Rušení DVB-T/T2 sítěmi 4G/LTE v dubnu opět kleslo

V dubnu Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ukončil 99 šetření (v březnu 120) a z toho se jich k rušení pozemního televizního příjmu, včetně STA, vztahovalo 66 (v březnu 81).

Jak oznámil ČTÚ ve své pravidelné monitorovací zprávě, k 30. dubnu 2019 bylo ve zkušebním provozu 267 základnových stanic (BTS) systému 4G/LTE (v březnu 268), v trvalém provozu pak 16.414 stanic (v březnu 16.419). Ve výroční monitorovací zprávě za rok 2018 pak ČTÚ říká, že… „Proti roku 2017 má počet přijatých i vyřízených podání klesající tendenci“.

K TÉMATU: Dražba kmitočtů v televizním pásmu 700 MHz začne letos v listopadu

V dubnu úřad přijal 52 hlášení týkajících se rušení (v březnu 84) a ukončil šetření zmiňovaných 66 případů z čehož se jich 17 jich vztahovalo k rušení příjmu DVB-T2 (v březnu pět) a tři k rušení rozhlasového a satelitního příjmu.

BTS 4G/LTE v pásmu 800 MHz byly zjištěny jako zdroj rušení DVB-T v 9 případech (v březnu v 18). Ve 43 případech (49) se jednalo o závady přijímacího zařízení televizních diváků, v 12 případech se nezjistilo žádné rušení a ve dvou případech byl na vině nedostatečný televizní signál.

Příčiny problémů s příjmem DVB-T2 byly výhradně jiné než rušení systémy LTE.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář