Počet šetření týkajících se rušení DVB-T/T2 sítěmi 4G/LTE nadále klesá

V květnu Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ukončil 70 šetření (v dubnu 99, v březnu 120) a z toho se jich k rušení pozemního televizního příjmu, včetně STA (domovní rozvody), vztahovalo 49 (v dubnu 66, v březnu 81).

Jak oznámil ČTÚ ve své pravidelné monitorovací zprávě, k 31. květnu 2019 bylo ve zkušebním provozu 309 základnových stanic (BTS) systému 4G/LTE (v dubnu 267, v březnu 268), v trvalém provozu pak 16.401 stanic (v dubnu 16.414, v březnu 16.419).

K TÉMATU: Dražba kmitočtů v televizním pásmu 700 MHz začne letos v listopadu

V květnu úřad přijal 62 hlášení týkajících se rušení DVB-T/T2 sítěmi 4G/LTE (v dubnu 52, v březnu 84) a ukončil šetření zmiňovaných 70 případů. Z toho se jich 49 vztahovalo k rušení příjmu DVB-T/T2 a dva k rušení rozhlasového a satelitního příjmu.

BTS 4G/LTE v pásmu 800 MHz byly zjištěny jako zdroj rušení DVB-T ve 3 případech (v dubnu v 9, v březnu v 18), ve 32 případech (43, v březnu 49) se jednalo o závady přijímacího zařízení televizních diváků, ve 4 případech se nezjistilo žádné rušení a ve dvou případech byl na vině nedostatečný televizní signál.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář