UVNITŘ TABULKY – Který kraj čeká nejkomplikovanější přechod na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2? A kolik vypínaných lokalit připadá na jednotlivé multiplexy?

Celkem 287 vysílačů a dokrývačů čtyř celoplošných sítí pro pozemní digitální televizní vyslání ve standardu DVB-T vypne během přechodu na vysílání ve standardu DVB-T2 Česká republika. Na každý kraj přitom připadá 10 až 30 vysílačů a dokrývačů. Proces, který začne koncem letošního listopadu, bude poměrně rychlý: veškeré vysílače a dokrývače DVB-T ukončí vysílání do konce června příštího roku. Vypínání zahájí Česká televize 27. listopadu v Praze, části středních Čech a Plzeňského kraje, a ukončí ho multiplex 3, který vypne vůbec poslední vysílač celoplošných sítí DVB-T v Česku 29. června 2020 ve Valašských Kloboukách. Jednotlivé kraje mají různé počty vypínaných vysílačů a ne každá síť využívá všechny. Televizníweb.cz vytvořil statistiku, kolik lokalit se v tom kterém kraji bude vypínat.

Hlavní město Praha

Z pohledu celé České republiky jde o nejjednodušší region na vypínání DVB-T. Multiplexy 1, 2 a 3 zde využívají jen dva hlavní vysílače (Žižkov a Cukrák) a multiplex 4 tři základní vysílače (Ládví, Novodvorská a Olšanská). Na ně jsou ale navázané některé dokrývače ve Středočeském, Ústeckém, Plzeňském a Jihočeském kraji, takže vypínání hlavních pražských vysílačů urychlí konec DVB-T vysílání v některých lokalitách mimo hlavní město. Netýká se to však vždy všech multiplexů ve všech lokalitách. Konkrétně v Praze se bude vypínat devět vysílačů a žádný dokrývač. Začne se 27. listopadu 2019.

Středočeský kraj

Vypínání vysílačů a dokrývačů celoplošných sítí DVB-T bude rozfázované do několika kroků. Část středních Čech přijde o signál již vypnutím pražského vysílače Cukrák, část ukončením vysílání vysílače Votice – Mezivrata (týká se pouze multiplexů 1, 2 a 3) a část vypnutím vysílačů Benešov – Kozmice a Rakovník – Louštín (multiplex 4). Z hlediska náročnosti půjde o nejkomplikovanější kraj, protože bude třeba vypnout vysílání ve 29 lokalitách, z toho půjde o devět hlavních vysílačů a 20 dokrývačů. Některé z nich přitom nejsou závislé na primárním signálu středočeských vysílačů, ale odebírají signál z jiných krajů. Začne se 27. listopadu 2019.

Plzeňský kraj

Dalším poměrně komplikovaným regionem bude Plzeňský kraj. Multiplexy 1, 2 a 3 zde využívají hlavní vysílače Plzeň – Krašov, Domažlice – Vraní vrch a Sušice – Svatobor, některé dokrývače těchto sítí ale odebírají signál z jiných vysílačů a tudíž termín jejich vypínání nebude sladěn s termínem vypínání těchto západočeských vysílačů. Multiplex 4 má hlavní vysílače v Plzni – Košutce, Domažlicích – Čerchově, Sušici – Svatoboru a Klatovách . Doubravě. Celkově se bude v Plzeňském kraji vypínat 27 lokalit, z toho 13 základních vysílačů velkého výkonu a 14 dokrývačů. Začne se 27. listopadu 2019.

Karlovarský kraj

Nejmenší kraj v České republice bude řešit vypínání DVB-T v 19 lokalitách, z toho na šesti základních vysílačích a 13 dokrývačích. Multiplexy 1 a 2 v tomto regionu využívají základní vysílače Cheb – Zelená hora a Jáchymov – Klínovec, multiplex 3 je zde vez hlavního vysílače a vysílá pouze z jediného dokrývače pro Karlovy Vary, multiplex 4 má hlavní vysílače Mariánské Lázně – Dyleň a Jáchymov – Klínovec. Poměrně velký počet dokrývačů je dán reliéfem pohraničních hor. Vypínání zde začne 12. února 2020.

Ústecký kraj

Ústecký kraj patří k těm regionům, které budou ovlivněny termíny vypínání hlavních vysílačů z okolních krajů. Ne všechny dokrývače DVB-T tak ukončí vysílání až v termínu vypínání hlavních severočeských vysílačů. Ty jsou v Ústeckém kraji dva pro multiplexy 1, 2 a 3 (Ústí nad Labem – Buková hora a Chomutov – Jedlová hora) a tři pro multiplex 4 (Ústí nad Labem – Krušnohorská, Teplice – vodárna a Děčín – Chlum). Celkem se bude v Ústeckém kraji vypínat DVB-T vysílání v 21 lokalitách, z toho bude devět hlavních vysílačů a 12 dokrývačů. Začne se 9. ledna 2020.

Liberecký kraj

Další poměrně malý kraj vykazuje méně vysílačů a dokrývačů pro sítě provozované Českými Radiokomunikacemi, ale nikoli pro síť společnosti Digital Broadcasting. Zatímco multiplexy provozované CRA využívají jediný hlavní vysílač na libereckém Ještědu, multiplex 4 má hned dva hlavní vysílače na Čertovici u Jablonce nad Nisou a Špičáku u České Lípy. Celkem se bude v Libereckém kraji vypínat 17 lokalit se signálem DVB-T, z toho půjde o šest základních vysílačů (Česká televize zde využívá jeden základní vysílač od jiného dodavatele než od CRA) a 11 dokrývačů. Začne se 30. ledna 2020.

Jihočeský kraj

Poměrně rozsáhlý a členitý Jihočeský kraj bude dalším příkladem, kdy vypínání ne každého dokrývače bude termínově sladěno s vypínáním hlavních vysílačů, protože ne vždy tyto dokrývače odebírají signál z jihočeských zdrojů. Multiplexy 1, 2 a 3 zde využívají základní vysílače České Budějovice – Kleť a Vimperk – Mařský vrch, multiplex 4 má hlavní vysílače na rozhledně Kleť a lokalitě Vimperk – Pod Homolkou. Celkem se bude na jihu Čech vypínat vysílání DVB-T ve 23 lokalitách, z toho bude osm hlavních vysílačů a 15 dokrývačů. Začne se 7. ledna 2020.

Královéhradecký kraj

Na svoji velikost bude Královéhradecký kraj vypínat poměrně málo vysílačů a dokrývačů DVB-T. Z těch hlavních u multiplexů 1, 2 a 3 půjde výhradě o Černou horu u Trutnova a například u multiplexu 3 jde o jediný zdroj signálu v tomto kraji. Multiplex 4 má v Královéhradeckém kraji rovněž jeden hlavní vysílač na Chlumu u Hradce Králové. Celkem se bude v severní části východních Čech vypínat DVB-T v 18 lokalitách, z toho ve čtyřech případech půjde o hlavní vysílače a ve 14 o dokrývače s malým výkonem. Začne se 7. ledna 2020.

Pardubický kraj

Druhým nejmenším krajem podle počtu vypínaných vysílačů a dokrývačů DVB-T bude Pardubický kraj. Sítě provozované CRA zde mají jediný hlavní vysílač na Krásném v Železných horách, multiplex 4 ale využívá hned tři: Pardubice – Slatiňany, Ústí nad Orlicí – Andrlův Chlum a Svitavy – Hřebečov. Poměrně silný svitavský dokrývač na Kamenné horce mají i multiplexy 1, 2 a 3. Některé dokrývače ale nepřebírají signál z hlavních pardubických vysílačů, nýbrž z Olomouckého a Jihomoravského kraje. Celkem se bude v Pardubickém kraji vypínat DVB-T vysílání v 16 lokalitách, z toho půjde o šest hlavních vysílačů a 10 dokrývačů. Začne se 31. března 2020.

Kraj Vysočina

Členitá Vysočina v centrální části České republiky se vyznačuje poměrně velkým počtem televizních dokrývačů. Hlavní vysílač zde mají multiplexy 1, 2 a 3 jeden, a to na jihlavské Javořici. Multiplex 4 využívá dva hlavní vysílače: jihlavský Jeníkov a třebíčský Vartemberk. Celkem tedy jde o pět základních vysílačů DVB-T a vedle nich je na Vysočině ještě 17 televizních dokrývačů, z nichž některé jsou zásobeny signálem ze středních a jižních Čech nebo jižní Moravy. Dohromady se tedy bude vypínat 22 lokalit a začínat se bude 7. ledna 2020.

Jihomoravský kraj

Co do komplikovanosti půjde o jeden z oříšků přechodu na DVB-T2. Jenom v Brně lze totiž přijímat signál tří až čtyř hlavních vysílačů multiplexů 1, 2 a 3 a dvou multiplexu 4. Všechny čtyři celoplošné sítě DVB-T využívají na jižní Moravě čtyři základní vysílače. První tři sítě lze zachytit z vysílačů Brno – Kojál, Brno – Hády, Brno – Barvičova a Mikulov – Děvín. Multiplex 4 vysílá z lokalit Brno – Barvičova, Brno – Jihlavská, Hodonín – Kapánsko a Znojmo – Deblínek. Celkově je Jihomoravský kraj pokryt signálem z 27 lokalit, přičemž v 16 případech jde o hlavní vysílače a v 11 o dokrývače. S jejich vypínáním se začne 31. března 2020.

Olomoucký kraj

Na to, jak je Olomoucký kraj členitý, nemá příliš mnoho televizních vysílačů a dokrývačů. Vysílací sítě provozované CRA spoléhají především na jediný hlavní vysílač na Pradědu. Multiplex 4 má základních vysílačů více: olomoucký Slavonín, přerovskou Čekyni a Hranice na Moravě. Dohromady je v Olomouckém kraji možné přijímat DVB-T vysílání ze 17 vysílačů a dokrývačů, přičemž základní sítě tvoří šest vysílačů a dokryvnou síť 11 dokrývačů. S vypínáním DVB-T vysílání se v tomto kraji začne 31. března 2020.

Moravskoslezský kraj

Další poměrně jednoduchý kraj co do počtu vysílačů a dokrývačů DVB-T. Multiplexy 1, 2 a 3 využívají tři hlavní vysílače, které tvoří jednofrekvenční sítě. Jde o ostravské Hošťálkovice, Hladnov a Lysou horu. Multiplex 4 má základní vysílače Ostrava – Lanová a Hlubočec – Hůrka. Celkem jde tedy o 11 základních vysílačů, které doplňuje sedm dokrývačů, celkem tedy bude v Moravskoslezském kraji vypínáno 17 vysílačů. Začne se 30. dubna 2020.

Zlínský kraj

Jeden z nejsložitějších krajů co do členitosti i počtu televizních vysílačů přijde na řadu jako úplně poslední. Zlínský kraj se může pyšnit 28 vysílači a dokrývači DVB-T. Multiplexy 1, 2 a 3 využívají dva základní vysílače na zlínské Tlusté hoře a Ploštinách u Valašských Klobouků. Multiplex 4 má základní vysílače v lokalitách Uherské Hradiště – Rovnina a Zlín – Segment. Dohromady tedy jde o osm základních vysílačů velkého výkonu, na které je navázáno dalších 20 dokrývačů malého výkonu (vypínat se tedy bude 28 vysílačů). S vypínáním se začne 31. března 2020.

Štítky