Evoluce v distribuci médií: Evropská vysílací unie řešila v Ženevě budoucnost televizního vysílání

Televizníweb.cz se zúčastnil výroční konference FORECAST 2017, kterou v Ženevě pořádala Evropská vysílací unie (EBU).

Krátce po zasedání skupiny DVB v Ženevě, která upřesnila stávající specifikace pro služby DVB UHD TV přes IP sítě, se v sídle Evropské Rozhlasové Unie EBU ve stejném městě konal seminář FORECAST 2017, mimo jiné výroční – dvacátý v pořadí, který se snažil odpovědět na otázku, jak bude mediální obsah šířen za pět, deset nebo patnáct let při sledování vývoje spotřebitelských modelů, mediálních žánrů a distribučních technologií.

Neoddiskutovatelným faktem zůstává, že dnešní klasické technologie DTT (zemského digitálního vysílání) vyžadují stále vyšší datové rychlosti a tím i šířky požadovaného pásma. Přitom kompresní technologie (MPEG-2, H.264, H.265) jsou již tak dokonalé, že se se svou spektrální účinností blíží tzv. Shannonovu limitu, který definuje maximální teoretickou přenosovou kapacitu kanálu. Přehled je možno si učinit z následující tabulky:

Zvýšení spektrální účinnosti se dosahuje nasazením vícestavových technologií QAM pro požadovanou úroveň odstupu signálu od šumu. V DVB-T2 je maximální počet konstelačních bodů při modulaci 256QAM a dosáhne se tak účinnosti 6,4 bit/s/Hz, nejúčinnější z dnešních technologií DTT je pak ATSC 3.0 s modulací 4096QAM, při které je možné přenést až 10,8 bitů/s/Hz blízko teoretického limitu. Toho u ATSC 3.0 bylo dosaženo použitím NUC – nerovnoměrnou konstelací. Další zvýšení propustnosti je možno dosáhnout neortogonálním přístupem LDM (multiplexováním rozdělené vrstvy). Tyto všechny a další možné postupy vyžadují komplexní zpracování signálu v přijímačích a tím i logicky zvyšující se jejich cenu.

I když bez komerčního úspěchu, již v předchozích letech docházelo k pokusům začlenit broadcasting do mobilních zařízení (systémy DVB-H,DVB-NGH, ATSC-M/H nebo MediaFLO). Mobilní videoprovoz však v roce 2016 přesto dosáhl 60 % celkového datového objemu a podle předpovědí se má zvýšit na 78 % v roce 2021. To samozřejmě sebou nese požadavky na rozšiřování vhodných kmitočtových pásem (známé digitální dividendy) a snahy najít způsoby optimálního využití v rámci spektra. Je známo, že charakter vysílání je jednosměrný a mobilní sítě jsou koncipovány systémem up/downlink. Přitom unicast vyžaduje mnohem vyšší spektrální účinnost na obsluhovanou oblast. Při uvažovaných 5G sítích bude nutno instalovat buňky ještě hustěji než nyní. Proto probíhají, zejména v Evropě, různé studie a pokusy s novými systémy, zejména v rámci skupiny 3GPP (3rd Generation Partnership Project) sedmi telekomunikačních standardizačních a vývojových společností. Kromě EBU-UER jsou aktivně v tomto projektu dále zapojeny společnosti jako IRT z Mnichova, německé SWR, italská RAI, BBC a další.

Tento mezinárodní normalizační orgán dokončil v červnu 2017 vývojovou fázi „Release 14“. To podporuje důležité požadavky na vysílání ve velkých buňkových sítích 4G a 5G. Díky tomuto vývoji se Release 14 přibližuje parametrům tradičně používaným v klasickém pozemním vysílání. Základem do roku 2016 byly experimenty v terénu v systému LTE eMBMS (evolved Multimedia Broadcast Multicast Service), pomocí něhož lze dodat flexibilní servisní kombinace unicast mobilního širokopásmového připojení a lineárního TV vysílání, které vyústily v dnešní „feMBMS“ (further enhanced MBMS). Umožňuje pro všechny operátory sítí zajistit vysílání, použít větší buňky, FTA mód bez SIM karet, nosnou určenou výlučně pro broadcast a transparentní použití DVB/MPEG transportního toku.

Do roku 2019 má probíhat experimentální ověření včetně vysílání velkým výkonem z vysokých věží (High-Power/High-Tower). Současně v rámci 5G X-Cast má být ověřena konvergence mezi unicastem/multicastem/brodbandem pro fixní i mobilní příjem. V závěrečné fázi se tohoto projektu zúčastní společnosti nejenom z Německa, Italie a Velké Británie, ale i z Maďarska, Finska, Izraele, Holandska a Francie. Vysílatelé, jakož i satelitní a kabeloví operátoři, se již do budoucích systémů reálně zapojili v rámci projektů integrace brodacastu a broadbandu IMB5, 5G dnes, 5G-Xcast a LTE-B pokusy.

Semináře v Ženevě se zúčastnilo kromě členských televizí a rádií EBU okolo stovky odborníků na uvedenou problematiku a zástupců některých mezinárodních organizací včetně ITU, DVB, evropských a některých arabských národních regulátorů. Seminář byl moderován panem Davidem Woodem, dlouholetým zástupcem technického ředitele EBU a celosvětově známou vědeckou a inovativní osobností v televizním a rozhlasovém průmyslu, navíc odborník obdařený schopností vysvětlovat složité technologické vazby populární formou. V rámci tematických bloků (Technologie, Spektrum, Regulace médií, Distribuční modely) pokládal účastníkům online anketu, jejíž výsledky uvádíme zde:

1. Myslíte si, že mobilní distribuční technologie jako je 4G/5G budou schopny uspokojit požadavky broadcasterů v budoucnosti?

 • ANO: 54 %
 • NE: 46 %

2. Kdy si myslíte, že OTT bude schopno nahradit existující distribuční prostředky ve Vaší zemi?

 • ZA MÉNĚ NEŽ 5 LET: 2 %
 • ZA 5 – 10 LET: 18 %
 • ZA VÍCE JAK 10 LET: 60 %
 • NIKDY: 20 %

3. Kdy by se mohlo rozhodnout, že další část spektra UHF bude alokována pro mobilní služby v ITU Regionu 1?

 • NA WRC V ROCE 2019: 8 %
 • NA WRC V ROCE 2023: 41 %
 • PO ROCE 2023: 37 %
 • NE: 14 %

4. Zůstane DTT atraktivní ve vaší zemi i v případě dalšího omezení současného UHF spektra?

 • ANO: 38 %
 • NE: 62 %

5. Myslíte si, že budoucnost veřejné služby může být zabezpečena jen v širokopásmových sítích?

 • ANO: 26 %
 • NE:74 %

6. Který z dnešních obchodních požadavků bude nejdůležitější pro širokopásmovou distribuci v budoucnu? (Dvě procentuální hodnoty odpovídají dvojímu hlasování)

 • VÝLUČNOST A JEDINEČNOST: 4 – 10 %
 • FTA: 57 – 42 %
 • INTEGRITA SLUŽEB: 4 – 13%
 • OTEVŘENOST:10 – 13 %
 • UNIVERZÁLNÍ DOSTUPNOST: 24 – 23 %

I když se ankety zúčastnila přibližně jen polovina přítomných, i tak je možno z ní vyčíst, jak se názory z jednotlivých prezentací na budoucí vývoj mediální scény různí. Přesto lineární televize zůstává „každodenním chlebem“, ale není dostatečně sexy, aby byla pro investory atraktivní. Zvláště důležitá je pro veřejnoprávní média s povinným pokrytím a kulturními závazky. Je zde ještě mnoho práce potřebné k tomu, aby lineární televize zůstala jádrem médií i v budoucích systémech a v konkurenci s OTT službami.

David Wood (EBU) říká, že je možno předvídat budoucnost vývoje technologií (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

A lze předpovídat budoucnost technologie? Podle ankety publika si 66% myslí že NE, ale podle Davida Wooda ANO. Vezmeme-li v úvahu, že vrcholy rozšíření jednotlivých typů digitální televize nastávají vždy po 9 letech a dnes jsme na vrcholu HDTV, v roce 2025 začne vznikat 4. generace TV. Ta bude distribuovaná nejspíš vysokorychlostními multicastovými sítěmi 5G z dnešních vysílačů, jejichž základní pilíře se začínají stavět již dnes v podobě 3GPP a 5G X-cast projektů a experimentů, které byly podrobně popsány na letošní „předpovědní“ konferenci.

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Evoluce v distribuci médií: Evropská vysílací unie řešila v Ženevě budoucnost televizního vysílání”

 1. Jan napsal:

  Děkuji za uvedené informace !!! Výborný článek.

Napsat komentář