ČTÚ: v únoru výrazně narostlo rušení DVB-T sítěmi 4G/LTE

V druhém měsíci roku bylo ukončeno celkem 134 šetření (v prosinci 115, v lednu 91), z toho se jich k rušení pozemního televizního příjmu, včetně STA, vztahovalo 97 (v prosinci 75, v lednu 51). Dvanáct z nich se pak týkalo přímo rušení DVB-T2.

Jak oznámil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své pravidelné monitorovací zprávě, k 28. 2. 2019 bylo ve zkušebním provozu 231 (v prosinci 377, v lednu 455) základnových stanic (BTS) systému 4G/LTE, v trvalém provozu pak 16.377 stanic (v prosinci 16.127, v lednu 16.227).

K TÉMATU:

V únoru ČTÚ přijal 63 hlášení týkajících se rušení a ukončil šetření zmiňovaných 97 případů. BTS 4G/LTE v pásmu 800 MHz byly zjištěny jako zdroj rušení DVB-T ve 20 případech (v lednu v sedmi). V 54 případech (34) se jednalo o závady přijímacího zařízení televizních diváků, v 19 případech se nezjistilo žádné rušení a ve 4 případech byl na vině nedostatečný televizní signál.

Příčiny nedostatečného příjmu DVB-T2 byly podle monitorovací zprávy jiné než rušení systémy 4G/LTE.

A na závěr zajímavost ze zprávy ČTÚ na téma „Výmluvy operátorů na ČTÚ k síťové neutralitě:“ „ČTÚ zaznamenává zvyšující se počet stížností zákazníků různých operátorů, kteří s infolinkou svého poskytovatele služeb řešili datové služby po vyčerpání datového limitu. Tito zákazníci poukazují na to, že se při hovoru s callcentrem setkali s tvrzením, že ČTÚ jejich operátorovi zakázal poskytovat neomezená data, případně využívat data zpomalenou rychlostí po vyčerpání základního datového limitu. ČTÚ se proti takovým nepravdivým tvrzením důrazně ohrazuje… Úřad neomezená připojení nezakazuje.“

Vstup do Diskuse

Napsat komentář