Praktické zkušenosti s dálkovým příjem DVB-T2 z bavorského vysílače Brotjacklriegel

1 komentář 19.3.2019 / Marek Svoboda

V minulém týdnu došlo na několik významných vysílačích v Dolním Bavorsku k plánovanému přechodu terestrického vysílaní ze starého formátu DVB-T na moderní standard DVB-T2.

V tomto článku přiblížím praktický příjem nového bavorského DVB-T2 vysílání z vysílače Brotjacklriegel, který leží nedaleko česko-německých hranic. Příjem byl realizován v jihočeském příhraničním městě Volary u Prachatic.

Krátce o vysílači Brotjacklriegel

Vysílač Brotjacklriegel byl vybudován v roce 1951 coby padesátimetrový ocelový stožár, v letech 1959-1960 byl přebudován na armaturou vyztužený betonový monolit o výšce 100 metrů. V říjnu 2006 byl na monolit nainstalován 23 metrů vysoký GFK-cylindr s integrovaným UHF systémem pro vysílaní DVB-T. Vysílání ve standardu DVB-T bylo z vysílače Brotjacklriegel zahájeno v prosinci 2006. Z Brotjacklriegelu bylo zahájeno v září 2001 také digitální rozhlasové vysílání v normě DAB. Technickou zajímavostí na Brotjacklriegelu je analogové rozhlasové vysílání v pásmu VKV.

VKV anténní systém na Brotjacklriegelu

Na snímku vidíme obrovskou kostrukci antén v horizontální polarizaci, která je rozdělena betonovým čepcem. Tento čepec odděluje dva nezávislé VKV vysílací systémy. Horní systém je svou konstrukcí odladěn pro šíření kmitočtů nad 100MHz, do dolního systému jsou pak nasloučeny koncové stupně vysílačů vysílajících na kmitočtech pod 100MHz.
Vlastníkem a provozovatelem vysílače je Bavorský rozhlas.

Vysílač Brotjacklriegel vysílá od 13.března 2019 stejně jako další pro českého diváka významný bavorský vysílač Hoher Bogen tři DVB-T2 multiplexy ve vertikální polarizaci s nekódovanými programy ve vysokém rozlišení 1920×1080 obrazových bodů s progresivním skenováním a HEVC komprimačním algoritmem pro videosignál. Zvuk je komprimován systémem AAC. Z těchto vysílačů nejsou šířeny další tři multiplexy placené německé platformy FreenetTV, jako je tomu například na vysílačích Wendelstein v bavorských Alpách, Norimberk či vysílač Mnichov-Olympiaturm .

Ukázky TV programů z bavorského DVB-T2 vysílání

Příjem DVB-T2 signálu z Brotjacklriegelu ve Volarech

Ve Volarech je možné pomocí výkonné směrové UHF antény ve vertikální instalaci přijímat signál všech třech DVB-T2 multiplexů z Brotjacklriegelu (K28,K40,K46) v obstojné kvalitě. Kvalita příjmu je ovšem dost závislá na počasí, vysílač Brotjacklriegel i místo příjmu jsou poměrně blízko šumavským vrcholům Haidel, Sulzberg a Stožec, které pro město Volary představují poměrně velkou překážku.

Příjmové parametry a spektrum signálu DVB-T2 z Brotjacklriegelu

V době měření signálu do článku bylo velmi špatné, deštivé počasí, přesto bylo možné nové DVB-T2 signály zdokumentovat. Na všech obrázcích echoanalýzy je patrný další impuls ve vzdálenosti 39km od detekovaného, promítnutím úseku v mapovém podkladu bylo zjištěno, že se jedná o další vysílač v jeednofrekvenční síti (SFN) a sice o Pfarrkirchen/Postmünster.

Echoanalýza na kanálech DVB-T2 signálů v SFN

Město Volary je především díky vrcholům Libín a Větrný dostatečně odstíněno od signálu tuzemské Přechodové sítě č.12 z vysílačů Votice a Javořice na kanále 28, proto je zde možný i příjem i multiplexu Bayern1 s programy ARD, který využívá stejný kmitočtový kanál.

Kolize dvou různých signálů na shodném kanále

Pouze opačná polarizace vysílání by totiž k nerušenému příjmu nestačila, jak je už nyní patrno na Strakonicku, kde se přijímá vysílaní z Hoher Bogenu a pokrytí signálu z Votic je na Strakonicku velmi silné a tudíž bavorskou síť s programy ARD nebude možné na většině tamních míst naladit.

Pro stabilní příjem je nutné za anténu a před výkonový zesilovač vložit nízkošumový předzesilovač s předřazeným externím LTE filtrem. Pro slučování kanálů bavorských sítí s kanály tuzemských DVB-T i DVB-T2 sítí ve Volarech je nutné počítat se sousedními místními kanály 27 (PS12) a 39 (MUX2, později finální kanál pro DVB-T2 sít ČT) z lokálního vysílače Horní Sněžná . Ideálním prvkem pro realizaci takové STA je například moderní výkonový zesilovač Televes Avant X PRO s možností sloučení signálů až ze čtyř antén a posléze kanálovou konverzí. Recenze tohoto zesilovače vyšla na Televizním webu nedávno.

Technické informace o nových sítích DVB-T2 s FTA programy veřejné služby

DVB-T2 vysílaní probíhá na hlavních bavorských vysílačích ve vertikální polarizaci. Modulační parametry sítí s FTA programy jsou následující: Digitální modulace 64QAM, modulační mód 16k ext, ochranné kódování 3/5, ochranný interval 19/128 (0,266sec-80km), řídící modulační schéma PP2 a celková přenosová kapacita multiplexu je 22 mbit/s.

Modulační parametry DVB-T2 modulátorů na Brotjacklriegelu

Jedná se o poměrně robustní nastavení modulačních parametrů, v podobném duchu byly nastaveny i modulační parametry bývalého standardu DVB-T v Bavorsku.

Bývalé modulační parametry DVB-T modulátorů na Brotjacklriegelu

Nový bavorský standard DVB-T2 proti starému DVB-T takto umožňuje přenést téměř dvojnásobnou datovou kapacitu (22mbit/s versus 13,3mbit/s), pro stejně stabilní příjem mu stačí o 1dB horší odstup signálu (C/N) než dříve a při koordinování sítí SFN lze využít větší vzdáleností vysílačů (80km versus 67km).

Multiplex s programy ZDF vysílá z Brotjacklriegelu na UHF kanále 46 (ZDF HD – vysílací výkon 100KW ERP), programy skupiny ARD lze přijímat na kanále 28 (Bayern1 – vysílací výkon 100KW ERP) a regionální stanice lze ladit na kanále 40 (Bayern2 – vysílací výkon 50KW ERP) .

Programová nabídka všech třech veřejnoprávních bavorských multiplexů

Na rozdíl od rakouského i českého pozemního DVB vysílání neobsahuje německé vysílání žádné rozhlasové stanice. Transportní streamy multiplexů obsahují vedle televizních stanic, HBBTV a EPG data a i stále oblíbený teletext. Datový tok TV programů v rozlišení 1920x1080p se pohybuje v rozmezí 2,5 až 6Mbps. Kvalita obrazu veřejnoprávních stanic Das Erste a ZDF je na obrazovkách od 100 do 130cm velmi slušná.

Mapy pokrytí vysílačů Brotjacklriegel a Hoher Bogen

Mapa pokrytí českého příhraničí vysílačem Brotjacklriegel

Mapa pokrytí českého území vysílačem Hoher Bogen

Vysílání více transportních streamů s různým zabezpečením v samostatných vrstvách v jednom multiplexu (Multi-PLP)

V multiplexu ZDF na kanále 46 se využívá mechanismus tzv. vícenásobné fyzické vrstvy (Multi-PLP), který umožňuje přenášet samostatné transportní streamy s různými modulačními schématy s odlišnou robustností a zabezpečením (FEC), pro různé služby v rámci jediného multiplexu DVB-T2. Multi-PLP umožňuje provozovatelům například vysílat současně služby HD pro příjem na statickou anténu a služby SD pro příjem na mobilních zařízeních. Multi-PLP je také nástrojem, který umožňuje vkládání regionálních televizních služeb do celostátního multiplexu.

Závěr

Přechod na DVB-T2 se minulou středu dotkl hned několika vysílačů v Dolním Bavorsku a Horním Falcku. Kromě Brotjacklriegerlu a Hohen Bogeru došlo i na Landshut, Hohe Linii, Pasov a Pfarrkirchen. Začátkem letošního dubna ještě čeká přechod na finální kanály sítě Bayern1 a Bayern2 na třech vysílačích v okolí Norimberka, poté lze považovat proces přechodu na DVB-T2 v Bavorsku za dokončený. Pro české diváky je příznivé, že Německo používá pro DVB-T2 vysílání stejný kodek HEVC jako Česká republika. Ve Volarech a blízkém okolí lipenského jezera lze nyní sledovat přes pozemní anténu nově osmnáct bezplatných televizních programů v obrazové kvalitě Full HD, tedy s rozlišením obrazu 1920×1080 obrazových bodů a s neprokládaným řádkováním.

Za vytvoření map pokrytí bavorských vysílačů děkuji kolegovi Jakubovi Melínovi.

Vstup do Diskuse

Jeden komentář: “Praktické zkušenosti s dálkovým příjem DVB-T2 z bavorského vysílače Brotjacklriegel”

Napsat komentář