Švýcarsko končí s terestrickou TV. Jeho situace je ale diametrálně odlišná od Česka i dalších evropských zemí

1 komentář 12.9.2018 / Jan Potůček

DVB-T ve Švýcarsku přijímá pouze 60 tisíc domácností, což jsou zhruba dvě procenta. Naopak v České republice jde o nejčastější způsob příjmu televizního signálu, který na hlavním televizoru využívá 60 procent domácností.

Brzký konec pozemního televizního vysílání ohlásilo Švýcarsko. V souvislosti s uvolňováním kmitočtového pásma 700 MHz by muselo přejít na nový vysílací standard DVB-T2. Vzhledem k velmi malému počtu diváků, kteří dnes ve Švýcarsku přijímají televizní vysílání pomocí pozemního DVB-T, však investice do nových sítí nejsou příliš efektivní. Veřejnoprávní televize SRG proto divákům, kteří dosud přijímají televizní signál prostřednictvím DVB-T, doporučí přechod ke kabelové nebo satelitní televizi, případně k IPTV. SRG se tak rozhodla, přestože vlastní oprávnění pro pozemní televizní vysílání do roku 2022, ale vzhledem k tomu, že svými 200 vysílači obhospodařuje pouze 64 tisíc domácností a služba tak není příliš rentabilní, doporučuje svým divákům přechod na jinou distribuční platformu. K ukončení DVB-T vysílání má dojít ke konci letošního roku.

Pro porovnání: švýcarských domácností závislých pouze na DVB-T vysílání je pouze 1,9 procenta, což je například poloviční podíl zastoupení IPTV v českých domácnostech. Naopak v Česku deklaruje příjem televize přes DVB-T okolo 60 procent domácností, jde tedy o hlavní způsob sledování televizního vysílání. Navíc pro diváka jde o jedinou bezplatnou televizní platformu.

Na klasickou anténu přijímají televizi jen necelá dvě procenta švýcarských domácností (Foto: Jan Potůček, Televizníweb.cz)

Dvě třetiny Švýcarů mají kabelovou televizi

Ve členitém Švýcarsku je náročné terestricky pokrýt významné území, navíc místní populace se soustředí především do měst, která jsou kvalitně zakabelovaná. Dvě třetiny švýcarských domácností (66 procent) proto využívají kabelovou televizi, takřka čtvrtina (24 procent) pak satelit a osm procent IPTV. V Česku vychází poměr nejvýhodněji pro zmíněnou terestriku (takřka 60 procent), následuje kabel (20 procent), satelit (18 procent) a IPTV (téměř 5 procent). Plánovaný přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2 může těmito poměry mírně zahýbat.

Při první televizní digitalizaci, tedy přechodu z pozemního analogového na pozemní digitální vysílání ve standardu DVB-T, ztratila terestrická televize v Česku 20 procentních bodů, její podíl na domácnostech klesl z 80 na 60 procent. V souvislosti s přechodem na DVB-T2 se tak radikální pokles neočekává. Jednak programová nabídka v terestrice je výrazně bohatší než při startu DVB-T v Česku (až trojnásobně více volně šířených programů oproti roku 2008), stejně jako kabel nebo IPTV poskytuje interaktivní služby přes HbbTV a terestrické vysílání zůstává jedinou televizní platformou, kterou mohou diváci přijímat zdarma.

Na přechodu k DVB-T2 se však snaží přiživit i placené televizní platformy, které divákům slibují, že veškeré problémy spojené se změnou způsobu příjmu televizního signálu vyřeší za ně. Využívají přitom informačního vakua, které nastalo díky neexistenci státní informační kampaně k druhé televizní digitalizaci. Televizní diváci si však pamatují nekalé obchodní praktiky související se sliby o bezplatném satelitním vysílání, které však po dokončení přechodu bylo rychle zpoplatněno.

Švýcarská veřejnoprávní televize láká na přechod k satelitu, kde vysílá rovněž bezplatně (Foto: Jan Potůček, Televizníweb.cz)

Vypnout terestriku v Česku nelze

Mnoho diváků například vůbec netuší, proč se vlastně přechází na DVB-T2 a co jim tato změna reálně přinese. Nevědí také, kdy mají tuto změnu očekávat. Vláda sice koncem srpna schválila Technický plán přechodu na DVB-T2, který obsahuje veškeré potřebné termíny, laikům je ale potřeba tento dokument „přeložit“ do srozumitelné řeči a zjednodušit. Informační šum může nastat i v souvislosti s blížícím se vypínáním pozemního vysílání České televize v HD kvalitě v regionálních sítích DVB-T, které mohou někteří diváci mylně považovat za ukončení veřejnoprávního vysílání v DVB-T jako takovém, přestože DVB-T síť České televize se všemi programy zůstane v provozu do listopadu 2019, kdy bude zahájen přechod na DVB-T2. ČT již proto zahájila informační kampaň, která je zaměřena na diváky terestricky šířených HD programů. I proto se zvyšují aktivity placených platforem, především poskytovatelů satelitní televize a IPTV.

Některé platformy přitom využívají informací, jako je ta o plánovaném ukončení pozemního televizního vysílání ve Švýcarsku, aniž by ji daly do správného kontextu. Švýcarsko nikdo nemělo silnou terestrickou platformu a pozemní vysílání provozovala především veřejnoprávní televize. Pokud dnes někdo v Česku volá po ukončení terestrického televizního vysílání, je to stejně, jako kdyby chtěl ve Švýcarsku zrušit kabelovou televizi. Švýcarská veřejnoprávní televizie si zkrátka vyhodnotila, že kvůli 64 tisícům domácností se jí nevyplatí udržovat pozemní distribuci signálu a Švýcarsko. Kmitočty uvolněné televizním vysíláním v pásmu 700 MHz využije pro mobilní datové sítě nové generace. Česko se jich dočká také, a proto terestrické televizní vysílání přechází na DVB-T2.

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Švýcarsko končí s terestrickou TV. Jeho situace je ale diametrálně odlišná od Česka i dalších evropských zemí”

  1. CCblue napsal:

    No jo, to jsou už teď budou jen vzpomínky, jak jsem koncem 80.let, když byly příhodné atmosferické podmínky, na jižním kraji Prahy naladil švýcarskou televizi 🙂
    Německé vysílání z Hoher Bogenu šlo zachytit vcelku slušně. Tátu to tenkrát zajímalo a tak vyrobil pěknou řádku antén.

Napsat komentář