Kolik vysílačů a dokrývačů zbývá spustit jednotlivým přechodovým sítím DVB-T2?

1 komentář 3.7.2018 / Jan Potůček

UVNITŘ TABULKY S LOKALITAMI – Všechny základní vysílače nové generace zatím provozuje pouze Česká televize. První dokrývač již spustily České Radiokomunikace.

Na první pohled by se mohlo zdát, že všechny tři přechodové sítě pro pozemní digitální televizní vysílání nové generace DVB-T2 jsou takřka postaveny a zbývá zprovoznit jen několik málo vysílačů. Pokud bychom brali pouze základní vysílače velkého výkonu, je to pravda. Česká televize už u své Přechodové sítě 11 provozuje všech 26 silných vysílačů, Českým Radiokomunikacím zbývá u Přechodové sítě 12 spustit dva vysílače velkého výkonu, které čekají na vypnutí německých DVB-T vysílačů, a stejný počet potřebuje zprovoznit i společnost Digital Broadcasting u svojí Přechodové sítě 13. Diametrálně odlišná situace je u dokrývačů, které ve valné většině ještě čekají na zahájení vysílání. Po jednom V podstatě jediný dokrývač provozuje operátor Přechodové sítě 13 v Bruntále, jeden pak testují České Radiokomunikace v Nýrsku. Na další dokrývače jsou zatím vydaná individuální oprávnění od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Ale pojďme se podívat na jednotlivé sítě samostatně.

Přechodová síť 11 České televize: zbývá až 92 dokrývačů

Jak už bylo řečeno výše, Česká televize ve standardu DVB-T2 již vysílá na všech 26 základních vysílačích velkého výkonu. Dosud ale nespustila ani jeden z dokrývačů, jichž by mohlo být až 92 (takový počet dokrývačů provozuje ČT u svého multiplexu 1 ve standardu DVB-T a předběžně s ním počítá i návrh Technického plánu přechodu na DVB-T2). ČTÚ dosud veřejnoprávní televizi přidělil jediné individuální oprávnění pro dokrývač, či spíše vysílač menšího výkonu v Raspenavě, který pokryje větší území než klasické dokrývače. Má totiž vysílat výkonem 5 kW a s poněkud netypickou vertikální polarizací, která je však již použita i v případě DVB-T sítě ČT. Další dokrývače chce ČT spouštět postupně od letošního léta v závislosti na tom, jak se jí podaří získat kmitočty od ČTÚ.

Podle dřívějších vyjádření vedoucího úseku strategie a rozvojových projektů ČT Pavla Hanuše není vůbec jisté, že ČT ve standardu DVB-T2 bude provozovat stejný počet dokrývačů jako v DVB-T. Kavčí hory si nejprve provedou měření a teprve poté se rozhodnou, které lokality budou dokrývat. Neobejde se to bez součinnosti s několika provozovateli televizních vysílačů, protože dokrývače si ČT nepronajímá pouze od Českých Radiokomunikací (CRA). Určitá potíž bude s některými vyčleněnými kmitočty v návrhu Technického plánu přechodu na DVB-T2, protože podle ČT je nebude možné z důvodu vzájemného rušení použít. U některých lokalit se ČTÚ zatím nepodařilo zkoordinovat vhodný kmitočet a v návrhu Technického plánu přechodu u nich zůstává volná kolonka.

Přechodová síť 12 CRA: zbývají dva vysílače a 52 dokrývačů

Přechodovému multiplexu CRA zbývá spustit dva základní vysílače velkého výkonu na jihu Čech: českobudějovickou Kleť a vimperský Mařský vrch. Oba jsou nyní blokovány DVB-T vysílači z Bavorska, které využívají stejný vysílací kanál, jaký ČTÚ zkoordinoval pro Přechodovou síť 12 v jižních Čechách. Jde o kanál 27 a CRA jej budou moci začít využívat nejdříve v listopadu letošního roku (ale podle ČTÚ je pravděpodobnějším termínem jejich startu leden 2019). Výhodou kanálu 27 je, že se jedná o kmitočet, který bude součástí finální DVB-T2 sítě 22. CRA již mají přidělena individuální oprávnění pro 18 dokrývačů. Jeden z nich v Nýrsku je již v testovacím provozu. Kmitočty pro dalších 17 dokrývačů získaly CRA koncem června. Celkem by jich měly zprovoznit 52 – stejný počet jako u celoplošného multiplexu 2, který vysílá ve standardu DVB-T a je tak multiplexem s nejvyšším pokrytím, který vysílá komerční televizní stanice.

V návrhu Technického plánu přechodu na DVB-T2 se objevuje seznam všech 52 dokrývačů, ovšem s kmitočty pro finální síť DVB-T2 s pořadovým číslem 22, která od poloviny roku 2020 nahradí multiplex 2. V době přechodu budou tyto kmitočty použity pro přechodovou DVB-T2 síť 12 a po jeho dokončení se stanou součástí finální sítě 22. Některé kmitočty v návrhu Technického plánu přechodu mohou souhlasit, ale zdaleka ne všechny. I když pro finální síť 23 se počítá jen s třemi dokrývači a většina tak fakticky připadne finální síti 22, v některých případech nebude u dokrývačů této sítě shodný primární zdroj signálu (vysílací kanál vysílače velkého výkonu) s primárním zdrojem signálu u Přechodové sítě 12 a dokrývače bude nutné přeladit, což však nebude mít vliv na diváky.

Přechodová síť 13 Digital Broadcasting: zbývají tři vysílače a 32 dokrývačů

Nejvíc základních vysílačů zbývá spustit Přechodové síti 13, kterou provozuje společnost Digital Broadcasting. Pouze u jednoho vysílače to ale bude bez komplikací. Jedná se o středočeský vysílač Benešov – Kozmice. U dalších dvou lokalit jsou potíže. Pro vysílač Jablonec nad Nisou – Černá Studnice nemá Digital Broadcasting vůbec zkoordinovaný kmitočet a v návrhu Technického plánu přechodu na DVB-T2 u něj zůstává v případě přechodové sítě volná kolonka. Plán počítá až s finálním vysílacím kanálem 43, který ale momentálně nelze využít kvůli riziku přeshraničního rušení. Jiný problém je u vysílače Jáchymov – Klínovec, kde by Přechodová síť 13 měla vysílat na kanálu 38, který ale na tom samém vysílači využívá Přechodová síť 7, která může vysílat do 30. června 2019.

Podle informací serveru Televizníweb.cz nebude Digital Broadcasting vypínat sesterskou Regionální síť 7 na Klínovci do doby, než z ní odejde Česká televize s HD verzemi svých programů ČT 1, ČT 2 a ČT Sport. Signálu Přechodové sítě 13 se tak diváci na Jáchymovsku dočkají nejspíš až v příštím roce. Operátora také čeká postupné zprovozňování sítě dokrývačů DVB-T2. Z plánovaných 33 dokrývačů zatím spustil jediný v Bruntále, pro 15 dalších získal individuální oprávnění pro kmitočty od ČTÚ. O dalších 17 oprávnění ještě musí Digital Broadcasting požádat. Vzhledem k nižšímu počtu dokrývačů je možné, že tuto sekundární síť vysílačů malého výkonu zprovozní nejdřív ze všech operátorů přechodových sítí DVB-T2.

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Kolik vysílačů a dokrývačů zbývá spustit jednotlivým přechodovým sítím DVB-T2?”

  1. MichalStejdir napsal:

    Mohli by i spustit nově dokrývač na Brno-Kojál na DVB-T2 Přechodová síť 13.A nebo dokrývač na Harusův kopec v Novém Městě na Moravě DVB-T2 Přechodová síť 13.

Napsat komentář