ČTÚ: rušení DVB-T sítěmi 4G/LTE v září opět trochu pokleslo

V září bylo provedeno celkem 111 šetření (v srpnu 116), z toho se jich k rušení televizního příjmu, včetně STA, tedy společných rozvodů, vztahovalo 90 (74).

Jak oznámil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své pravidelné monitorovací zprávě, k 30. září 2018 bylo ve zkušebním provozu 429 (v srpnu taktéž 429) základnových stanic (BTS) systému 4G/LTE, v trvalém provozu pak 16 049 stanic (v srpnu to bylo čtyři více).

K TÉMATU: ČTÚ – v červenci vzrostl počet případů rušení příjmu pozemního televizního vysílání

ČTÚ: po červencovém nárůstu počet případů rušení příjmu pozemního televizního vysílání opět klesá

Úřad ukončil šetření 90případů rušení DVB-T a BTS 4G/LTE v pásmu 800 MHz byly jako zdroj rušení zjištěny jen v šesti případech (v srpnu v osmi). Ve 20 případech se nezjistilo žádné rušení, ve dvou případech šlo o nedostatečnou sílu signálu a ve zbylých více než šedesáti případech se jednalo o závady přijímacího zařízení diváků.

V září také ČTÚ přijal 75 nových hlášení o rušení příjmu zemské digitální televize (v srpnu 84).

Vstup do Diskuse

Napsat komentář