ČTÚ: počet BTS pro 4G/LTE v říjnu zvolna stoupal, rušení DVB-T ale nadále klesá

V říjnu bylo provedeno celkem 115 šetření (v září 111), z toho se jich k rušení pozemního televizního příjmu, včetně STA, tedy společných rozvodů, vztahovalo 77 (90), dva případy se pak týkaly rušení rozhlasového a satelitního příjmu.

Jak oznámil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své pravidelné monitorovací zprávě, k 31. říjnu 2018 bylo ve zkušebním provozu 326 (v září 429) základnových stanic (BTS) systému 4G/LTE, v trvalém provozu pak 16 068 stanic (v září 16 049).

K TÉMATU: ČTÚ – rušení DVB-T sítěmi 4G/LTE v září opět trochu pokleslo

ČTÚ v říjnu ukončil šetření zmiňovaných 77 případů rušení DVB-T a BTS 4G/LTE v pásmu 800 MHz byly jako zdroj označeny pouze ve čtyřech případech (v srpnu v osmi, v září v šesti). V 16 případech se nezjistilo žádné rušení, v sedmi šlo o nedostatečnou sílu signálu a ve zbylých se jednalo o závady přijímacího zařízení.

V říjnu také ČTÚ přijal 71 nových hlášení o rušení příjmu zemské digitální televize (v srpnu 84, v září 75).

Vstup do Diskuse

Napsat komentář