Jaké je digitální autorádio Technisat DigitRadio Car 2? Vyzkoušeli jsme instalaci i provoz

Porovnali jsme tento doplněk pro autorádia bez DAB+ s dříve recenzovaným přijímačem Technisat DigitRadioCar 1 a otestovali možnostmi jeho využití v multimediálních systémech v autě, které není vybaveno pro příjem digitálního rádia.

Zhruba před rokem jsem se zmínil v článku o mobilním příjmu digitálního rozhlasového vysílání, že i když v příručce o nastavení multimediálního panelu je uveden i postup pro naladění DABu, tak tato funkce není v České republice u starších vozů aktivována a podle vyjádření dovozce pouhá změna softwaru nestačí pro stávající rádia k příjmu DAB. Přitom výrobce své vozy již v současné době DAB tunery osazuje. Takže jsem využil příležitost na Dnu s digitálním rozhlasem a získal jsem k otestování od stejného výrobce vylepšený model Car 2 a doufal jsem, že se domluvím s autorizovaným servisem o jeho profesionálním začlenění do stávajícího multimediálního panelu. V servisu jsem se však dozvěděl, že výrobce zásadně nepovoluje jakékoli neautorizované zásahy do svých instalací a nabízí pouze výměnu původního multimediálního panelu s FM rádiem, telefonním hand-free a přehrávání muziky přes USB vstup. To celé za několik desítek tisíc korun. A tak jsem po přečtení velmi kladné recenze na Technisat DigitRadio Car1 usoudil, že zkusím tuto vlastní cestu.

Ovládání DigitRadio Car 2

Hodnocení Car 1 bylo více než uspokojivé. Byl jsem tudíž zvědav, jaká je druhá verze, která se prodává za skoro 3 600 Kč a jak se vypořádala s připomínkami uvedenými v prvním testu. K přiloženému německému/anglickému návodu už existuje i výborná česká verze, ze které jsem také čerpal. Nejlépe to vystihuje následující zobrazení ovládací jednotky.

 1. Přijmout volání/Předchozí titul (Stiskněte toto tlačítko, abyste se vrátili k předchozí skladbě
  nebo uložené Oblíbené položce nebo pro odpověď na příchozí hovor.)
 2. Zapnout/Vypnout/BACK (Stiskněte toto tlačítko, abyste DIGITRADIO Car 2 zapnuli. Držte je
  stlačené, abyste DIGITRADIO Car 2 převedli do módu Standby. Stiskněte je, abyste přešli
  k předchozí obrazovce nebo akci zrušili.)
 3. Tlačítko PRESET (Paměť Oblíbených)
 4. Ovládání volby (Otáčejte tímto knoflíkem, abyste prohledali radiové vysílače, stopy a opce
  menu. Stiskněte jej pro aktivaci volby.)
 5. Přehrávání/Pauza/Umlčení (Stiskněte toto tlačítko, abyste přehrávali nebo přerušili
  přehrávání hudby přes Bluetooth, abyste umlčeli rádio nebo aktivovali hlasového asistenta.)
 6. Displej (Zobrazuje informace o vysílačích radia, titulech hudby nebo opcích menu.)
 7. Jasový senzor ( Přizpůsobuje automaticky jas displeje světelným poměrům.)
 8. Ukončit volání/Následující titul (Stiskněte toto tlačítko, abyste se přeskočili k následující
  písničce nebo uložené Oblíbené položce nebo pro odmítnutí/ukončení příchozího hovoru.)
 9. NAV/MENU (Vyvolání hlavního menu.)

Ano, nejedná se o vlastní rádio, ale pouze o jeho ovládací jednotku. Koncepce Car2 je totiž zcela jiná. Vlastní rádio, resp. jeho základní/přijímací jednotka je oddělená a umísťuje se na čelní sklo s tím, že má zemnící magnetický vývod, který se musí přichytit na kovovou část karoserie po odhrnutí stropního čalounění. Následně se k této jednotce zapojí samostatný mikrofon a do 12 V zásuvky přes USB její napájení. Další kabel je určen přes 3,5 mm jack jako audio výstup.

Vlastní přijímač DigitRadio Car 2 se zemnícím magnetickým vývodem a kabelem pro napájení a výstupní audio modulaci.

Nalepovací anténa s atypickým konektorem k zasunutí do přijímače.

Několik slov k anténě

Kvalita příjmu je nejvíce dána kvalitní anténou. Praktický příklad a popis antén byl uveden v článku o revitalizaci zvukového systému v autě. I když se dá předpokládat, že anténa instalovaná v mém voze (prutová anténa se sklonem 60°) bude pro III. pásmo VHF připravena, její použití bez demontáže nepřichází v autorizovaném servisu v úvahu. Balení však obsahuje nalepovací anténu na čelní sklo, která je zakončena speciálním konektorem pro vstup do vlastní přijímací jednotky. Údaj o zisku takové antény není k dispozici. V srpnu 2017 ETSI vydala TS 103 461 V1.1.1 (2017-08) technickou specifikaci pro příjem DAB + ve vozech. Tato technická specifikace definuje zisk antény minimálně -5,3 dBd (odpovídá -3,1 dBi) pro automobily a řešení, kdy jsou přijímač a anténa prodávány společně. Tyto hodnoty vycházejí z požadavků na plánování DAB sítí pro pokrytí signálem, které podrobně rozebírají Pokyny EBU v dokumentu TECH 3391. Aby to nebylo tak jednoduché, přijímací antény v autech zdaleka nemají všesměrovou charakteristiku.

Ideální je kolmá prutová anténa umístěná alespoň 300 mm od krajů střechy, zkosené 60° prutové antény již mají spíše srdcovou charakteristiku, antény Shark typu „žraločí ploutev“ vykazují zase snížený zisk. Okenní nalepovací antény (viz následující obrázek) mají do ideálního kruhového průběhu různé zářezy a i různý zisk také v závislosti na jejich umístění, takže splnění podmínky ETSI specifikace zejména z rozdílného směru příjmu bývá velmi diskutabilní. Zisk a kvalita příjmu se bude lišit případ od případu resp. od instalace k instalaci, zejména pokud je prováděna majiteli vozidla. Že výrobce dbal na řádné uzemnění okenní antény na kostru vozidla, plyne z magnetického vývodu přijímací jednotky a upozornění, aby to tak bylo řádně nainstalováno.

Směrové diagramy nalepovacích antén pro Blok 9B – vlevo u krajního sloupku, vpravo ve středu čelního skla (zdroj:DAB+ Ragional Planing Technical Report, DRPC-TSC-2016-72)

Co nabízí Technisat DigitRadio Car 2

Ovládací jednotka pracuje s přijímací pomocí bluetoth který je vybaven 5 různými profily: HPF (Hands Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), OPP (Object Push Profile) a PBAP (Phone Book Access Profile) na kmitočtech 2402 – 2480 MHz. Je vidět, že funkci hands-free pro telefon věnoval výrobce mnohem větší pozornost než u jeho předchůdce – samostatný mikrofon, přístup k adresáři telefonu, možnost přehrávání hudby uložené v telefonu. V ovládací jednotce je možno také navolit přes NAV/MENU obvyklé funkce mobilního telefonu – přijaté hovory, volaná čísla nebo zmeškáno. Ve srovnání s Car 1 odpadá slot pro SD kartu a přehrávání z tohoto media. Rovněž linkový vstup v případě Car 2 také není zachován, i když je otázkou, zda je to nevýhoda. U Car 1 kritizované ukládání do paměti přístroje (prakticky naslepo) je zde vylepšeno tím, že si volím otočným knoflíkem číslo paměťové pozice, kam si danou stanici chci uložit (celkem 20 předvoleb jako u Car 1) – pokud jsem tam již nějakou měl, bude však přepsána.

Car 2 automaticky vyhledává vysílače, případně je možno nastavit i automatické vyhledávání alternativních vysílačů v případě, že dojedu na místo, kde je signál slabý. Je možno aktivovat i zapnutí dopravního hlášení nebo i FM text, pokud bude DigitRadio Car 2 připojen přes VKV a auto přijímač podporuje RDS. Dále možno provést volbu jazyka a zobrazení kvality a síly signálů vysílačů, které se zobrazí na dvouřádkovém displeji.

Jak je zmíněno výše, vlastní přijímací jednotka je ovládána bezkabelovou jednotkou ovládací, ta na rozdíl od Car 1 je napájena 2 přiloženými bateriemi AAA a ne akumulátorm. Jejich vybití se zjistí až, když jednotka nereaguje, nebo zobrazovač nic neukazuje. To samozřejmě může být nepříjemné, pokud k tomu dojde během cesty a nemám náhradní baterie v pohotovosti v autě. Instalace displeje/ovládací jednotky je výlučně na palubní desku přes dodaný přilepovací stojánek s kloubním mechanismem. Ve srovnání s Car 1 a jeho popisovanou výhodou se u Car 2 nejedná o téměř „bezkabelovou“ instalaci vzhledem k tomu, že napájení přijímací jednotky musí být vedeno k 12V zásuvce „cigaretového“ zapalovače, který bývá umístěn ve středové konzoli vozidla. V případě, že audio zařízení vozidla nemá 3,5 mm zásuvku, jako v mém případě, je zde ještě jeden nevyužitý kabel navíc, protože je pevně spojen s vlastním přijímačem.

Volba vysílacího kmitočtu

Příjem přes audio zařízení auta je i v tomto případě možno realizovat přes zabudovaný FM vysílač. I v tomto případě je nutno si uvědomit, že údaj VKV – rozsah vysílání 87,6 – 107,9 MHz je rozsah, na který je možno naladit zabudovaný vysílač. Otázka volby kmitočtu, tak aby naladěné FM stanice nebyly rušeny – a hlavně nerušily ostatní účastníky silničního provozu svým přesahem mimo vlastní vozidlo – pokud možno alespoň po celém území ČR, je ponechána uživateli. S ohledem právě na ostatní by každý uživatel měl věnovat volbě vysílacího kmitočtu náležitou pozornost. Kmitočtové pásmo VKV je totiž v ČR využito tak, že volné kmitočty nejsou. V uvedeném rozsahu je na každém 100 kHz kmitočtu nějaký vysílač o větším či menším výkonu. V některých oblastech dokonce dochází i ke vzájemnému rušení. Kmitočty, které se v ČR vyskytují jen jednou, a jsou tak nejméně obsazené, jsou v následující tabulce.

Nevhodný je rozhodně kmitočet 103,2 MHz, kde výkonem 50 dbW vysílá Český rozhlas 2 v celém středočeském regionu. Jako nejvhodnější se mi jeví poslední dva, které obsluhují příhraniční lokální oblasti s poměrně malým výkonem. Navíc přeladění mezi těmito dvěma, téměř sousedními, kmitočty by bylo rychlé. Problémem v Čechách by však mohl být vysílač Buková hora, nebo na Moravě Kojál, které jsou na kmitočtu 104,5 MHz. Údaje jsem čerpal z tabulky Aktuální seznam VKV-FM vysílačů v České republice a tak v případě problémů je možno si najít jinou kombinaci zejména v souladu, kde se nejčastěji pohybuji.

Závěrem

Původní záměr, rozšířit si infotainment ve vlastním autě, se nakonec nenaplnil. Příjem DAB je totiž jediná mezera v jinak instalovaném multimediálním zařízení, které umí přehrávání souborů a hlavně bezproblémové hands-free telefonování. Přínos Car 2 oproti Car 1 vidím hlavně v propracovaném hands-free se zobrazením všech kontaktních seznamů a přídavném mikrofonu pro kvalitní komunikaci. Přináší též dopravní hlášení i FM text. Nezanedbatelným přínosem je též český návod, možnost uchycení kabelů samolepícími příchytkami, které jsou součástí balení, a možnost propojení na externí linkový vstup. I cena, byť vyšší, odpovídá kvalitnějším hands-free na trhu. Určitě tak Car 2 najde uplatnění u majitelů starších autorádií, kteří nechtějí absolvovat složitou úpravu ve specializovaných servisech, ale chtějí kvalitně telefonovat v autě bez porušování předpisů a navíc chtějí jít s dobou rozšiřujícího se DAB+ vysílání.

Vstup do Diskuse

6 komentářů: “Jaké je digitální autorádio Technisat DigitRadio Car 2? Vyzkoušeli jsme instalaci i provoz”

 1. mirasat napsal:

  Jenom upřesnění. DAB vysílání probíhá v pásmu VHF.
  Nejen sklopení prutu, ale i jeho délka ovlivňuje příjem (směrové charakteristiky v obou rovinách H i V). Nabídka prutových svislých antén je omezená na kloubové a magnetky, navíc ideálním rozměrem pro DAB anténu je cca 80 cm.
  Pro VF platí pořad to samé. Správně umístěná a připojená pasivní anténa λ/2 (většinou λ/4), kvalitní kabel a konektor, kvalitní přijímací komponent s dostatečným dynamickým rozshem vstupních užitečných i neužitečných signálů (požadavek se přesouvá i na případné zesilovací prvky, na něž jsou v provozu kladeny mnohé další).
  Škoda, že není součástí článku poslechový test. Ono je totiž řetězení komprimačních algoritmů AAC SBR a A2DP pro výsledný zvuk naprosto devastující.
  Použití FM transmitteru je naprosto nevhodné z hlediska přijímaného i vysílaného „rušení“.
  Jinak pořadí od nejkvalitnějšího zvuku po nejhorší:
  – DAB build in (přímo v autorádiu)
  – USB Audio
  – Line (Aux)
  – FM (pouze za idealních podmínek a pokud se nepletu jen mono)
  – Bluetooth při omezeném datovém toku na straně DAB (díky řetězení kodeků je zapotřebí v DAB části použít AAC LC v datovém Audio toku přes 100kbit/s).

 2. mirasat napsal:

  Ideálním řešením pro napájení displeje by byla kombinace akumulátoru (teplotní nároky), USB a solárního dobíjení.

 3. Bohumil Herwig napsal:

  odpověd autora:
  -Děkuji za upozornění UHF vs VHF – opraveno

  -Co se týká antén, chtěl jsem jen doplnit váš výborný článek o tom, že různé antény mají i jiné směrové diagramy a že tak během jízdy může docházet k přerušování příjmu i z tohoto důvodu.

  -Souhlas, že FM vysílač je nejméně vhodný prostředek k napojení na zesilovač a reproduktory v autě. Avšak jiné lepší způsoby nemusí být, zejm. u starších radiopřijímačů, možné. Proto jsem v odstavci o kmitočtech navrhl po pečlivém výběru takové, které mohou nejméně rušit a budou nejméně rušené, alespoň v ČR. Výstup živého toku audia přes USB vstup by mohlo vydat na samostatnou diskuzi, nebo i článek. Třeba někdo ze čtenářů poradí, která kombinace přístrojů by to umožnila.

 4. mirasat napsal:

  OK:)
  Pokud se jedná o zvukový USB režim (napojení smartphonu na autorádio), bude asi nejstabilnější kombinací jednotka s přídomkem „Made for IPhone….“ a Iphonu. Řeší se vlastně jen kompatibilita s verzí IOS, tu by měl sdělit dovozce autorádia do ČR, či přímo výrobce. Na delší cesty určitě nevadí připojení přes USB. Všichni víme, jak placatá jablka devastují akumulátory.
  V případě androidu je to spíše na náhodě.
  Ale zpět k DAB.
  Existují diskrétní DAB krabičky, které se připojují přes USB do autorádia, ale je třeba brát v úvahu jejich cenu a cenu eventuálního nového autorádia, s již zabudovaným DAB tunerem. Anténu je třeba vždy vyřešit.
  Také se už začalo DAB montovat přímo do „echt asijských“ jednotek. Tam už to spolu s wifi a plnohodnotným androidem iside začíná být hodně zajímavé. Jenom je zase otazník nad kvalitou tunerů.

  • Jakub Melín napsal:

   Pokud bude kvalita tunerů v těch asijských „all-in-one“ android autorádiích taková, jakou mají kvalitu u FM příjmu, tak většina majitelů těchto rádií DAB nikdy nepoužije.

   Známý si podobný šunt koupil do auta. Na FM má v Praze problém i s pražskými rádii. Veškeré příjmové vychytávky, které jsou v běžných a vestavěných autorádiích běžné 20 let, tyhle věci prostě nemají (slušná selektivita, redukce nebo potlačení šumu při jízdě se slabším signálem, blending sterea do mona při zachování zvuku bez šumu a podobně). Víceméně je to asi jako byste vzali čínské rádio za 200 Kč a zapojili ho k autoreproduktorům. Totální průšvih.
   Ten známý tam jinak předtím měl nějaké Ford vestavěné rádio a na tu samou anténu v autě na Jižním Městě chytl i německé Radio Lausitz. Tedy vliv antény lze naplno vyloučit (fantom tam neměl).

   V životě bych si podobný krám do auta nekoupil.

 5. mirasat napsal:

  Osobní zkušenost nemám, ale byl jsem před ,,asiatech,, varován, proto ten můj dovětek o kvalitě tunerů. U těchto výrobků je to vyloženě o pevně zabudovaném LTE/WiFi hotspotu v autě, datovém balíčku 20GB a více. Veškeré audio streamovat online.

  Testovaný Kenwood KDC-X7200 DAB zvládá na FM současný zhuštěný provoz 100kHz celkem slušně. A citlivost je taky slušná.

  Co se týká prutových, antén určitě by to chtělo test a srovnání aktiv antena/aktiv splitter/pasiv. Jenže by se muselo jednat o stejný vůz a jednotku.
  U první možnosti se mi jako největší rušička DAB příjmu projevily FM vysílače v konfiguraci se sdružovačem. To je něco, na co by měl zaměřit výrobce aktivních antén. Nezdá se mi, že by byl problém v autorádiu.
  Napadlo mě, jestli se třeba nenakmitává oscilační pole do zesilovače v anténě, ale to nepravidelné střídání stavu hraje/nehraje se odehráva i když automobil v nešťastném místě stojí. Každopádně když budu jezdit kolem vysílače po kružnicích o různém poloměru, problém se bude projevovat jen někde. U FM AS umístěných ve výšce 30m v rozsahu poloměrů cca 55m až 155m. U FM AS umístěných ve výšce 70m mi to blbnulo ve vzdálenosti cca 350 m (vždy po rovině od paty pomyslného stožáru).

Napsat komentář