Stavíme a upravujeme společné televizní antény: rušení koaxiálního rozvodu a STA

2 komentáře 27.2.2019 / Jaroslav Jiruš

Typickým příkladem rušení digitálního příjmu DVB-T a DVB-S je situace, kdy do kabelového rozvodu přes velmi nekvalitní stínění „nakmitávají“ kmitočty používané u mobilních operátorů.

Jedná se především o rušení v pásmu nebo v okolí pásma 90 0Mhz, 1800 MHz a 2000 MHZ . Nežádoucí rušení od profesionálních komunikačních služeb může mít i jiné kmitočty. Typický případ je rušení satelitního signálu německé stanice SPORT 1, která vysílá na kmitočtu 12480 MHz a její mezifrekvenční kmitočet je 1880 MHz. Ale toto rušení nemusí přímo souviset s „nákmitem“ do koaxiálního rozvodu, ale problém rušení může způsobit i signál z BTS přímo do satelitního konvertoru.

Další zdroj rušení, který může ovlivnit digitální příjem, jsou domácí telefony, baby monitory -chůvičky a jiná zařízení pracující v mezinárodním pásmu DECT. Osobně jsem nemohl odstranit časté kostičkování obrazu ve středně velkém rozvodu na kanálu 53. Po delším prohledávání domu jsem objevil základnu IP telefonu pracující v pásmu DECT, která byla umístěna cca 5 cm od krabice KT125. V této instalační krabici byl umístěn rozbočovač a šroubovací F-konektory se spojkami. Koaxiální kabel byl s minimálním stíněním (pár drátků) a s nelepenou stínicí folií. Odstranění problému pomohlo až přesunutí základny IP telefonu na zcela jiné místo, neboť přes instalační krabici procházelo více koaxiálních kabelů do dalšího rozvodu a nešlo tyto kabely bez problému vyměnit.

Další možné rušení STA je i od radioamatérů. Toto rušení řeší ve svých pravomocech Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Bohužel, jak je z praxe někdy známo, rušení většinou svedou na nejbližšího radioamatéra v okolí, aniž by detailně posoudili stav STA a především kabelový rozvod a hlavně kvalitu antény a anténního zesilovače. Toto rušení vzniká především u širokopásmových zesilovačů, které nemají na vstupu zesilovače kanálové propusti, nebo nejsou instalované horní a dolní propusti. Pokud je správě navržen a zapojen širokopásmový zesilovač a rušení nadále trvá, lze předpokládat zákmit nežádoucího rušení do koaxiálního rozvodu. Odstraňování rušení v ulici Šimůnkova, kde do rozvodu a účastnických kabelů „nakmitával“ signál radioamatérského vysílání v radioamatérském pásmu 2m, 23cm, 70cm vysíláním EME (odraz od povrchu Měsíce) a meteorologických rojů. Po výměně části koaxiálního rozvodu, účastnických kabelů včetně výměny stávajících zelených kabelů se povedlo z větší části toto rušení odstranit.

Z tohoto důvodu není radno podceňovat všechny prvky rozvodu STA a v maximální míře se vyvarovat všem „nástrahám“ rušení digitálního příjmu, neboť kostičkování nebo úplné výpadky terestrického a satelitního příjmu televizního vysílání jsou nepříjemné především pro koncové uživatele STA – televizní diváky, kteří nemohou stav STA ovlivnit.

Rušení digitálního příjmu provozem LTE

O rušení provozem LTE bylo hodně již napsáno a často se dá setkat s rušením příjmu DVB-T/-T2 u koncových zařízení, kde bylo rušení odstraněno instalací LTE filtru na vstupu zesilovače a rušení nadále pokračuje. Po měření lze zjistit, že signál z datových služeb LTE je ve velkých úrovních „nakmitaných“ v samotném koaxiálním rozvodu. Tento jev lze zjistit v objektech, kde je instalována BTS, nebo v těsném sousedství. Pravidlem bývá i namíření antény od mobilních operátorů do stěn objektu. V ojedinělých případech lze instalovat filtry těsně k anténním vstupům jednotlivých televizních přijímačům. V některých případech ani toto nepomáhá a signál LTE se dostává do nestíněných částí televizního přijímače. Zažil jsem i zásah televizního opraváře, kde na zadní stěnu přijímače nalepil staniol. V krajním případě je nutné televizi přemístit na jiné místo.

Dolní propust a filtr LTE od firmy Lem Elettronica

Rušení STA provozem CDMA

Některé širokopásmové zesilovače v pásmu UHF nejsou ostře laděné na začátek pásma od kanálu 2 1a do tohoto vstupu se může dostávat nežádoucí kmitočet CDMA, který používá společnost Nordic Telecom (dříve U:fon), konkrétně pak kmitočet 463 MHz. Pokud někdo používá měřící technologii, kdy spektrální analysér začíná přesně na kanálu 21, není možné toto rušení zobrazit. Je nutné měřící přístroj přepnout do S-kanálů a na konci tohoto spektra je možné toto rušení zobrazit. V současné době toto rušení není tak časté z důvodu, že tento systém je zastaralý a je nahrazován LTE.

Odlaďovač firmy Teroz

Odlaďovač od firmy Unicorn

Další možné rušení v rozvodech STA

Častým jevem je rušení rozdílem zemních potenciálů, kde „brum“ znepříjemňuje poslech u televizních přijímačů. Rozdíl zemních potenciálů může vznikat například při propojování rozvodů STA s více domy, kde je jedna domovní stanice, na kterou se napojují další domy. Každý dům má jinou zemní hodnotu a rozdílem těchto potenciálů vzniká proud mezi jednotlivými body, který může být i životu nebezpečný. Především když si mechanik odpojí obě propojení mezi domy a každou rukou se dotkne současně konektorů. Přes dotyčného se provalí proud, který může i zabíjet.

Odstranění lze provést řádným pospojením všech komponentů STA na jeden zemní potenciál pomocí ekvipotenciální lišty nebo můstku a při každém vstupu koaxiálního propojovacího vedení instalovat odborně oddělovací člen zemního potenciálu. Tato instalace musí být provedena za přísných bezpečnostních podmínek, kde se vždy jeden konec kabelu musí uzemnit na stávající PE soustavu. Je velmi nebezpečné instalovat pouze tyto členy do koaxiálního vedení bez uzemnění.

Rozdíl mezi zemnícími potenciály nemusí být vždy pouze při propojování více domů. Stačí použít oblíbenou logaritmicko-periodickou anténu, kde se stínění kabelu připojuje na samotnou anténu a uzemněný anténní stožár podle staré normy 341390, kde je stožár přímo uzemněn na zemní soustavu. Rozdíl mezi zemním potenciálem uzemněného stožáru a zemí domovního rozvodu může způsobovat brum a jiné poruchy. Například přesycení feritových jader v rozbočných nebo odbočných prvcích.

Domovní rozvaděč s pospojením na jednotný zemní potenciál

Domovní rozvaděč s pospojením vstupních kabelů a ekvipotenciální lištou

DVB-T antény u sektorových antén Vodafone

GSM-DECT filtr

Zapojený filtr v domovní stanici

Oddělovací člen TKR Jašek se zemním můstkem F/F

Zapojený oddělovací člen od firmy Signal

Zemní lišta F/F od firmy Kathrein

Příště se podíváme na měření koaxiálního kabelu se špatným stíněním.

Informace a případné objednávky montáží zde nebo facebookových stránkách.

Vstup do Diskuse

2 komentáře: “Stavíme a upravujeme společné televizní antény: rušení koaxiálního rozvodu a STA”

  1. David Kříž napsal:

    Na 463 MHz nevysílá Nordic (Ufon), ale CETIN (dříve O2), který tam měl původně NMT síť. Nordic je na 421 MHz, jeho síť je už víc jak rok vypnuta a až v posledních týdnech se začíná objevovat pár lokalit s opětovným spuštěním už nového provozu úzkopásmového LTE, určeného pro speciální aplikace (ne pro běžný provoz s mobilními telefony).

  2. David Kříž napsal:

    Tabulka kmitočtů mob. operátorů je neúplní a z části nesmyslná. Doporučuji si to napřed nastudovat, např. zde:
    http://gsmweb.cz/clanky/freq2.htm

Napsat komentář