Co přinese letošní ročník konference Radiokomunikace 2019 v Pardubicích měsíc před vypínáním DVB-T?

29. ročník odborné konference Radiokomunikace 2019 se odehraje 15. až 17. října 2019 v pardubickém Kulturním domě Dukla.

Tradiční, v pořadí již 29. konference Radiokomunikace 2019, kterou pořádá agentura UNIT v Pardubicích, je připravena. Od ledna se pravidelně scházel přípravný výbor – jako odborný garant – a domlouval témata a přednášející z akademické, soukromé i veřejnoprávní sféry. V pondělí 17. června se naposledy sešel a probral poslední změny v harmonogramu přednášek a doplnil o poslední aktuální vývoj v multimediálních službách. Nad touto odbornou vzdělávací akcí převzal záštitu předseda Rady ČTÚ Ing. Mgr. Jaromír Novák.

Správa kmitočtového spektra

Letošní termín pardubické konference je dřívější než v minulých letech. Důvodem je Světová radiokomunikační konference WRC 2019, která se po čtyřech letech koná v egyptském Šarm-el Šejku od 28. října do 22. listopadu. Jejím hlavním cílem je projednat navrhované změny ve využití rádiového spektra na bázi provedených studií v souladu s technologickým vývojem v telekomunikacích. Převratné změny v kmitočtových pásmech určených pro televizní a rozhlasové vysílání se letos neočekávají, bude však zajímavé sledovat, jak se projeví na různých změnách ITU reportů a doporučení návrh Spojených států na přijetí prvního IP vysílacího digitálního standardu ATSC 3.0 pro celosvětové zavedení. O přípravě ČR na WRC 19 promluví v části Správa rádiového spektra a legislativa Ing. Antoušek z ČTÚ.

Tato část také pojedná o posledním stavu ve výběrových řízeních v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje na tuto konferenci mimo jiné shrnutí transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace s přihlédnutím ke správě rádiového spektra, finální fáze přechodu TV vysílání na standard DVB-T2/HEVC a vyhlášení 2. Výzvy programu podpory „Vysokorychlostní internet“. Přednáška by měla také zahrnovat výhled v oblasti TV vysílání do roku 2030 a za rok 2030. Složitost celého procesu dokumentuje následující obrázek, který zazněl na přednášce pana Jean-Piere Faisana z Broadcast Netowork Europe (BNE) na nedávném semináři ITU v Ženevě, který byl věnován vývoji televizního vysílání v Evropě.

Vazby na vývoj zemského digitálního vysílání v příštím desetiletí (Zdroj: BNE)

Časový plán přednášek a prezentací prvního dne nakonec přetekl tak, že přehled o zemském digitálním vysílání v Evropě a DAB před branami 20. let 21. století budou zveřejněny pouze v elektronickém a/nebo tištěném sborníku přednášek.

Digitální rozhlas a televize

Praktickými otázkami vypínání 700 MHz pásma pro televizní služby se budou zabývat odpolední přednášející prvního dne z řad českých operátorů všech celoplošných multiplexů. Ty doplní prof. Říčný o moderních zobrazovačích a zobrazovacích metodách v současných TV přijímačích, doc. Masopust společně s Jakubem Melínem o technologicky pokročilých a praktických řešení STA v době přechodu na DVB-T2. Tento odpolední blok, věnovaný digitálnímu rozhlasu a televizi uzavřou provozovatelé sítí pro DAB z Českého rozhlasu, společnosti Teleko a RTI cz. V anotaci na webu konference pan Kropáček, z posledně uvedené společnosti, ke své prezentaci napsal: „Standardní posluchač rádio poslouchá, nadstandardní posluchač si k poslechu vyhledá další informace na internetu, ale moderní posluchač poslouchá digitální rozhlas DAB+ a všechny důležité informace má na displeji rádia.“

Z jedné z předchozích konferencí Radiokomunikace (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Konvergence vysílacích a širokopásmových sítí

I když zájemci o televizní a rozhlasové vysílání po prvním dnu obvykle svou účast ukončili, v letošním ročníku by druhý den neměli nechat bez povšimnutí. Dopolední blok má sice tradiční název Mobilní komunikace a aplikace, ale je nutno v něm více spatřovat přednášky o nastupujícím trendu integrovaného širokopásmového vysílání (IBB = Integrated Broadband Broadcast). Zde budou vysvětleny základy systémů páté generace mobilních komunikačních sítí (5G) s nízkou latencí a vysokou spolehlivostí v podání doc. Žaluda. Vrcholem tohoto bloku bude popis systému vysílání videa FeMBMS pro „Multimediální služby pro rozhlasové a multikastové vysílání v sítích 5G“. Tato přednáška bude mít tři dílčí příspěvky o Konvergenci sítí zemského vysílání a sítí širokopásmových, evropský projekt 5G-Xcast a nové možnosti provozovatelů multimediálních služeb a Aktuální experimenty se sítí 5G pro multicast/broadcast služby při vysílání LTE FeMBMS signálu v konfiguraci SFN v topologii vysílačů HPHT v rámci bavorského projektu 5G Today, o nichž jsme se na televizním webu zmiňovali již v minulosti.

Sítě páté generace a rádiové aplikace

Fenomén dnešní doby – sítě 5G o němž dnes mluví kdekdo – zazní na konferenci ještě vícekrát. Zdravotní rizika budou popsána v přednášce „Rizika expozice člověka elektromagnetickému poli v pásmu centimetrových a milimetrových vln“. Budou představeny a následně diskutovány případné scénáře expozice spojené s provozem sítí páté generace a časté mýty spojené se zaváděním každé nové technologie. Přednáška „Řešení bezpečnostních rizik v sítích 5G“ se bude věnovat zabezpečení fyzické vrstvy při přenosu utajovaných dat s využitím kanálových kódů na základě teorie informací.

Zajímavé budou bezpochyby i přednášky typu o vývoji radarových senzorů pro aktivní ochranu bojových vozidel nebo o snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami.

Celkem účastníky čeká 35 přednášek a příspěvků z oblasti rozhlasového a televizního vysílání, satelitní a mobilní komunikace proložené aplikacemi i z internetu věcí. Součástí konference je i partnerský program vystavovatelů spojených s bezdrátovými technologiemi. Další podrobnosti o programu je možno získat na webových stránkách www.konferadio.cz a www.unit.cz.

Vstup do Diskuse

6 komentářů: “Co přinese letošní ročník konference Radiokomunikace 2019 v Pardubicích měsíc před vypínáním DVB-T?”

  1. Motylekpetr napsal:

    Tak hlavně ať nezapomenou ČRa opět oznámit, že Prima bude v HD.

  2. Motylekpetr napsal:

    Pane Herwig, prý nebude, říkala Prima.

  3. Saxon napsal:

    Loňský ročník byl pro mě po dlouhých letech poslední. První den byl v podstatě zbytečný, nezaznělo vůbec nic, co by mě nějak obohatilo. Vše známé, nebo nezajímavé. Při některých přednáškách doslova plakala fyzika. Druhý den byli zajímavé přednášky tak dvě. Cena necelých pět tisíc bez daně a stracené dva dny jsou už neadekvátní.

Napsat komentář