Rušení DVB-T mobilními sítěmi LTE v březnu významně pokleslo

Monitorovací zpráva Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) také říká, že počet stížností na rušení pozemního televizního vysílání základnovými stanicemi 4G/LTE nadále klesá.

ČTÚ podle pravidelné monitorovací zprávy v březnu ukončil celkem 164 šetření rušení telekomunikačních sítí, z nichž se 111 týkalo rušení televizního příjmu (v únoru 173), včetně společných televizních antén (STA), 19 rušení veřejných mobilních komunikačních sítí (GSM a LTE) a mj. i sedm rušení rozhlasového a satelitního příjmu. Základnová stanice 4G/LTE v pásmu 800 MHz byla jako zdroj rušení vysílání DVB-T odhalena jen v 35 případech, přičemž ještě v únoru to bylo 67.

K TÉMATU:

V březnu ČTÚ přijal 82 hlášení na rušení televizního příjmu a jak už bylo zmíněno, ukončil šetření 111 případů rušení DVB-T. V 58 případech se jednalo o závady přijímacího zařízení, ve 13 případech se nezjistilo žádné rušení a ve čtyřech případech šlo pouze o nedostatečnou sílu signálu DVB-T. K 31. březnu 2018 bylo ve zkušebním provozu 763 základnových stanic BTS LTE, v trvalém provozu 15 362 stanic.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář