Satelitáři se snaží zmařit rozvoj přechodových sítí DVB-T2, píší kvůli tomu ČTÚ

2 komentáře 4.1.2018 / Jan Potůček

Česká asociace satelitních operátorů o sobě dala opět vědět, v dokumentu adresovaném Českému telekomunikačnímu úřadu varovala před nedovolenou podporou DVB-T2.

Česká republika zatím nesmí proplácet operátorům přechodových sítí DVB-T2 náklady spojené s provozem těchto multiplexů, i když s tím počítá loni přijatá novela zákona o elektronických komunikacích. Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) to napsala Česká asociace satelitních operátorů (ČASO), která si na Českou republiku stěžovala Generálnímu ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž kvůli plánovaným kompenzacím nákladů spojených s vynuceným uvolněním kmitočtového pásma 700 MHz a přechodem na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2.

„ČASO reagovala na Strategii rozvoje terestrického televizního vysílání a plánovaný DVB-T2 Upgrade konkrétními kroky vůči relevantním správním orgánům. Vzhledem k zásadnímu narušení hospodářské soutěže prostřednictvím opatření předvídaných Strategií se ČASO současně obrátila na Evropskou komisi se stížností proti této nedovolené veřejné podpoře,“ uvedla asociace ve svém dopise, kterým se vyjadřovala k veřejné konzultaci návrhu ČTÚ na aktualizaci Plánu využití rádiového spektra v pásmu 174 – 230 MHz (více o této konzultaci v článku, který vydá Televizníweb.cz zítra). Satelitáři ve stížnostech tvrdí, že zamýšlené kompenzace provozních nákladů přechodových sítí DVB-T2 jsou v podstatě dotací na vybudování pozemních televizních sítí nové generace.

Kompenzace ale mají uhradit náklady na souběžné vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2, které divákům umožní bezproblémový přechod na nový vysílací standard, ke kterému dochází vynuceně a povede k předčasnému vypínání sítí DVB-T. Stížností satelitní asociace se ale Brusel musel zabývat. „Evropská komise následně zahájila prenotifikační jednání s Českou republikou ve věci veřejné podpory předpokládané ve Strategii. Prenotifikační jednání předchází notifikačnímu jednání. Dokončení notifikačního jednání, resp. schválení Evropskou komisí, je nutným předpokladem pro poskytnutí jakékoliv veřejné podpory členským státem EU,“ upozorňuje ČASO.

Důležitost notifikačních jednání nepopírá ani ministerstvo průmyslu a obchodu a operátoři přechodových sítí DVB-T2. Zmiňuje je i diginovela zákona o elektronických komunikacích, která však zároveň ukládá provozovatelům přechodových sítí, že si musí požádat o proplacení nákladů spojených s provozem těchto multiplexů nejpozději do půl roku od účinnosti novely. Diginovela platí od 2. září 2017, operátoři (konkrétně České Radiokomunikace a Digital Broadcasting, protože Česká televize zatím svoji přechodovou síť DVB-T2 nezprovoznila) tedy budou muset požádat o kompenzace nejpozději do 2. února 2018. Stát ale bude muset počkat na vyřízení těchto žádostí až do dokončení notifikačního jednání s Evropskou komisí, které ještě ani nezačalo.

„Poskytnutím veřejné podpory nebo její součásti před splněním tohoto požadavku dochází k porušení tzv. standstill principu obsaženého ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Vzhledem k tomu, že doposud probíhá prenotifikační proces, tak notifikační jednání nebyla ani zahájena a Česká republika má tudíž povinnost zdržet se poskytnutí jakékoliv veřejné podpory,“ varuje satelitní asociace. ČASO považuje za nedovolenou podporu i prodloužení kmitočtů čtyř celoplošných sítí pro terestrické televizní vysílání, které stvrdila diginovela zákona o elektronických komunikacích. Kmitočty pro multiplexy 1, 2, 3 a 4 mají po přechodu na DVB-T2 platit do roku 2030.

Vstup do Diskuse

2 komentáře: “Satelitáři se snaží zmařit rozvoj přechodových sítí DVB-T2, píší kvůli tomu ČTÚ”

  1. Nonic napsal:

    Ať sateliťáci mlčí… jim nikdo žádné pásmo nebere… jim jen vadí konkurence co šíří programy volně… ať to řeknou na férovku a nedělají brzdící trapné obstrukce rozvoji technologií T2…

Napsat komentář