ČTÚ navrhuje zrušit podmínku alespoň půlročního souběhu vysílání DVB-T a DVB-T2 pro všechny vysílače

0 komentářů 31.5.2018 / Jan Potůček

Vysílače malého výkonu by neměly mít podle Českého telekomunikačního úřadu stanoveno, po jakou minimální dobu mají šířit stejný obsah v DVB-T i DVB-T2.

Vypustit podmínku minimálně šestiměsíčního souběhu vysílání DVB-T a DVB-T2 ze všech televizních vysílačů, včetně dokrývačů malého výkonu, navrhuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Napsal to v připomínkách k návrhu Technického plánu přechodu na DVB-T2, který předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Minimální půlroční souběh vysílání v obou standardech se má podle ČTÚ vztahovat pouze na základní vysílače velkého výkonu. „ČTÚ má zato, že souběžné vysílání by se mělo vztahovat pouze k vysílačům velkého výkonu, když na mnoha vysílačích malého výkonu nebude možné zajistit souběžné vysílání vůbec, natož po dobu šesti měsíců, jak je navrhováno,“ uvedl úřad.

K TÉMATU: DigiZone.cz: Satelitáři žádají stažení návrhu Technického plánu přechodu na DVB-T2

Pokud by ministerstvo průmyslu a obchodu návrh ČTÚ na vypuštění povinného souběhu vysílání DVB-T a DVB-T2 na vysílačích malého výkonu neschválilo, telekomunikační úřad alespoň navrhuje zkrácení minimální doby souběhu na tři měsíce, „pokud to možnosti využití rádiového spektra dovolí“. „V případech, kdy bude vysílačem malého výkonu využíván pro finální síť DVB-T2 v dané oblasti tentýž rádiový kanál jako stávající rádiový kanál DVB-T, povinnost zajistit souběžné vysílání vůbec nevznikne,“ navrhuje ČTÚ. V takových situacích by dokrývač přecházel na DVB-T2 vysílání tzv. střihem, tedy nejprve by vypnul vysílání ve standardu DVB-T a teprve poté zapnul nové vysílání v DVB-T2.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář