Uvolňování pásma 700 MHz po francouzsku: Jak televize vyklidí část spektra pro mobilní sítě?

Televizníweb.cz reportuje z konference FORECAST 2017 v Ženevě, která řešila budoucnost televizního vysílání a přechod na nový terestrický standard DVB-T2.

Uvolňováním 700 MHz pásma v okolních zemích se náš server věnoval v několika předchozích článcích. Na ženevské konferenci FORECAST 2017, které se Televizníweb.cz koncem listopadu zúčastnil, přiblížil francouzskou cestu přechodu na televizní vysílání bez televizních kanálů 49 – 60 Thomas Hoareau z CSA (Conseil Supérieur de l´Audivisuel) – Vrchní Rady pro audiovizi.

Přechod po etapách

Zásady přechodu ve Francii byly položeny již v roce 2014, kdy tehdejší předseda vlády rozhodl o snížení počtu 8 provozovaných multiplexů na 6, zavedení kompresního formátu MPEG-4 (h.264) a ukončení souběhu SD a HD. K tomu došlo 5. dubna 2016 a obsah v HD rozlišení byl šířen prakticky na všech kanálech. K tomuto datu byl také kompletně ukončen provoz v pásmu 700 MHz v Paříži a okolí a do 25. 6. 2019 dojde ve 13 etapách k úplnému uvolnění tohoto pásma. V říjnu a listopadu tohoto roku (Etapa 1 a 2) došlo k ukončení v departementech Alpes-Maritimes a na Korsice. Postupné plánování do 13 etap bylo ovlivněno pěti klíčovými faktory. Technicky bylo nutno vyhodnotit SFN oblasti a dopady opakujících se frekvencí, z provozního hlediska se brala v úvahu pracovní síla provozovatelů při zohlednění kontinuity služby a zachování minimální doby výpadků.

Ani Francie, i přes své rozlehlé území, nemohla opominout mezinárodní koordinaci a čekání na vyřešení situace v okolních zemích na smluvním základě. Přestavbu vysílacích zařízení také nelze plánovat v zimních měsících, kdy je složitá dostupnost v horských oblastech a Francie se týkají i zámořská území, kde zas v létě hrozí nebezpečí hurikánů. Posledním limitujícím faktorem byly velké televizní události typu Olympijských her či mistrovství ve fotbale. Kmitočtová aukce na využití kmitočtů pásma 700 MHz byla ukončena v prosinci 2015 a autorizovaní mobilní operátoři mohou kmitočty využívat podle zmíněného etapového plánu, ale musí respektovat specifické procedury, aby nedocházelo k interferencím s televizním vysíláním.

Před každou fází v příslušné oblasti, kde bude docházet ke změnám televizních vysílacích sítí, se budou organizovat letákové akce, televizní a rozhlasové spoty, články v tisku, a tiskové konference. Národní kmitočtová agentura (NFA) zajišťuje finanční podporu celého procesu z fondu, financovaného mobilními operátory, za náklady spojené s přerozdělením frekvencí v jednotlivých multiplexech a za asistenci těm divákům, kteří se setkají s problémy při přizpůsobení jejich přijímacích zařízení. I když ve Francii se zemská televize (DTT) podílí na celkovém způsobu příjmu více jak polovinou, tento podíl mírně klesá ve prospěch IPTV přes xDSL, kabel a hlavně FttH (optika až do domu).

Thomas Hoarau vysvětluje strukturu příjmu domácností ve Francii (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Další vývoj s DVB-T2 a HEVC

Dle výzkumu si francouzští diváci žádají stále vyšší kvalitu obrazu (4K, HDR, HFL) a zvuku, interaktivní služby na vyžádání a cílenou reklamu. Proto francouzský mediální regulátor CSA zahájil letos v červenci veřejnou konzultaci o budoucnosti digitální terestrické televizní platformy a představil myšlenku zřízení nového multiplexu pro více měst, který by mohl být využíván ke spuštění služeb UHDTV. Za účelem zlepšení kvality a zpřístupnění nových služeb, včetně televize s ultravysokým rozlišením, konzultace navrhuje možnost migrace platformy na DVB-T2 a použití kódování HEVC. Francie, na rozdíl od jiných zemí (Německo, Rakousko, Spojené království, ČR) dosud nemigrovala na platformu DVB-T2. Konzultační dokument CSA konstatoval, že přechod na DVB-T2, který by měl být koordinován se zavedením HEVC, se pravděpodobně neuskuteční na celostátní úrovni u všech multiplexů dříve než do pěti nebo šesti let, vzhledem k nutnosti nového vybavení přijímači v domácnostech. Výsledky této konzultace budou zveřejněny na začátku roku 2018.

CSA zvažuje možnost zahájit provoz nového multiplexu s využitím místních frekvencí, který by mohl zavést systém HEVC DVB-T2 a přenášet služby UHDTV v kratším časovém termínu než uvedených šest let, tak by bylo možno pokrýt 60% obyvatelstva pokrytím velkých měst Paříže, Marseille, Lyonu, Toulouse, Bordeaux, Nantes a Grenoblu.

Podle CSA by v druhé fázi mohlo být pokrytí rozšířeno na města blíže k hranicím Francie a dosáhnout tak pokrytí až 70% populace za předpokladu, pokud bude mezinárodní koordinace dokončena příznivě. Takový multiplex by mohl umožnit souběžné vysílání stávajících programů v UHDTV nebo nový specializovaný obsah v ultra vysokém rozlišení. Zda bude služba založena na modelu placené nebo volné televize, zůstává ještě otevřeno. Přípravné práce na novém multiplexu mohou brzy začít. V závěru letošního roku se předpokládají mezinárodní koordinační jednání, která by mohla otevřít cestu pro další rozhovory na lokální úrovni k určení kmitočtů, které by se použily k rozšíření dostupnosti multiplexu nad rámec 60%.

Multiplex by mohl být spuštěn někdy po červnu 2019, uvedl dokument CSA, v součinnosti s přesunem stávajících služeb DTT z pásma 700 MHz. Konzultace ještě, kromě vyhlídky na televizi UHDTV, zváží, jak by bylo možné více rozšířit interaktivní služby založené na HbbTV a VOD.

Mohou pevné sítě uspokojit rostoucí požadavky televizních diváků?

Naplnění požadavků diváků je možno dosáhnout samozřejmě i vysokorychlostními sítěmi, jejichž hlavním a jediným tahounem jsou právě optické sítě až ke koncovému zákazníkovi (FttH), které za určitých podmínek mohou splnit požadovaná kritéria bez kolísavé kvality po dobu několika hodin pro velký počet simultánních uživatelů a bez dodatečných nákladů za přenos dat. Avšak pouze polovina francouzských domácností může tento typ připojení využít, zatímco vysílací televizní sítě mohou zajistit pokrytí 97% obyvatelstva. Cíl 100% pokrytí vysokorychlostním a širokopásmovým připojením do roku 2022 bude obtížné naplnit na 45% území, převážně ve venkovských oblastech, neboť legislativně není zakotven požadavek na stupeň pokrytí sítí elektronických komunikací a provozovatelé internetu ISP nemají za povinnost nabízet komerčně televizní služby. Otázkou je také cena těchto služeb pro koncové zákazníky, která by mohla být dost vysoká.

Uvolnění pásma 700 MHz ve Francii probíhá a bude ukončeno v červnu 2019. I přes rozvoj velmi vysokých vysokorychlostních pevných širokopásmových sítí a zejména FttH, poskytovatelé televizního vysílání ve Francii budou muset pokračovat v používání technologického mixu, který bude obsahovat zemské televizní sítě DTT, aby zajistili národní pokrytí inovativních služeb v dlouhodobém horizontu. Francouze tudíž zřejmě čeká po dokončeném přechodu na MPEG-4 v loňském roce další přechod na dnes nejprogresivnější standard DVB-T2 s kompresí HEVC po roce 2019.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář