Vypnutí DVB-T se blíží. Podle MPO je na něj připraveno 25 % domácností, 82 % o něm ví

Čtvrtina českých domácností je podle průzkumu provedeného agenturou Median pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravena na přechod na nový pozemní standard DVB-T2/HEVC.

Číslo se má navíc do konce roku ještě zvýšit díky právě probíhající hlavní nákupní sezóně. Pozemní televizní vysílání je dlouhodobě nejpopulárnější platformou v Česku. Podle průzkumu MPO je na terestrické platformě přímo závislých asi 45 % domácností, celkově ho – v nějaké formě – využívá kolem 60 % domácností (zahrnuti jsou i ti, kteří využívají více platforem) a na toto číslo poukazují i jiné průzkumy provedené ať už z iniciativy Českých Radiokomunikací (CRA), nebo jiných subjektů. Ty pak ještě říkají, že výhradně jinou platformu než DVB-T/T2 využívá 36 % dotazovaných a 4 % televizní vysílání vůbec nepřijímají.

K TÉMATU: Předvánoční akce a NEJ slevy na testované přijímače DVB-T2

Za poslední rok se také výrazně zvýšila informovanost o přechodu na DVB-T2/HEVC a alespoň základní znalost nyní deklaruje 82 % dotazovaných (před rokem 73 %). Nejvyšší zájem je o informace typu jaké televizní stanice bude možné na DVB-T2 přijímat, o dostupnosti DVB-T2 v místě bydliště a následně i o termínech vypínání stávajícího DVB-T.

V průzkumu pro MPO také 57 % respondentů kladně hodnotilo stávající souběžné vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2. Jako další významné aspekty v této souvislosti například hodnotí možnost vybrat si nejvhodnější přijímač (47 %), možnost posoudit kvality a výhody DVB-T2 (42 %) a úsporu nákladů domácnosti (22 % ). Plných 21 % by však přivítalo urychlení rozhodnutí o postupu přechodu na DVB-T2.

Harmonogram přechodu DVB-T na DVB-T2 (zdroj: CRA).

K TÉMATU: DVB-T2 již nelze zastavit. Přechod jde jen vylepšit

Nový standard DVB-T2/HEVC v rámci stávajících přechodových sítí (pokrývají 99,6 % obyvatel), již přijímá více než 25 % domácností a asi polovina z nich řeší příjem set-top boxem, druhá pak nákupem zcela nového kompatibilního televizoru.

V rámci dat poukazujících na přirozenou obměnu televizních přijímačů se také prokázalo, že nejvíce televizorů v domácnostech má stáří 5 až 6 let, televizory starších 10 let najdeme v necelých 6 % a 16 % domácností má vysloveně nový televizor ne starší dvou let. Rovněž kladně je hodnoceno i označení přijímačů certifikovaných logem DVB-T2 ověřeno u CRA. Certifikaci za užitečnou považuje více než 64 % respondentů.

K TÉMATU: Přechod na DVB-T2 se podepisuje na nárůstu poptávky po televizorech a set-top boxech ve 3. čtvrtletí

Průzkum pro MPO se uskutečnil v polovině září 2018 na vzorku 1209 respondentů, obyvatel ČR, starších 15 let a provedla ho agentura Median.

Vypínání stávajícího pozemního televizního vysílání je naplánováno na podzim roku 2019. Více informací o přechodu na DVB-T2/HEVC a pro příjem certifikovaným přijímačích najdete na webu www.dvbt2overeno.cz.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář