ČTÚ: v červnu se zvýšil počet nových hlášení o rušení příjmu zemské digitální televize

V pravidelné monitorovací zprávě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se mimo jiné i říká, že v červnu bylo provedeno celkem 87 šetření, z toho se 57 vztahovalo k rušení televizního příjmu, včetně STA.

K 30. červnu bylo ve zkušebním provozu 420 základnových stanic (BTS) systému 4G/LTE, v trvalém provozu pak 15 720 stanic (v květnu 15 644). Došlo přitom k pouze 57 případům rušení televizního příjmu (v květnu 60), patnácti případům rušení veřejných mobilních komunikačních sítí GSM a LTE a šesti případům rušení rozhlasového a satelitního příjmu. Zatímco ale v květnu ČTÚ přijal 78 nových hlášení o rušení příjmu zemské digitální televize, v červnu už to bylo 95.

K TÉMATU:

Jako zdroj rušení DVB-T byla v devíti případech zjištěna BTS LTE v pásmu 800 MHz, ve 29 případech se jednalo o závady přijímacího zařízení televizních diváků, ve čtyřech případech šlo o nedostatečnou sílu signálu DVB-T a ve zbylých případech se nezjistilo žádné rušení.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář