Televizní novinky z veletrhu NAB 2018 v Las Vegas: společný standard pro lineární vysílání a OTT služby

Jestliže loňský veletrh NAB seznamoval odbornou veřejnost s novými vysílacími standardy ATSC 3.0 pro pozemní digitální televizní vysílání v USA, letošní pak byl představením aplikací a možností.

První vysílání ve standardu ATSC 3.0 bylo zahájeno u příležitosti letošních ZOH v Korei viz článek z února tohoto roku a tak toto byla pro americkou odbornou veřejnost první příležitost se s novým typem vysílání seznámit. Zde je nutno si uvědomit, že stávající pozemní vysílání na americkém kontinentě (OTA) se netěší velké pozornosti a zájmu diváků. Vzhledem k rozšířeným kabelovým, satelitním a zejména širokopásmovým službám spousta společností nabízí televizní programy jako služby OTT – jako IPTV prostřednictvím třetích stran – telekomunikačních operátorů. Nový standard terestrického vysílání na bázi protokolu IP tak představuje konvergenci jednosměrného broadcastingu a dvoucestného broadbandu.

Marketing na NAB

NAB 2018 musel na více jak 100 000 návštěvníků zapůsobit jako marketingová kampaň TV nové generace založená na vysílacím standardu ATSC 3.0. Next Gen TV je OTT/OTA – jak zněla jedna z přednášek na NAB Show – tomu je nutno rozumět tak, že nový standard je společný jak pro poskytovatele obsahu přes širokopásmové sítě typu Netflix, Amazon tak i pro terestrické vysílání (OTA).

Při vysvětlování výhod se v kampani uvádí: S televizorem Next Gen můžete očekávat úžasný obraz, dokonalý a přizpůsobitelný zvuk, lepší příjem a nové inovativní funkce, které vylepšují a rozšiřují zážitek ze sledování vysílání. Next Gen TV umožňuje lokálním stanicím lépe přizpůsobit vysílání místním podmínkám, včetně interaktivních funkcí. Next Gen TV může rovněž poskytovat vylepšené nouzové a varovné služby v závislosti na vaší poloze. Next Gen TV také podporuje vylepšený mobilní příjem, takže diváci mají přístup k neomezeným živým místním a národním zprávám, nejoblíbenějším sportovním a zábavním programům a dětským přehlídkám na mobilních zařízeních – jako je váš smartphone nebo tablet – bez nutnosti spoléhat se na mobilní data služeb. To znamená, že nebudete muset hlídat objem dat a není tam žádný měsíční poplatek – vysílání televize je zdarma (!).

Next Gen TV vychází z internetového protokolu (IP), stejně jako online video služby a využívá webových jazyků pro interaktivitu, takže můžete v budoucnu očekávat další inovace a nové služby a příležitosti k dosažení nejlepší kombinace online a televizního vysílání.

Pilotní vysílání a další aplikace

Protagonisty vysílání podle nového standardu v USA jsou společnosti sdružené v Sinclair Broadcasting Group, které postupně zahajují pilotní projekty a vysílání. Ve Phoenixu (stát Arizona) to byla první lokální privátní stanice KFPH, která v rámci sdružení Pearl TV zahájila šíření podle standardu ATSC 3.0 a má sloužit jako etalon pro rozšiřování i v ostatních státech USA. Veřejnoprávní televize PBS v Arizoně s dosahem 1,9, mil diváků zahájila také vysílání podle ATSC 3.0 svého dětského programu KIDS, zaměřeného na osobní vyučování a výchovný obsah. Dalším z projektů nasazení nové technologie je projekt firmy DISH v texaském Dallasu. Ve spolupráci s dalšími provozovateli využila nový širokopásmový příděl na původním TV kanále 56, na kterém chtějí demonstrovat nový standard se zpětným kanálem pro další interaktivní služby nebo pro adresné programování či cílenou reklamu. „Tato zkouška nám nejen pomáhá poznat možnosti televizní technologie Next Gen TV, ale také identifikuje součinnost s naším IoT a budoucími 5G plány, například vysíláním dat do připojených vozidel „, řekl Tom Cullen, výkonný viceprezident společnosti DISH.

Covention Centre v Las Vegas – místo veletrhů NAB

Společnosti Gates Air, Enensys, Sony a Triveni Digital, demonstrovaly na veletrhu vkládání dynamických reklam do systému ATSC 3. 0. Další demo z WRAL a NAB PILOT uvedlo schopnost systému zobrazovat další data podle individuální volby diváka během sportovního vysílání s využitím broadbandového připojení. Třetí demo od Linear Acoustic, MediaTek, Triveni a Verance uvedlo některé vodoznakové schopnosti ATSC 3.0. Tyto společnosti a LG Electronics, Monroe Electronics, NAB PILOT a Sony představily komplexní nouzový informační systém AEA (Advanced Emergency Alerting) v ATSC 3. 0. Mezi její funkce patří budík přijímače, poskytování detailních informací ve formě obrázků, videí a webových stránek a odkazů na další pokrytí. Toto demo znázornilo příjem široké škály nouzového informačního obsahu z externích zdrojů.

Ochrana obsahu

Písmeno „B“ v názvu veletrhu NAB sice představuje „Broadcasters“ – tj. vysílatele, ale vzhledem k letošnímu charakteru by podle některých komentátorů mělo spíš představovat slovo z IT terminologie – „bits“. Takže ani nepřekvapí, že součástí vystavovatelů byly i softwarové firmy zabývající se ochranou těchto bitů, ze kterých se dnes skládá obsah vysílání a to zejména v oblasti OTT distribuce po internetu. Dříve hackeři poskytovali webové stránky s otevřenými streamy přes internet, zpeněžené prostřednictvím reklam, ale se špatnou kvalitou videa. Dnes je však častější nalézt prémiové služby online, kde hackeři zachycují a přerozdělují kvalitní video jako levnou placenou službu. Vzhledem k tomu, že tyto nelegální služby vyžadují registraci a placené předplatné, je obtížnější zavádět automatické nástroje pro procházení webu k detekci takových nelegálních datových toků na internetu.

Společnost Verimatrix a společnost TMG spojily své síly s cílem chránit Ultra HD (UHD) / 4K a živě přenášené sporty a prémiový obsah na vyžádání a s tím související příjmy majitelů licencí, a tak zajistit, aby tyto trhy zůstaly životaschopné pro investory. VideoMark – videovodotisk –znaky zaváděné na straně klienta do výstupu set-top boxů, StreamMark , který provádí vkládání vodoznaků na straně serveru, produkty společnosti Verimatrix se kombinují se službami TMG. Ta využívá pokročilé bezpečnostní techniky pro sledování různých platforem, identifikaci zdroje každého nezákonného toku s následným vypínáním pachatele. Společné řešení jednoznačně oslovuje zájmy všech zainteresovaných stran se službou, která detekuje a deaktivuje nelegitimní toky videa, přičemž identifikuje zdroj pirátského obsahu.

„Vzhledem k rostoucí poptávce po forenzních vodoznakových řešeních potřebují poskytovatelé videoprogramů komplexní platformu proti pirátství, která může být krok před rostoucími sofistikovanými metodami ze strany pirátů,“ řekl Petr Peterka, výkonný technický ředitel společnosti Verimatrix ze San Diega, mimo jiné absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT a pokračoval: „TMG je inovace globálních monitorovacích služeb, které dokáží identifikovat i nelegální toky skryté za palebními branami a sociálními sítěmi, které nejsou detekovány typickými metodami pirátství. Jsme nadšeni, že pracujeme s TMG, abychom zvýšili hodnotu našich vodoznakových řešení pro naše zákazníky.“

O zabezpečení obsahu při kontribučních přenosech, zejména přes satelit jsme psali zde.

Společnost Airwavz.TV ukázala na veletrhu cca 8 cm dlouhý USB dongle s konektorem pro anténu, který umožňuje testování síly signálu a kvality v ATSC 3.0. po připojení do PC. Současně se uvažuje o zabudování obdobného zařízení do balíčku s chytrým telefonem včetně zabudovaného DVR záznamu a přídavné baterie, což zaujme uživatele více, než jiné mobilní video služby.

Evropa na NAB 2018

ImmersiaTV – projekt EU v rámci programu „Horizon 2020“ – v Las Vegas demonstroval inovativní a komplexní řešení pro výrobu a distribuci obsahu pro více zařízení. Výstavka ukázala, jak může být budoucí obsah zobrazován pomocí běžných televizorů, doprovodných obrazovek / tabletů a sluchátek s headsety pro rozšířenou/virtuální realitu (AR / VR) a současně poskytovat zážitek ze sledování, který je synchronní ve všech zařízeních poskytující souvislý příběh napříč různými platformami a přijímači v obývacím pokoji.

Schematické znázornění předváděné ukázky (zdroj: cordis.europa.eu/result/rcn/203337_en.html)

Program Horizont 2020 je největším programem EU pro výzkum a inovace, který má k dispozici téměř 80 miliard eur na období 7 let (2014-2020) – kromě soukromých investic, které tyto peníze přilákají. Slibuje více průlomů, objevů a světových prvků tím, že odvede skvělé nápady z laboratoře na trh. V rámci ICT sekce programu Horizont 2020 zabývající se technologiemi pro kreativní průmysl je projekt ImmersiaTV koordinován privátním fondem z Barcelony a na jeho činnosti se podílí kromě sedmi EU institucí i Polytechnická škola ze švýcarského Lausanne. Tam také najdeme jedinou českou stopu, kterou je spoluautor mnoha odborných článků a publikací na téma zpracování videa Martin Řeřábek.

Z dalších evropských společností se představil na NAB 2018 výzkumný projekt sponzorovaný francouzskou vládou a místními zastupitelstvími, včetně pěti francouzských společností – TeamCast, ATEME, Broadpeak, Motion Spell a TDF – a dvou akademických výzkumných ústavů (INSA Rennes a Telecom Paristech, ) v poskytování pokročilých televizních služeb. Vybrali si ATSC 3.0 jako hybridní systém na principu „všechno přes IP“. Exponát demonstroval hybridní UHDTV s běžnou HD službou přes pozemní vysílače a vylepšení UHDTV (4K + HDR, využívající škálovatelný HEVC) prostřednictvím širokopásmového připojení. Společnost Samsung podpořila toto demo na veletrhu NAB poskytnutím televizního přijímače ATSC 3.0, který demonstruje zpětnou kompatibilitu.

Principiální schéma hybridního vysílání pro Ultra HD

O tomto hybridním systému jsme se zmínili již v první části popisu o veletrhu NAB. Zde bychom rádi doplnili, že v prvním kroku měla společnost Convergence TV cíl rozvíjet, experimentovat a komercializovat řešení pro distribuci televizního obsahu (lineární a nelineární) při využívání tradičních vysílacích i širokopásmových sítí. Řešení je založeno na jednotné architektuře typu „all-IP“, která využívá otevřené normy pocházející z světa OTT (DASH nebo MMT), přizpůsobené světu vysílání a nahrazující stárnoucí transportní tok MPEG-2 TS. V úvahu by mohly přijít i další možné kandidátské technologie, jako je vznikající formát souboru MPEG-CMAF, se stejným cílem konvergentního, jednotného přístupu jak pro širokopásmová, tak i distribuční schémata. V současnosti byl tento konvergentní přístup IP implementován v kontextu nového standardu ATSC3.0, který již na architekturu „všechno přes IP“ přešel.

V následující fázi bude projekt navrhovat, aby „všechno přes IP“ přístup byl aplikován i k DVB systémům, které stále používají MPEG-2 TS. To znamená nezbytný vývoj budoucích konvergenčních standardů DVB používaných v Evropě a zbytku světa směrem k již zavedenému Next Gen TV a jejich využití ve střednědobém a dlouhodobém výhledu (2020 a dále). Tím by tento způsob hybridního vysílání, například v uvolněném 700 MHz televizním pásmu, mohl směle konkurovat i dnes se rozvíjejícímu HbbTV.

Přehled vystavovatelů, kteří se nějakým způsobem na NAB 2018 podíleli na Next Gen TV je možno najít v pdf příloze tohoto článku:

ATSC 3.0 na veletrhu NAB 2018 v Las Vegas by Jan.Potucek on Scribd

Vstup do Diskuse

Napsat komentář