Přelaďování televizoru čeká i ty, co už přešli na DVB-T2. Jak je to možné?

2 komentáře 24.7.2019 / Jan Potůček

UVNITŘ TABULKY – Televizní sítě nové generace dosud vysílají na dočasných kanálech. Od Nového roku budou přecházet na definitivní kmitočty, které se budou často od těch stávajících lišit.

Koupili jste si nový televizor a už jste přešli na nové pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2? Ještě nemáte vyhráno. Čeká vás totiž několik přelaďování přijímače kvůli změně vysílacích kanálů sítí DVB-T2. V současné době lze v tomto standardu naladit programy ze tří celoplošných Přechodových sítí DVB-T2. Ty však již v příštím roce nahradí sítě finální, často s jinými vysílacími kanály, než využívá DVB-T2 vysílání dnes. Vedle končících multiplexů DVB-T se tak budou v prvním pololetí příštího roku vypínat i přechodové sítě DVB-T2 a nové vysílání bude přecházet do čtyř finálních sítí, které v éteru nahradí končící multiplexy 1, 2, 3 a 4 i přechodové sítě 11, 12 a 13. Přelaďování se tak nevyhne žádný divák terestrického televizního vysílání.

Nejméně komplikované to budou mít diváci, kteří používají individuální venkovní nebo pokojovou anténu. Těm bude stačit ve chvíli, kdy dojde k vypnutí některé z přechodových sítí DVB-T2, spustit automatické vyhledávání programů na televizoru nebo set-top boxu a televizní stanice se jim do přijímače načtou z nových vysílacích kanálů. Komplikovanější cesta čeká domácnosti napojené na společnou televizní anténu (STA). Zde bude nutný zásah profesionální servisní firmy, která do STA doplní kanálové vložky pro nové vysílací kanály, případně přeladí již funkční kanálové vložky na nové kanály. Servisní firmy je ale třeba objednat s předstihem, protože v době vypínání DVB-T a přechodových sítí DVB-T2 budou plně vytížené.

Síť České televize

Veřejnoprávní Česká televize bude mít přechod do finální sítě DVB-T2 nejjednodušší. Již dnes totiž na většině území České republiky vysílá na kmitočtech, které bude využívat i její finální síť DVB-T2. Jde o kanál 26, na kterém lze programy ČT naladit ve 12 krajích včetně Prahy, Jihomoravského či Moravskoslezského kraje (týká se to základních vysílačů, nikoli dokrývačů). Ve dvou krajích (Ústecký a Jihočeský) dojde ke změně vysílacího kanálu DVB-T2. Dnes lze Českou televizi v síti nové generace v těchto dvou krajích sledovat na kanálu 50, po přeladění na finální stav bude v Ústeckém kraji dostupná na kanálu 33 (dnes na něm vysílá Česká televize ve standardu DVB-T) a v Jihočeském kraji na kanálu 39. Na stejném kanálu 39 vysílá ČT ve standardu DVB-T2 také z jáchymovského Klínovce jako přechodová síť, ale stejný kanál zde zůstane i pro finální multiplex ČT ve standardu DVB-T2.

První vlna přelaďování se tedy diváků, kteří již přijímají DVB-T2, na většině území České republiky nedotkne. Česká televize totiž nebude měnit nejen vysílací kanál 26, ale ani obsah multiplexu DVB-T2: zachová všech šest svých programů ve Full HD rozlišení a osm stanic Českého rozhlasu. Jediné, s čím si bude muset v souvislosti s vypínáním multiplexu 1 ve standardu DVB-T poradit, bude vysílání regionálních mutací zpráv. V Přechodové síti 11 totiž zatím vysílá pouze pražskou mutaci Událostí v regionech. Ve finální síti DVB-T2, která ponese název multiplex 21, se mají objevit všechny tři mutace tohoto pořadu – Čechy, Jižní Morava a Severní Morava. V budoucnu by jich dokonce mělo být pět. Diváci po celé republice budou moci v jednu chvíli přepínat mezi všemi těmito mutacemi.

Sítě Českých Radiokomunikací

Komplikovanější to bude s transformací Přechodové sítě 12, kterou provozují České Radiokomunikace, na finální multiplexy 22 a 23. Jedna síť DVB-T2 se tak rozdělí na dvě, přičemž v některých regionech zdědí multiplex 22 nebo multiplex 23 kmitočet po zanikající Přechodové síti 12. Zároveň se programy šířené v Přechodové síti 12 rozdělí do obou finálních multiplexů nové generace a doplní je i několik nových programů (s jistotou lze už nyní hovořit například o zpravodajském kanálu CNN Prima News, který dosud nezahájil vysílání, ale skupina FTV Prima si pro něj zajistila kapacitu ve finálním multiplexu 22). Jestliže Přechodová síť 12 slouží k souběžnému vysílání programů z celoplošných multiplexů 2 a 3 v novém standardu DVB-T2, finální sítě 22 a 23 se stanou nástupci těchto multiplexů po vypnutí DVB-T vysílačů.

Pro diváky v celé republice to bude znamenat nutnost přeladit své televizory nebo set-top boxy, jakmile se v jejich regionu odmlčí Přechodová síť 12 a rozdělí se na nové multiplexy 22 a 23. Jinak si nezachovají příjem nejsledovanějších domácích komerčních programů. Pro domácnosti s příjmem televizního signálu přes společnou televizní anténu to opět bude znamenat nutnost sjednat si návštěvu servisní firmy a zajistit úpravu STA – instalaci nových kanálových vložek nebo přeladění těch stávajících na nové vysílací kanály sítí DVB-T2. Bez tohoto kroku by nové vysílání diváci nenaladili ani v případě, že by si pořídili nový televizor nebo set-top box DVB-T2/HEVC. Klíčové je dostat signál do domovních rozvodů a to bez úpravy kanálových vložek STA nepůjde.

Síť Digital Broadcasting

Oproti Českým Radiokomunikacím bude mít Digital Broadcasting přechod na nový standard DVB-T2 a novou finální síť 24 o mnoho jednodušší. V řadě lokalit totiž finální multiplex 24, který se stane pokračovatelem dnešního multiplexu 4, využije vypínané kanály multiplexu 4. To usnadní život zejména domácnostem závislým na STA, neboť společné antény jsou většinou na příjem multiplexu 4 vyladěny. Divákům by tedy po vypnutí Přechodové sítě 13, která souběžně šíří programy multiplexu 4 ve standardu DVB-T2, a ukončení vysílání multiplexu 4 na přijímači automaticky naběhly programy finální sítě 24 ve standardu DVB-T2. Pouze u některých typů přijímačů by divák musel spustit automatické vyhledávání programů a nechat si automaticky načíst novou programovou nabídku.

Přepínání multiplexu 4 a Přechodové sítě 13 do finální sítě 24 bude probíhat poměrně rychle. Začne začátkem ledna 2020 a skončí v květnu téhož roku, dokonce o několik dní dříve než definitivní vypnutí DVB-T vysílání České televize. Nový multiplex 24 bude jedinou finální sítí DVB-T2, která bude moci nabídnout regionalizaci, tedy odpojované regionální vysílání po krajích. Do této sítě se tedy soustředí veškeré regionální televize (pokud Český telekomunikační úřad neumožní podobně jako v DVB-T existenci samostatných regionálních sítí pro terestrické televizní vysílání), tak jako se to děje již nyní u Přechodové sítě 13. Pokud se bude v některém regionu měnit vysílací kanál a finální síť 24 nevyužije kmitočet po multiplexu 4 nebo Přechodové síti 13, diváci budou muset kvůli zachování příjmu programové nabídky spustit automatické vyhledávání programů a načíst si znovu programy sítě 24 do svých přijímačů.

Termíny vypínání vysílačů m… by Jan.Potucek on Scribd

Vstup do Diskuse

2 komentáře: “Přelaďování televizoru čeká i ty, co už přešli na DVB-T2. Jak je to možné?”

  1. jslte napsal:

    Bude Mux 23 na Zelené hoře a na Klínovci. Je požádáno o kanály a nebo platí uvedené tabulky a Mux 23 na těchto vysílačích nebude.

Napsat komentář