Stavíme a upravujeme společné televizní antény: rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním kabelem

2 komentáře 22.2.2019 / Jaroslav Jiruš

Chystáte se v souvislosti s druhou televizní digitalizací a přechodem na DVB-T2 upravovat společnou televizní anténu (STA)? Anténář s třicetiletou praxí Jaroslav Jiruš vám poradí, na co se soustředit a co rozhodně nezanedbat.

Tento článek by měl podrobněji popsat nástrahy prodejců, nekvalitních nebo neznalých instalačních firem, které provádějí rekonstrukce nebo instalace rozvodů STA, a to buď v rámci celkových rekonstrukcí elektrorozvodů nebo samotného zhotovení rozvodů STA. Po dokončení instalací nebo rekonstrukcí nastane v některých případech při oživování rozvodů STA majitelům objektů velký problém s funkčností „nových rozvodů“ a v některých případech tyto rozvody nelze vůbec zprovoznit.

Text jsem začal psát asi před pěti lety a stále jej doplňuji. Michal Janura, který mi s ním zpočátku pomáhal, se nyní nevěnuje anténám a je tedy spoluautorem úvodních částí článku.

ČTĚTE ROZHOVOR: Informovanost o DVB-T2 je z hlediska potřeby úprav STA mizivá, varuje anténář. Lidé řeší jen přijímače

Aby investice vložená do výstavby nebo rekonstrukce STA byla dlouhodobá, měla by splňovat doporučené normy ČSN 33 2000-4-41, ČSN EN 62305, ČSN-EN 50038 a DIN EN 60728. I když některé normy nejsou závazné a v současné době neexistuje žádný nadřízený orgán, který bude dohlížet nad funkčností a stavem STA, dodržení norem je jasnou výhodou. Výjimkou, kdy se splňování norem vyžaduje, jsou případy rušení STA telekomunikačními společnostmi, kdy Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v rámci správního řízení provádí opatření na odstranění rušení a nefunkčnost STA.

STA nemusí procházet žádnými revizemi vyjma pravidelných revizí hromosvodové soustavy a revizí elektrorozvodů ve společných částech domu, které mají být prováděny periodicky po pěti letech. Majitelé domu nebo investoři, kteří financují vznik či úpravu STA, by si měli při výběrových řízeních na zhotovitele uvědomit, že důvodem vzniku a existence norem ČSN EN 50083-1, EMC: ČSN EN 50083-2 a ČSN EN 50083-3 (kabelové sítě) byla snaha o větší spolehlivost a bezpečnost. Pokud má STA splňovat normu ČSN EN 50038, musí se použít pasivní a aktivní prvky STA od renomovaných výrobců, kteří kladou důraz na kvalitu a jejich komponenty převážně používají profesionální kabeloví operátoři, nebo použít prvky pro STA, kde by měl k jednotlivým prvkům STA výrobce přiložit dostatečné údaje (technické parametry), aby je instalační firma mohla správně použít. Důležité je i STA řádně navrhnout a provést pečlivou instalaci s důrazem na mechanické provedení.

V dřívějších dobách způsobilost prvků STA určovala tzv. homologace ČTÚ, která dnes není povinná a při vstupu České republiky do Evropské unie ji nahradilo prohlášením o shodě. Pro komponenty s aktivními prvky platí nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě, případně i nařízení vlády pro elektrickou bezpečnost. Nutné (a dostačující) je jejich označení C E (Comunita Europea).

Aby někteří čínští výrobci mohli nadále vozit nekvalitní zboží a mást trh Evropské unie, zaregistrovali si skoro podobnou registrační známku, která běžným pohledem vypadá jako na výrobcích určených pro státy evropské unie. Registrační známka je též CE (China Export) ale bez mezery mezi písmeny C a E.

Co je kabelový rozvod STA?

Jedná se o ucelený televizní rozvod, kterým lze bez problémů distribuovat všechny druhy televizního, satelitního, rozhlasového, digitálního příjmu a datových služeb. Rozvod by měl být navržen tak, aby v jeho počátečním návrhu byla započítána rezerva pro další využití, s možností bezproblémového připojení dalších účastníků. To se týká hlavně novostaveb, kde je tato investice vzhledem k ceně novostavby nebo rekonstrukci zanedbatelná. V současnosti začínají být satelitní družice využívány pro příjem televizních a rozhlasových stanic. Aby se tyto stále rozvíjející služby mohly i v budoucnu využívat, musí splňovat vysoké technické nároky i kabelový rozvod a jeho komponenty. Důvody, proč používat kvalitní koaxiální kabely, jsou především souběhové rušení od páteřních rozvodů 400 V a jiné rušení, které může ohrozit kvalitu televizního, satelitního a rozhlasového vysílání. Časté příčiny rušení DVB-T signálu v rozvodech způsobují technologie mobilních operátorů, např. BTS a základnové bezdrátové domácí telefony. Obě tyto technologie umístěné v blízkosti koaxiálního rozvodu, který je proveden z nekvalitního koaxiálního kabelu se špatným stíněním, způsobují poruchy signálu v rozvodech a nefunkčnosti příjmu DVB-T, DVB-T2 a DVB-S.

Levné koaxiální kabely

Jak se nekvalitní kabely s nekvalitním stíněním a dielektrikem nebo vf parametrů dostávají do rozvodů STA? Z větší části tak, že se investor při výběru rozhoduje pro montážní firmy podle nejnižší ceny, nikoli podle kvality koaxiálního kabelu a dalších prvků kabelového rozvodu. V dalších případech se tak děje prostřednictvím firem, které se zabývají elektroinstalací slaboproudých nebo silnoproudých rozvodů. Tyto firmy většinou zakoupí koaxiální kabel v prodejnách, kde nakupují elektroinstalační materiál, nikoliv od firem, které se specializují prodejem koaxiálních kabelů a jiných prvků STA. Levné koaxiální kabely, které se dováží do České republiky, pochází z převážné většiny ze zemí mimo EU a jejich cena je úměrná kvalitě a technickým vlastnostem.

Výjimku tvoří výrobci z EU, kteří zadávají z ekonomických důvodů výrobu koaxiálních kabelů mimo EU, ale dokáží si „ohlídat“ kvalitu výroby včetně parametrů. Jde především o pevnost dielektrika a kvalitu stínění. Jedná se většinou o klasický typ koaxiálního kabelu, kabely s dvojitým stíněním (folie, opředení), které mají celkově špatnou konstrukci a jsou z hlediska stínění nevhodné. Například při zatahování kabelů do PVC trubek dochází k degradaci kabelu, kdy se může kabel lámat a tím i poškozovat stínění a dielektrikum. Stejný problém nastává při venkovních svodech, kde se kabel svojí vahou protahuje a tím poškozuje a mění svoje technické parametry. Za několik posledních let se zvedla úroveň rušení natolik, že klasické koaxiální kabely s nekvalitním stíněním nestačí tato negativní rušení odstranit a dochází ke zhoršení kvality signálu.

Právě digitální příjem vyžaduje kvalitní přenosovou trasu pasivními a aktivními prvky. Pokud je koaxiální rozvod instalovaný do objektu, na který míří panelové antény od profesionálních radiokomunikačních služeb, stává se na některých kmitočtech v satelitním příjmu nefunkčním. ČTÚ zpravidla tento problém neřeší, pouze může změřit maximální povolený vyzářený výkon a přesvědčí se, zda naměřené limity nepřekračují hygienické normy a zda není překročen maximální vyzářený výkon antén z BTS.

Rozdíl ceny v instalaci s kvalitním a nekvalitním kabelem je v celkovém měřítku zanedbatelný. Cena za opravu a výměnu těchto kabelů za jiné je vysoká a přináší majitelům nemalé starosti: opravu stavebních částí zdí po výměně kabelů, zpřístupňování bytů, apod. Asi nejhorším koaxiálním kabelem dováženým ze zemí mimo EU je výrobek prodávaný pod názvem 3C2V s PE dielektrikem a s natolik tenkým středovým vodičem, že nemá kvalitní kontakt v žádném připojovacím F konektoru, na rozbočovači nebo zesilovači. Jeho útlum při 860MHz je 44dB a v satelitním pásmu tento kabel není ani od výrobce udávaný. Tento kabel je pro kvalitní a spolehlivý DVB-S příjem zcela nepoužitelný, především při delších vzdálenostech, kde vnitřní odpor kabelu je na satelitním pásmu kolem 100Ω a úbytek napětí pro napájení LNB je tak velký, že v některých případech nelze přepnout horizontální polarizaci napětím 18V. Při měření byl zjištěn i daleko větší útlum, než udává výrobce v katalogovém listu.

Nekvalitní koaxiální kabel 3C2V

V dnešní době lze zakoupit nekvalitní kabely za dvě až tři koruny bez DPH za metr. Tyto kabely se vyznačují velmi měkkým pláštěm, plášť kabelu pevně nesedí na stínění a když chceme tento kabel ohnout, zlomí se. Mechanická pevnost je velmi malá a při zatahování do PVC trubek se jeho parametry mění v závislosti na mechanickém poškození. Často se i přetrhne.

Další typický příklad neznalosti nebo špatného přístupu firem je v rámci rekonstrukce elektrorozvodů instalovat do rozvodu STA koaxiální kabel typu VLEOY 50-2,95, který má impedanci 50Ω. Tento kabel se dříve používal pro koaxiálním propojení PC v rámci počítačové sítě a pro použití ve vysílacích systémech. Pro potřeby STA je zcela nepoužitelný. Některé elektromontážní firmy vůbec neřeší, co kupují a pouhým pohledem zjišťují, zda se jedná o koaxiální kabel a prodejci elektromateriálu si jenom zamnou ruce, že se zase zbavili neprodejného koaxiálního kabelu, protože tento kabel se již dlouhá léta nepoužívá ani v oblasti počítačových sítí – a to od počátku nástupu technologie počítačových sítí kabelem UTP.

Kvalitní koaxiální kabely

V případě, že se investor rozhodne pro výstavbu kvalitního koaxiálního rozvodu, má na výběr poměrně velký počet profesionálních výrobců koaxiálních kabelů, kteří mají ve svých výrobních programech koaxiální kabely s dvěma nebo třemi kvalitními stíněními, vyhovujícími vysokým nárokům na kvalitu. Jedná se například o společnosti BELDEN, CAVEL, CommScope, BETACAVI, Hirschmann, Kathrein, SPAUN a jiné. Všechny koaxiální kabely mají převážně ve specifikaci označení CLASS A/A+, A++. V některých případech může být i jiné označení, kterým se zdůrazňuje vyšší tlumící třída od 90dB-120dB. Celkově nejvhodnější jsou kabely s vysokým stínícím faktorem a lepenou první stínící fólií, dobře se na ně instalují moderní kompresní konektory a minimalizuje se problém přechodu kabel – konektor.

Kvalitní koaxiální kabel Kathrein

Kvalitní rozvod spočívá též ve způsobu provedené instalace. Jedná se především o dodržení instalačních podmínek pro stanovení maximálního povoleného ohybu a namáhání koaxiálního kabelu na tah. I v dnešní době rozlišujeme koaxiální kabely určené do vnitřního a venkovního prostředí. Pro vnitřní instalace se používá materiál z PVC a pro venkovní aplikace zase materiál označený na plášti kabelu PE – polyethylen. Pouze tento kabel odolává mrazu a UV záření na rozdíl kabelů z PVC. Materiály z PVC neodolávají mrazu a UV záření, plášť kabelu časem rozpraská a do kabelu vniká voda, která následně způsobuje oxidaci a nefunkčnost koaxiálního vedení. Životnost PVC kabelů je ve venkovním prostředí celkově malá. Kvalitní PVC se odhaduje na cca osm let životnosti, nekvalitní PVC cca na pět let. Životnost PE kabelů ve venkovním prostředí udávají výrobci až 15 let.

Příště se podíváme na rušení koaxiálního rozvodu a STA.

Informace též na www.jiklservice.cz nebo facebookových stránkách Antény Praha.

Vstup do Diskuse

2 komentáře: “Stavíme a upravujeme společné televizní antény: rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním kabelem”

 1. drabek06 napsal:

  A bylo by možno sem napsat přímo typy kvalitních vnitřních/ venkovních koaxů? Případně je třeba nějak seřadit, něco o nich napsat, zkušenosti, vlastnosti atd.?

 2. mirasat napsal:

  Cavel TS 703 PE (UV stabilní plášť)
  Stínící faktor >120 dB
  1,13 mm Cu vnitřní vodič
  šířka celková 6,9 mm
  útlum na 100m při 2150 Mhz 28,1 dB
  https://www.cavel.it/images/cataloghi_sfogliabili/DE/Coax/KOAX_162_DE.pdf

Napsat komentář