypnutí dnešních multiplexů DVB-T? Leccos napoví dohoda o koordinaci kmitočtů, již Český telekomunikační úřad (ČTÚ) uzavřel v polovině září s partnerským úřadem v Polsku a z níž již Televizníweb.cz zveřejnil mapky s šesti vrstvami DVB-T2. Dohoda se sice týká pouze tzv. allotmentů, tedy kmitočtových přídělů pro vysílací vrstvy, z nichž se teprve budou sestavovat vysílací sítě, a navíc do definitivní podoby multiplexů DVB-T2 promluví i obdobné koordinační dohody s dalšími sousedními zeměmi a Maďarskem, pro řadu lokalit se však již nic měnit nebude.

Pro jednotlivé oblasti České republiky volil ČTÚ pro koordinaci kmitočtů kóty hlavních vysílačů Českých Radiokomunikací, a to i v případě, že šlo o vrstvy, z nichž mají vzniknout sítě pro jiné operátory. Zkoordinované kmitočty však lze v dané oblasti využít i pro jiné vysílače. Definitivní podobu finálních vysílacích sítí DVB-T2 určí vládou schválený Technický plán přechodu (TPP). Jeho přijetí se očekává v červnu příštího roku. První návrh TPP by mě být hotov v prvním čtvrtletí příštího roku.

Vrstva 1 – budoucí Síť 21 pro Českou televizi

Podle očekávání by tato síť měla téměř v celé republice vysílat na kanálu 26. Z mezinárodní koordinace kmitočtů s Polskem vyplynulo, že jiný kmitočet bude potřeba v severních a jižních Čechách. V územní oblasti České Budějovice má jít o kanál 27, v územní oblasti Ústí nad Labem o kanály 33 (Ústí nad Labem a Chomutov) a 39 (Jáchymov). Pro Jáchymov uvádí tabulka v koordinační dohodě s Polskem u názvu vrstvy „Loc“. Vrstva 1 je složena z 28 vysílacích lokalit a kromě známých vysílačů velkého výkonu počítá i s vysílači ve Svitavách, Valašském Meziřící a Hodoníně (nyní jsou počítány mezi dokrývače).

Vrstva 2 – budoucí Síť 22 pro České Radiokomunikace

Vrstva určená pro celoplošnou síť DVB-T2, jež by měla nahradit dnešní multiplex 2, by měla v celé republice využít sedm vysílacích kanálů. Rovněž počítá s 28 vysílacími lokalitami, z toho v deseti je zkoordinovaná na kanál 28. V Praze a ve středních Čechách využije kanál 40, v Brně a na jižní a střední Moravě kanál 43 a na Ostravsku kanál 28. Nejkomplikovanější koordinaci měl ČTÚ v jižních Čechách, kde obě lokality (České Budějovice a Vimperk) musí využít separovaný kanál 39, a také na Zlínsku, kde oblasti Zlín a Valašské Klobouky využijí kanál 25. S ohledem na nižší počet kmitočtů tak Síť 22 ztrácí schopnost regionálního vysílání, které je dnes technicky možné v Síti 2.

Vrstva 3 – budoucí Síť 23 pro Czech Digital Group

Třetí celoplošná vrstva by měla sloužit k sestavení finální Sítě 23, do které se přetransformuje současný celoplošný multiplex 3. Rovněž pro ni ČTÚ zkoordinoval 28 základních vysílacích lokalit. Ve 13 z nich použil vysílací kanál 31. Celkově v celé republice úřad využil pro tuto vrstvu sedm vysílacích kanálů. Praha a část středních Čech by měla využít kanál 23, ale zajímavé je, že Votice mají vytvořit jednofrekvenční síť s jihočeskými vysílači na kanále 22. Brno, jižní a střední Morava budou vysílat na kanále 33 a Ostravsko využije kanál 31. Také Síť 23 v porovnání se Sítí 3ztrácí schopnost regionálního vysílání.

Vrstva 4 – budoucí Síť 24 pro Digital Broadcasting

Vrstva, jež by měla sloužit pro celoplošnou Síť 24, pokračovatele dnešního multiplexu 24, využívá řadu dnešních kmitočtů tohoto multiplexu. Z koordinační dohody s Polskem vyplývá 29 lokalit se základními vysílači. Většina zkoordinovaných kót se ale týká vysílačů Českých Radiokomunikací, což ale neznamená, že by dané vysílací kanály nebylo možné v dané oblasti využít i na jiných vysílačích. V některých případech se ovšem koordinace týkala skutečně vysílačů společnosti Digital Broadcasting – například v Domažlicích, Olomouci, Mariánských Lázních nebo Ústí nad Labem. Celkem ve 13 lokalitách by měl být zachován vysílací kanál dnešního multiplexu 4. Vrstva 4 využívá v celé republice šest kanálů a zkoordinovaná je tak, aby mohla zajistit regionální odpojování vysílačů po krajích (pouze pro Prahu a Středočeský kraj by bylo regionální vysílání shodné). ). Síť 24 jako jediná substituční DVB-T2 síť si zachová své regionální členění. Sítě 21, 22 a 23 s ohledem na ztrátu kmitočtů, přijdou o možnost regionální vysílání.

Vrstva 5 – budoucí Síť 25, patrně pro České Radiokomunikace

Vrstva, z níž by měla vzniknout první ze dvou rozvojových sítí DVB-T2, konkrétně pak Síť 25, patrně připadne Českým Radiokomunikacím z důvodu ztráty největšího počtu kmitočtů (počítá s tím vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání). Multiplex by měl mí shodné pokrytí jako dvě substituční sítě CRA, přetransformované z dnešních celoplošných multiplexů 2 a 3. Neumožní regionální odpojování, protože v celé republice využije pouze tři vysílací kanály. Z toho ve 20 lokalitách z 28 použije vysílací kanál 48. Pouze jihočeským vysílačům přisoudila mezinárodní koordinace kmitočtů kanál 25 a jižní Moravě a Vysočině kanál 29.

Vrstva 6 – budoucí Síť 26, patrně pro Českou televizi

O druhou rozvojovou síť DVB-T2, respektive Síť 26, usiluje Česká televize, která také ztrácí kmitočty ve své síti 21. Vzniknout by měla z kmitočtů zkoordinovaných pro šestou vrstvu DVB-T. Tato síť má být částečně regionalizovatelná a co se týče základních vysílačů, využila by stejné jako veřejnoprávní multiplex. Je tedy velmi pravděpodobné, že technicky by provoz druhého veřejnoprávního multiplexu zajišťovaly České Radiokomunikace. Komplikované by ovšem bylo oddělení regionálního vysílání pro Prahu/střední Čechy, Vysočinu a jižní Čechy, protože ve všech těchto oblastech má vrstva zkoordinovaný kanál 32. Kvůli shodnému kanálu 41 by také nebylo možné oddělit vysílání v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Vrstva 7 – budoucí metropolitní síť v Praze

První vrstva pro čistě metropolitní vysílání DVB-T2 v Praze byla koordinovaná na žižkovský vysílač, ale v reálu by mohla využít i jiné městské vysílače. Kdo by měl provozovat síť, která by mohla vzniknout na kanálu 37 (nyní jej využívá Regionální síť 7), zatím není jasné – stejně jako způsob výběru jejího operátora.

Vrstva 8 – budoucí metropolitní síť v Praze

Druhá vrstva pro metropolitní vysílání DVB-T2 v Praze počítá s kanálem 46, který nyní využívá Regionální síť 4. Její provozovatel, společnost Prague Digital TV, již několikrát deklaroval zájem pokračovat ve vysílání i po přechodu na DVB-T2. Pokud by nemusel, nechce však přecházet na nový vysílací standard a zachovat si vysílání ve stávající normě DVB-T. Také u této sítě je však otázkou, jak bude případný nový operátor vybrán.

Vrstva 9 – budoucí metropolitní síť v Praze

Třetí vrstva pro regionální vysílání DVB-T2 v Praze má umožnit vznik metropolitního multiplexu na kanálu 42, na kterém dnes vysílá celoplošný multiplex 4. Nelze tedy vyloučit, že nakonec tento kanál bude využit pro finální Síť 24, která má v koordinační dohodě s Polskem pro Prahu přisouzen vysílací kanál 44. Ani u tohoto případného regionálního multiplexu není jasné, jakým způsobem by ČTÚ přiděloval jeho vysílací kmitočet.

Vstup do Diskuse

36 komentářů: “Podívejte se na zkoordinované kmitočty pro šest celoplošných vrstev DVB-T2 v Česku”

 1. Pajas napsal:

  Hodonín ve všech tabulkách bude Babí Lom, nikoliv cukrovar…..

 2. mirasat napsal:

  …..pro celoplošnou Síť 24, pokračovatele dnešního multiplexu —4—
  …..V některých případech se ovšem koordinace týkala skutečně vysílačů společnosti Digital Broadcasting – například v Domažlicích, Olomouci, Mariánských Lázních nebo Ústí nad Labem a —Českých Budějovicích—.
  (Což se v případě ČB týká i vrstvy 6.)

  Podle posledních informací nechce ČT svůj druhý multiplex.
  Je možné, že bude usilovat o prostor ve vrstvě 4. Oddělení Prahy, pokud to bude nutné, může zajistit jedna z vrstev 7 až 9.

 3. Janek napsal:

  Multiplex 4 vysílá nyní v Brně a okolí na K46, DVB-T2 síť má vysílat také na K46, je to chyba a nebo může pařízek z jednoho kanálu šířit DVB-T i T2 vysílání součastně? Spuštění v Brně je plánováno do konce roku, tak se mi zdá zvláštní, že vše bude na jednom kanále , tedy 46…. 😀

  • mirasat napsal:

   Mux 4 vysílá v Brně na K46 a v roce cca 2020 ho nejspíše na stejném vystřídá Mux 24 stejného provozovatele.
   PS 13,12 ani 11 na tomto kanálu nebudou moci v Brně vysílat.

   Vysílat na stejném kanálu ze stejného stožaru T a T2 vysílat lze.
   Z rozdílných AS ……….
   Nidko to však v praxi v 99.9% případů neudělá……

  • Jan napsal:

   Do konce roku je pouze příslib 🙂 . Jedná se však o přechodný MUX Síť 13 pana Pařízka. Kde kanál zatím nejasný. Výše uvedený kanál 46. se týká až finálního MUXU Síť 24 – tedy někdy od roku 2021. Si myslím. Brňák.

   • Janek napsal:

    Že by byly přechodovky na jiném kanaále, to je možné, právě mi to bylo divné, že jsou kolem toho takové tajnosti a nikdo neuvede nic na pravou míru, jen spustíme to pravděpodobně do konce roka, ale kdy a na jakém kanále to mlčí. To samé konkurence čra a jejich Kojál, žádné info. Nejdřív do konce září nebo října, pak do konce listopadu, je 20.11. a Kojál nespuštěn a žádné info taky není…

 4. Kocuruj napsal:

  Jsem zvedavy kdy budou spustene prechodove site 13 a 11 v ostravě

 5. VITEK2442 napsal:

  PS 13 bude v Ostravě a Brně na K 31.Už se o nich psalo.

 6. Ladík napsal:

  RK / Litický chlum – na ten se zase zapomělo.

 7. VITEK2442 napsal:

  Hodonín-cukrovar je taky kóta ČRa (RS20)

 8. Vl.K. napsal:

  Otázky:
  – Nebude v DVB-T2 revitalizováno stanoviště Svitavy/Kamenná Horka? Nebo bude pro všechny muxy DVB-T2 Hřebeč? (Což už je vcelku jedno, pokud ze Svitav pojede ERP 39.8 kW (46 dBW), pomůže to rozhodně příjmu v oblasti Ústí n.O. – Č. Třebová, která ve „starém“ DVB-T je dosud problematická).
  – Vrstva 4 pro DG: Rozumím správně, že kanál 21 Svitavy (Hřebeč?) je definitivní?
  – Stanoviště Ústí n.O. /Andrlův Chlum kanál 24 pro DG (nebo jiného operátora) padla definitivně? Nebo je ještě v jednání? Nebude nakonec na ÚO 21?
  (V minulosti byla žádost o kanál 21 pro mux reg 7 i na „Andrlák, ale nakonec tenhle plán padl….Na tomtéž stanovišti je navíc BTSka CDMA Internetu O2, a ti zase měli mít záměr udržet ten kmitočet a umístít na něj místo zastaralého CDMA také LTE, ale jak se dále tato otázka vyvíjí, mi také není známo? To by totiž zase bylo problematické, pokud by tam měl být současně i kanál 21….Ledaže by na věži Ustí n.O./Andrlův CHlum bylo nějaké zařízení s malým ERP a směrovými anténami vyloženě pro údolí Orlice ve směru Ústí n.O. – Choceň, protože jinak, pokud bude výkon na Svitavách jak teď čtu, určitě to potřebu dalšých místních dokrývačů zredukuje). ,
  Shrnuto v otázku: Jou již v této otázce nějaké studie nebo už konkrétnější návrhy záměrů?

 9. Miki Mouse napsal:

  Som zvedavý, kedy v Banánovej republike zverejnia Telekomunisti a Towertrollovia takíto zoznam… 2 roky po spustení…

  • vedro napsal:

   Slovensky telekomunikacny urad este nema vyjednane definitivne kanalove obsadenie pre jednotlive oblasti so susednymi krajinami, preto je bezpredmetne davat udaje, ktore este mozu byt zmenene. Na Slovensku verejnost na to tak netlaci, preto to regulator s dohodami nijako neprehana, staci to mat vyjednane do roku 2019, potom da pridel Towercomu a ten si to na svojich vysielacoch zabezpeci. Mozno ale obecne povedat, ze bude snaha udrzat stavajuce kanaly na hlavnych vysielacoch. Napr. na JZ Slovensku pri zohladneni ceskych, rakuskych a madarskych kanalov to zrejme vychadza: 21,23,27,37,39,44,48 (pre danu oblast vyber z existujucich kanalov vysielacov BA, Javorina, Zobor). Podobne sa to da urcit pre dalsie hlavne vysielace (Zilina, BB, Kosice…).

 10. PeVy napsal:

  Samozřejmě, že stejný kmitočet (kanál) bude použit jak ve Svitavech, tak na Andrláku (Ústí n.O.). Definitivní má být očividně K21, ale jestli nebude přechodně K24 (kvůli nynějšímu obsazení K21 sítí RS 7), to vědí všichni svatí. Téměř jisté je to, že K24 nebude definitivní pro Pařízkovu síť 24, protože tentýž kmitočet figuruje ve stejné oblasti pro jiný multiplex (v budoucnu).
  Vidím to tak, že než se Pařízek rozhoupe v této lokalitě něco v T2 spustit, bude už K 21 volný (= RS7 už bude vypnutá).

  • Vl.K. napsal:

   Díky za info. Znamená to, že RS 7 21 Svitavy + Černá Hora ještě pojedou po 31.12.2017 dál – mají aspoň předběžně nějaký datum ukončení RS7?
   Dík předem za info,.
   Komplikaci vidím i v téSFN s Černou Horou, kde nakonec 21 nemá v budoucnu být, tam má mít Pařízek 45 dnešního muxu 4, ale ten přece také nemůže ukončit, a 24 mají definitivně Poláci. Takže přece jen nějaký čas pojede Pařízek? Budou to jen dokrývače?
   (Domnívám se tak, 24 mají už odklepnut Poláci na Sněžné Kotly, a pokud situace v Polsku: Z kusých zpráv z Polska vyplává, že ten 24 má být údajně pro mux4, určený pro mobily, fakticky DVB-H, ale to zase je oblast, která zaznamenala už dávno vývoj, v Dolním Slezsku je vedena na řadě vysílačů malého výkonu mimo DDI, a jak to v Polsku dopadne definitivně s muxem určeným pro mobily a smartfony, se vedou diskuse, ale závěr žádný. Přechod na DVB-T2 prodloužili do r. 2022, dost mě udivuje, že se v té nejnovější koordinační dohodě shodli na k24 s různým obsahem tak blízko sebe.
   směrové diagramy?

 11. BIDLO napsal:

  Dobrá práce. Ještě by mě zajímalo co bude se současnými vysílači RS8.

 12. Štěpán napsal:

  Opravdu pojede konečně Mux3 i z Domažlic, Chebu? Nebo je to jen zase možná rezerva k použití … která se jak bývá zvykem nevyužije. (ty výkony jsou na tutti jen co je možné ale co nebude)

 13. VITEK2442 napsal:

  Pro Radíkov je zkoordinovaný K44 (finální) v rámci Olomouckého kraje.Ovšem pro Praděd tento kanál není.

 14. kozakl napsal:

  Prosím,probudit až bude to blbnutí s přechodovými sítěmi a kmitočty ukončeno a bude se zapínat definitivní verze šíření DVB-T2. A vypínat vše původní a pokusné.

 15. Viktor napsal:

  Spustili jste dvbt-2,obraz je jeste vice rozmazan nez v dvb-t,to nemyslite ze to zustane takhle rozmazany.

 16. Luděk napsal:

  Digital brodcasting vysílá na Hodonínsku ze Starého Podvorova z kopce z O2 stožáru.

Napsat komentář