Prodej po internetu? Spotřební elektronika se na něm v Evropě, včetně Česka, podílí jen zhruba pětinou

Společnost GfK vydala další zprávu o stavu obchodování prostřednictvím e-shopů. Využívá k tomu informací z tzv. maloobchodního panelu, které pravidelně shromažďuje ze 75 zemí celého světa, včetně České republiky.

V první polovině roku 2018 představoval elektronický (internetový) obchod asi třetinu celkové hodnoty celosvětových prodejů technického spotřebního zboží. V 18 evropských zemích, včetně Česka a Slovenska, však podíl stále ještě této hodnoty nedosahuje a v současnosti je na 25 %.

Podle GfK je tomu tak proto, že zdaleka ne všechny produktové kategorie se prostřednictvím internetu prodávají stejně dobře. Navíc procento spotřebitelů, kteří se domnívají, že „kamenné“ obchody jsou dnes méně důležité než dříve, zůstává již několik let nezměněno. V roce 2015 to bylo 43 % a v letošním roce je to také 43 % (zdroj: GfK).

K TÉMATU: Podle GfK roste prodej televizorů jen mírně. Co neroste, je prodej těch energeticky úsporných

Prodej televizorů a set-top boxů v Česku za druhé čtvrtletí meziročně stoupl o šest procent

LCD televizory vykazují lehký nárůst prodejů, podstatně více ale roste zájem o OLED 

Nejvíce se „elektronicky“ nakupuje v regionu Asie/Pacifik a v Číně

Z místního pohledu hrály hlavní roli v internetovém prodeji region Asie/Pacifik a Čína (ze zprávy není zřejmé jaká, zda pevninská, jiná či je to bráno celkově). Zejména čínský internetový maloobchod zaznamenal dvojciferný nárůst na úrovni téměř 23 % a během prvního 1. pololetí 2018 dosáhl jeho podíl u zmiňovaného technického spotřebního zboží více než 30 %. Na rozdíl od USA a Evropy, kde je ve většině zemí dostupnost internetu minimálně 80procentní, je podle GfK v Číně na úrovni 55 %, protože většina obyvatel žije na venkově. V současnosti však má Čína největší internetovou komunitu čítající 773 milionů uživatelů z celkového počtu obyvatel 1,4 miliardy.

GfK také předpokládá, že tento růst bude znamenat pro čínské internetové obchody nové výnosy, což posílí jejich globální sílu pro investice a expanzi právě na evropský trh.

Lze rovněž očekávat, že v Evropě se, alespoň na začátku, zaměří na ty produktové kategorie, u nichž konkurence ještě zanechala určitý prostor, nebo se v nich zatím internetový prodej příliš nerozvinul.

Současní spotřebitelé ve zmiňovaných 18 zkoumaných evropských zemích, včetně Česka, nejraději po internetu nakupují výpočetní techniku, (podíl 38 %), dále pak malé domácí spotřebiče (28 %), spotřební elektroniku (22 %) a s 21 % je pak zastoupen sektor telekomunikací, tedy zejména mobilní telefony.

 

Hnací silou internetového obchodu budou i nadále mobilní zařízení

Společnost GfK ve své zprávě konstatuje, že se zvyšuje počet spotřebitelů, kteří „nemají na nic čas“ a kteří k nákupům v e-shopech raději využívají internetového připojení přes chytrý telefon nebo tablet. Podle výzkumu GfK považoval v první polovině tohoto roku více než každý druhý zákazník „mobilní zařízení za nejdůležitější prostředek nákupu“ (2015 – 40 %).

Při případné expanzi Číny do Evropy, tak budou tamní společnosti ve velmi výhodné pozici, protože v Číně je nakupování pomocí mobilního telefonu (nebo tabletu) zcela běžné a pro více než 80 % zákazníků je dokonce u technického spotřebního zboží preferovaným prostředkem (zdroj: výzkum GfK 2018).

Jak GfK posuzuje trh

Prostřednictvím tzv. maloobchodního panelu shromažďuje pravidelně data ze 75 zemí celého světa o prodejích technického spotřebního zboží. Maloobchodní panel GfK dostává zprávy od 425 000 jednotlivých maloobchodních prodejen nabízejících zboží prostřednictvím 120 prodejních kanálů.

V Evropě pak jde o tyto země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko a Ukrajina.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář