Rušení DVB-T stanicemi LTE bylo stejné jako v březnu, tedy významně nižší než dříve

ČTÚ informoval, že k 30. dubnu 2018 bylo ve zkušebním provozu 770 základnových stanic systému 4G/LTE, v trvalém provozu pak 15 355 stanic. Vydal také prohlášení ke smlouvám s operátory uzavíraným po telefonu.

V pravidelné monitorovací zprávě se říká, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přijal v dubnu 76 nových hlášení o rušení příjmu zemské digitální televize. Provedl, a také ukončil, celkem 141 šetření z čehož šlo mj. o 86 případů rušení televizního příjmu, včetně STA, 28 případů rušení veřejných mobilních komunikačních sítí jako GSM, UMTS a LTE, jedenáct případů rušení meteorologického radaru a osm případů rušení rozhlasového a satelitního příjmu.

K TÉMATU:

Z 86 případů ukončených šetření rušení příjmu zemské digitální televize byla ve 20 případech příčinou základnová stanice (BTS) LTE v pásmu 800 MHz, ve 49 případech závada přijímacího zařízení diváků, v patnácti případech nebylo zjištěno žádné rušení a ve dvou byl zjištěn nedostatečný televizní signál.

V dubnové monitorovací zprávě ČTÚ byla ještě jedna důležitá drobnost z trochu jiného soudku: úřad konstatoval, v odpověď na stížnost, že „Domluví-li se účastník s poskytovatelem služby na podstatných náležitostech smlouvy, s nimiž v průběhu telefonického hovoru vysloví souhlas, je smlouva uzavřena již během tohoto telefonického hovoru.“

Vstup do Diskuse

Napsat komentář