ČTÚ: po červencovém nárůstu počet případů rušení příjmu pozemního televizního vysílání opět klesá

V srpnu bylo provedeno celkem 116 šetření (v červenci 137), z toho se jich k rušení televizního příjmu, včetně STA, tedy společných rozvodů, vztahovalo 74 (101).

Jak oznámil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své pravidelné monitorovací zprávě, k 31. srpnu 2018 bylo ve zkušebním provozu 429 (v červenci 446) základnových stanic systému 4G/LTE (BTS), v trvalém provozu pak 16 053 stanic. V červenci jich přitom bylo 15 735 a v červnu 15 720. Navýšení je tedy poměrně značné.

K TÉMATU:

Úřad ukončil šetření 74 případů rušení DVB-T a základnové stanice LTE v pásmu 800 MHz byly jako zdroj rušení zjištěny pouze v osmi případech. Ve 43 případech se jednalo o závady přijímacího zařízení televizních diváků, v 17 případech se nezjistilo žádné rušení a v šesti případech šlo o nedostatečnou sílu signálu DVB-T.

V srpnu také ČTÚ přijal 84 (v červenci 77) nových hlášení o rušení příjmu zemské digitální televize.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář