Regionální sítě DVB-T by mohly pokračovat až do 5. ledna 2020, navrhuje ČTÚ. Bez tří vysílačů

4 komentáře 14.1.2019 / Jan Potůček

UVNITŘ DOKUMENT A TABULKY – Další tři vysílače by musely snížit výkon na polovinu, aby nerušily nové vysílání ve standardu DVB-T2. Návrh telekomunikačního úřadu lze připomínkovat do 10. února.

Provozovatelé regionálních sítí pro pozemní digitální televizní vysílání DVB-T mají trochu jasněji v otázce, zda budou moci svoje multiplexy provozovat i po 30. červnu tohoto roku, kdy jim vyprší prodloužená individuální oprávnění pro kmitočty od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Právě ČTÚ totiž navrhuje, aby regionální sítě DVB-T mohly pokračovat až do 5. ledna 2020 s výjimkou těch kmitočtů, které bude potřeba pro přechod na nový standard DVB-T2. Úřad přitom dopředu avizuje, že zamýšlené prodloužení by se netýkalo kmitočtů pro regionální vysílání na kanálu 41 z vysílače Uherské Hradiště – Rovnina, kanálu 37 z vysílače Plzeň – Sylván a kanálu 45 z vysílače Hodonín – Kapansko.

Zmíněné vysílače využívají Regionální sítě 7, 13 a 17. První dvě využívají společnosti Radima Pařízka pro šíření programů Regionální sítě 7 (Regionální síť 13 představuje de facto dokrývače Regionální sítě 7), Regionální síť 17 provozoval jihočeský podnikatel Ivo Brabec. Další tři regionální televizní vysílače by podle ČTÚ měly po 30. červnu snížit výkon. Jde výhradně o vysílače Regionální sítě 7, a to lokality Praha – Ládví (kanál 37), Praha – Olšanská (kanál 37) a Jihlava – Jeníkov (kanál 47). Ve všech případech se bude výkon snižovat na polovinu, u pražských vysílačů z 20 na 10 kW a u jihlavského z 10 na 5 kW. Změny zapracoval ČTÚ do návrhu aktualizace Plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz, který lze připomínkovat do 10. února.

Nové kmitočty pro DVB-T už nebudou

ČTÚ zároveň vylučuje možnost přidělování dalších kmitočtů pro regionální vysílání DVB-T: „Nové příděly rádiových kmitočtů obsahující skupinová přidělení podle dohody nebo skupinová přidělení zkoordinovaná v rámci mezinárodních jednání v pásmu 470–694 MHz, určené pro účely regionálního nebo celoplošného vysílání DVB-T, nebudou, s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 3, a čl. 7 odst. 1, týkající se pásma 700 MHz a s ohledem na zajištění práv vyplývajících z přídělů podle odstavce 4, udělovány do doby dokončení přechodu vysílacích sítí využívajících příděly podle odst. 4, tj. do 1. února 2021.“

„Na základě výsledků mezinárodní koordinace může Úřad držitelům přídělu rádiových kmitočtů (což jsou celoplošné sítě multiplex 1 až 4, pozn. red.) přidělit pro zajištění časově omezeného souběžného DVB-T2 vysílání v rámci přechodových vysílacích sítí i další rádiové kanály,“ navrhuje ČTÚ. Stopka vydávání nových kmitočtů pro vysílání v končícím standardu DVB-T se bude kromě regionálních sítí týkat i celoplošných multiplexů, které v loňském roce na poslední chvíli dokrývaly část území České republiky (týkalo se to multiplexů 3 a 4). Takový postup ale podle návrhu ČTÚ už nebude možný: „Úřad nebude v období ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do dne ukončení přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T na standard DVB-T2 provádět žádné nové koordinace rádiových kmitočtů pro účely zajištění celoplošného zemského televizního vysílání ve standardu DVB-T ani udělovat individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle článku 9 odst. 6 písm. b) bod 2.“

V září ČTÚ rozhodne o dalším prodlužování

Proč ČTÚ nakonec již podruhé posune termín platnosti individuálních kmitočtů pro regionální televizní vysílání ve standardu DVB-T? Zdůvodňuje to efektivním využitím kmitočtového spektra. „Úřad s ohledem na minimalizaci dopadů na diváky na přelomu roku stanovil termín 5. ledna 2020, jako nejzazší možný termín pro využití těchto kmitočtů vzhledem k termínu zahájení přechodu celoplošných vysílacích sítí na standard DVB-T2 v lednu 2020 podle nařízení vlády č. 199/2018 Sb. Protože zajištění kmitočtů pro přechod na DVB-T2 je prioritní úkol, je stanovena maximální lhůta platnosti vydaných oprávnění. Úřad přitom zohlednil primární potřebu zajistit potřebné kmitočty pro provedení úspěšného přechodu z DVB-T na DVB-T2 v souvislosti s budoucím uvolněním pásma 700 MHz od zemského digitálního televizního vysílání v ČR ve prospěch mobilních přístupových sítí,“ píše ČTÚ v návrhu změny Plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz.

Telekomunikační úřad však zvažuje ještě další prodloužení kmitočtů pro lokální televizní vysílání, pro které nebude třeba zajistit mezinárodní koordinaci. „Úřad posoudí další možnosti využití kmitočtů pro neceloplošné, zejména lokální vysílání, na základě znalostí detailních podmínek implementace přechodu nejpozději do konce září 2019,“ slibuje ČTÚ. Jasněji by tedy mělo být zhruba dva měsíce před zahájením vypínání prvních vysílačů celoplošných sítí DVB-T, protože 27. listopadu letošního roku ukončí Česká televize vysílání svého multiplexu 1 v Praze a části středních Čech.

Návrh změny Plánu využití r… by on Scribd

Vstup do Diskuse

4 komentáře: “Regionální sítě DVB-T by mohly pokračovat až do 5. ledna 2020, navrhuje ČTÚ. Bez tří vysílačů”

 1. mirasat napsal:

  Uvidíme, až vyjde konečné znění návrhu. Jinak díky, za seriózní znění textu.

 2. notizia napsal:

  To snad ani možné ti komedianti z ČTÚ a konci roku 2019 opět prodloužíme platnost stávajicích regionálních Muxů, že?

  Bez pardonu bych u všech stávajicích regionálních Muxů včetně RS8 nechal poslední platnou platnost do 30. 6. 2019 a již neprodloužil sni o jediný den!!!

 3. notizia napsal:

  Nevím co je to za logiku že v přechodovém Muxu PS 12 od ČRa jsou z RS8 je stanice Noe, Šlágr 2 s Barrandov News a nejsou tam i zbývající stanice Sport 5, Regionální televize cz, TUTY, OCKO EXPRES, POWER a Retro Music TV. Takto stejně divák musí mít aj DVB-T k DVB-T2 kvůli RS8. Z tohoto důvodů není žádná motivace k zakoupení zařízení pro DVB-T2 HEVC a hlavně že v České republice bude někde souběh DVB-T2 s DVB-T až tři roky a stát to platí z daní všech občanů ČR.

  Další totální ujetina je prodlužovat platnost síti RS7 kde jsou po odchodu ČT jen stanice Kino Svet a Rebel 2 Slusnej kanál. Kino Svet má Pařízek i v přechodové síti PS 13 a to by se tam nevešel i ten Rebel 2 Slušnej kanál.

  Další zarážejicí věc je absolutní neschopnost a nezájem ze strany České televize v PS 11 a vlastně již finální síti ČT spustit virtuální pozice ČT 1 JM HD s ČT 1 SM HD s regionálním vysíláním z Brna a Ostravy pro diváky z Moravy a Slezska. Kvůli tomuto nešvaru a totální ignoraci Moraváků a Slezanů musí diváci z Moravy a Slezska opět ladit k ČT 1 HD i ČT 1 SM nebo ČT 1 JM.

Napsat komentář