Jak řešit rušení příjmu televizního vysílání? Poradíme, na koho se můžete obrátit

0 komentářů 7.8.2018 / Jan Potůček

UVNITŘ VIDEO – Nejenom pozemní televizní vysílání bývá občas rušeno dalšími operátory, především pak moderními sítěmi LTE pro mobilní hlasové a datové služby. Řešení tohoto problému je jednoduché.

Potýkáte se s výpadky televizního signálu a nevíte si rady, čím by to mohlo být? Kostičkuje vám náhle obraz, nebo zcela vypadává? Pokud přijímáte televizi na klasickou anténu z pozemního vysílače, na vině by mohly být základové stanice LTE pro šíření signálu mobilních sítí nové generace pro hlasové a datové služby. Tyto sítě mohou v určitých případech rušit i satelitní vysílání. Takzvaných „bétéesek“ (Base Transceiver Station – základová převodní stanice) jsou v České republice tisíce a další tisíce jich každoročně přibývají. Vysílací spektrum je už tak zaplněné, že se spouštění tolika nových BTS neobejde bez občasného rušení televizního signálu a dalších služeb. Diváci obvykle nevědí, co mají v takové chvíli podniknout. Pravdou je, že podle monitorovacích zpráv ČTÚ počet rušení televizního signálu v posledních měsících klesá. S ohledem na dokončování výstavby LTE sítí jsou počty nově spouštěných BTS výrazně nižší než v minulosti.

Porucha není na vašem přijímači

První myšlenka obvykle směřuje k poruše na přijímači nebo anténě. Ty lze jednoduše vyloučit, pokud na televizoru vyzkoušíte přehrát obsah z externího média, úložiště nebo z internetu. Pokud při sledování takového obsahu nedochází k výpadkům obrazu a zvuku, můžete vyloučit poruchu na televizoru. Zbývá tedy anténa nebo porucha mimo váš domov – na vysílači nebo ve vašem okolí. Nejprve si zkuste ověřit, zda na vysílači nebo vysílačích, z nichž přijímáte signál, nedochází k plánované údržbové přestávce. U vysílačů provozovaných Českými Radiokomunikacemi je přehled plánovaných výluk dostupný na adrese www.digistranky.cz/udrzbove-prestavky, u sítí společnosti Digital Broadcasting (multiplex 4 a Přechodová síť 13) na webu www.multiplex4.cz.

Pokud ve vašem okolí zrovna neprobíhá výluka televizního vysílače, je možné, že některý z mobilních operátorů zde zprovoznil svoji základovou stanici LTE, která ruší televizní signál. Zjistit to můžete z webu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který na speciální stránce www.digi.ctu.cz/lte-zp/ zveřejňuje a aktualizuje seznam spuštěných stanic LTE, včetně jejich umístění na mapě. Pokud jste vzdáleni do 300 m od základnové stanice, je pravděpodobné, že za potížemi s TV příjmem může být právě mobilní síť LTE. ČTÚ rovněž vyřizuje podněty a stížnosti od diváků, kterým stanice LTE ruší televizní vysílání. Na nahlášení rušení existuje jednoduchý online formulář, po jehož vyplnění se váš podnět dostane k příslušnému oblastnímu odboru ČTÚ, který rušení prověří přímo na místě. Pokud zjistí, že příčinou je skutečně stanice LTE a na vašem televizním rozvodu je vše v pořádku, nařídí mobilnímu operátorovi, aby problém na vlastní náklady urychleně odstranil. Je potřeba obrátit se vždy nejdříve na ČTÚ. Pokud si rušení necháte opravit anténářskou firmou, nikdo vám už náklady související s opravou, i když je oprávněná, neuhradí.

Na vině může být i nevhodná anténa

Pravděpodobnost problému s rušením televizního signálu roste v případě, že používáte pokojovou anténu nebo jakoukoli jinou náhražku venkovní individuální nebo společné televizní antény. Citlivější na rušení jsou i antény v místech, kde je slabší televizní signál a k jeho bezproblémovému příjmu se používá zesilovač, zejména pak širokopásmový. A problém může přivodit i jakákoli nevhodná montáž anténního systému nebo jeho závada. V případě, že se rušení neprojeví i ve vašem okolí a ČTÚ shledá, že problém tkví v nevhodné příjmové anténě na vaší straně, nebudete platit za výjezd technika ČTÚ, ale budete si muset na vlastní náklady pořídit novou anténu nebo správný zeilovač. Pokud však budete mít vše v pořádku, náklady na odstranění rušení televizního signálu jdou za mobilním operátorem.

Mobilní operátor, jejíž BTS ruší televizní signál, pak obvykle nainstaluje do televizního rozvodu filtr, který potlačí kmitočty mobilní sítě, které přicházejí na váš televizní přijímač, případně vymění přijímací anténu se zesilovačem, který již má tento filtr integrovaný. Pokud by problémy přetrvávaly, může být například snížen vyzářený výkon základové stanice. Spuštěné základnové stanice LTE fungují určitou dobu ve zkušebním provozu, aby se mohly odstranit právě případy rušení televizního vysílání. V případě, že problémy s televizním příjmem přetrvávají, má ČTÚ pravomoc rušící základnovou stanici vypnout do doby odstraněn problému. Rušení nelze vyloučit z jednoho prostého důvodu: sítě LTE se budují v pásmu 800 MHz, v němž ještě do roku 2011 probíhalo analogové televizní vysílání. Dodnes s ním sousedí pásmo 700 MHz, na kterém televizní vysílání, již digitální, dosud probíhá, i když zde bude v následujících dvou letech vypnuto a soustředí se pouze do výseče pásem 400 až 600 MHz (a zároveň pozemní digitální televizní vysílání přejde na efektivnější standard DVB-T2).

Rušení televize z LTE sítí, které budou po roce 2020 pracovat v současném televizním pásmu 700 MHz, by mělo být velmi zřídkavé, protože základnové stanice budou vysílat v horní části duplexního kanálu s větším odstupem od televizního vysílání než je tomu dnes v pásmu 800 MHz.

Problémy si může způsobit i divák

Rušení televizního vysílání ovšem nemusí vždy způsobovat základové stanice LTE. Někdy se ukáže, že problém je i na straně diváka, který byl v například době analogu a dálkového příjmu zvyklý používat anténu se zesilovačem, který však v éře digitálního vysílání není potřeba. Takový zesilovač může být v případě vyšší intenzity vstupního signálu přebuzen a může znemožnit kvalitní příjem obrazu a zvuku. Problematická může být i nekvalitní kabeláž nebo špatně nasměrovaná anténa. Obecně se vyplatí svěřit nastavení antény a anténních rozvodů specialistovi.

Televizní příjem, ať už pozemní, satelitní nebo kabelový může být rušen ze strany LTE sítí nebo i jiných zdrojů. Například namrzlé troleje nebo vadný fén dokážou způsobit rušení v širokém okolí. Pokud problémy s TV příjmem přetrvávají, měl by se divák obrátit na Český telekomunikační úřad, který jako jediný může rozhodnout, zdali je problém způsobem rušením a vztahuje se tak na televizního diváka ochrana podle Zákona o elektronických komunikací.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář