Provozovatelé celoplošných sítí DVB-T žádají ČTÚ o změnu kmitočtů na DVB-T2

0 komentářů 13.6.2019 / Jan Potůček

Český telekomunikační úřad vyhlásil veřejnou konzultaci ke změně kmitočtových přídělů pro celoplošné sítě DVB-T.

Veřejnou konzultaci k záměru změny kmitočtových přídělů čtyř celoplošných sítí pro pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T na sítě ve standardu DVB-T2 vypsal Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Oznámení se týká provozovatelů čtyř celoplošných multiplexů, v nichž v současné době vysílají celostátní a část regionálních televizních stanic (multiplexy 1 až 4). ČTÚ žádají o změnu kmitočtových přídělů v souladu s Technickým plánem přechodu tak, aby mohli vysílat i po uvolnění pásma 700 MHz, které bude po 30. červnu 2020 využito pro mobilní sítě nové generace. Samostatné žádosti podala Česká televize jako provozovatel multiplexu 1, České Radiokomunikace (multiplex 2), Czech Digital Group (multiplex 3) a Digital Broadcasting (multiplex 4).

Jde o kmitočty pro finální sítě DVB-T2

Pozměněné kmitočty operátoři použijí pro spuštění finálních sítí DVB-T2, konkrétně pak pro multiplexy 21, 22, 23 a 24. Kmitočty pásma 470 – 694 MHz jsou garantovány pro pozemní televizní vysílání nejméně do roku 2030, jak je uvedeno v diginovele zákona o elektronických komunikacích z roku 2017. Konkrétní kmitočty a termíny přechodu jsou uvedeny ve vládou schváleném Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. Finální sítě DVB-T2 mají postupně nahradit nejen stávající multiplexy DVB-T, ale i přechodové sítě DVB-T2, které plní roli souběžného vysílání v obou standardech a mají divákům ulehčit přechod na nový typ vysílání a zajistit jeho dostupnost v době přechodu. Spouštění finálních sítí DVB-T2 nastane v listopadu tohoto roku a bude pokračovat až do června 2020.

Bez přidělení pozměněných kmitočtů by operátoři nemohli ukončit vysílání DVB-T a stát by tak nemohl uvolnit pásmo 700 MHz pro plánovanou aukci, z níž by mohl vzejít krom jiného i čtvrtý plnohodnotný mobilní operátor pro český trh. „Prováděcí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 899 z května 2017 požaduje, aby členské státy nejpozději do 30. června 2020 harmonizovaly podmínky využívání pásma 694–790 MHz (pásmo „700 MHz“) pouze pro služby mobilní komunikace. Tímto rozhodnutím a prováděcím rozhodnutím Evropské komise (EU) 2016/687 o harmonizaci kmitočtového pásma 694-790 MHz pro zemské systémy k poskytování bezdrátových širokopásmových služeb elektronických komunikací a flexibilní vnitrostátní využívání v Unii je definován harmonizační záměr Evropské unie pro budoucí využívání uvedené části rádiového spektra,“ píše k tomu ČTÚ.

Pozměněné kmitočty mají sloužit výhradně k vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC

ČTÚ: Narušení hospodářské soutěže nehrozí

Uvolnění pásma 700 MHz bude znamenat velkou ztrátu vysílacích kanálů pro pozemní digitální televizní vysílání, jež by vedlo k omezení počtu přenášených televizních stanic a pokrytí. Proto se Česká republika rozhodla přejít v pozemním digitálním televizním vysílání na nový standard DVB-T2, který umožní efektivnější využití kmitočtů než současný standard DVB-T. „Přechod na nový rozsah rádiových kmitočtů (kanálů) bude proveden postupem v souladu a na základě novely zákona vydaným nařízením vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, který podrobně zahrnuje časovou posloupnost změny rádiových kmitočtů, nelze uskutečnit, aniž by došlo ke změně dříve vydaného přídělu,“ konstatuje ČTÚ.

Plánované změny kmitočtových přídělů a prodloužení jejich platnosti do roku 2030 opakovaně napadla Česká asociace satelitních operátorů (ČASO), která sdružuje provozovatele dvou největších placených satelitních platforem v tuzemsku, Skylinku a Digi TV. Tento spolek tvrdí, že změnou kmitočtových přídělů a prodloužením jejich platnosti by došlo k nedovolené veřejné podpoře a narušení hospodářské soutěže. Stanovisko ČTÚ je však odlišné: „ČTÚ v souladu s § 22a odst. 3 zákona posoudil plnění podmínek podle § 22 odst. 2 písm. d) zákona a došel k závěru, že požadovanou změnou přídělu nebude narušena hospodářská soutěž v oblasti elektronických komunikací z hlediska využívání rádiových kmitočtů, protože rádiové kmitočty umožní držiteli přídělu i po provedené změně zajišťovat síť elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání tak, aby nedošlo ke snížení dostupnosti vysílání šířeného prostřednictvím sítě držitele přídělu oproti dosavadnímu stavu, avšak změnou nedojde ke změně počtu vysílacích sítí oproti počtu, který je v současné době.“ Pokud by ČTÚ změnu přídělů neprovedl, mohlo by spíše hrozit narušení hospodářské soutěže v neprospěch současných operátorů pozemních vysílacích sítí, kteří reálně přicházejí o 30 procent kmitočtů.

Námitky České asociace satelitních operátorů k údajnému porušení hospodářské soutěže ČTÚ rázně odmítl

Připomínky k veřejné konzultaci lze podávat po dobu třiceti dnů

Požadovanou změnou podle ČTÚ nedojde ani ke změně podmínek ve využívání rádiových kmitočtů, jejichž využívání bylo mezinárodně harmonizováno. „Předmětné rádiové kmitočty v pásmu 470-694 MHz jsou harmonizovaně určeny pro šíření zemského digitálního televizního vysílání a i po provedení požadované změny budou k tomuto účelu využívány. Požadovanou změnou rovněž nedojde k narušení účelného využití rádiového spektra, protože rádiové kmitočty budou držitelem přídělu využity ke stejnému účelu jako před provedením změny, a přitom budou využity efektivněji, protože pro zajištění stejného rozsahu sítě elektronických komunikací bude mít držitel přídělu k dispozici menší počet rádiových kmitočtů,“ popisuje telekomunikační úřad. Operátoři multiplexů 1 až 4 podle ČTÚ vyhověli zákonu a kmitočty jim lze pozměnit.

Ze zákona však ČTÚ musí k tomuto kroku vypsat veřejnou konzultaci, během níž mohou dotčené subjekty podávat připomínky. „ČTÚ vyzývá dotčené subjekty, aby v rámci této veřejné konzultace uplatnily veškeré případné připomínky k navrhovanému záměru na změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění sítě elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání,“ dodal ČTÚ. Podobně jako u dřívějších konzultací lze očekávat, že většina připomínek bude podána až na samém závěru lhůty pro jejich podávání.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář