ČTÚ: v červenci vzrostl počet případů rušení příjmu pozemního televizního vysílání

V pravidelné monitorovací zprávě se mimo jiné říká, že v červenci bylo provedeno celkem 137 šetření (v červnu 87), z toho se 101 (57) vztahovalo k rušení televizního příjmu, včetně STA, tedy společných rozvodů.

Jak oznámil Český telekomunikační úřad (ČTÚ), k 31. červenci 2018 bylo ve zkušebním provozu 446 (v červnu 420) základnových stanic systému 4G/LTE (BTS), v trvalém provozu pak 15 735 stanic (15 720).

K TÉMATU: Rušení příjmu televizního a rozhlasového signálu: co způsobují mobilní sítě LTE?

Došlo přitom ke 101 případům rušení televizního signálu, 25 případům rušení veřejných mobilních komunikačních sítí GSM a LTE, pěti případům rušení zařízení krátkého dosahu a taktéž k pěti případům rušení rozhlasového a satelitního příjmu. V červnu přitom případů rušení televizního signálu bylo pouze 57 a v květnu k 60.

Ze zmiňovaných 101 případů byla jako zdroj rušení DVB-T/T2 ve čtrnácti případech zjištěna základnová stanice v pásmu 800 MHz, v 74 případech se jednalo o závady přijímacího zařízení televizních diváků, ve dvanácti případech se nezjistilo žádné rušení a v jednom případě šlo o nedostatečnou sílu signálu DVB-T.

V červenci také ČTÚ přijal 77 nových hlášení o rušení příjmu zemské digitální televize.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář