ČTÚ: v červenci počet případů rušení TV příjmu mobilní komunikací narostl, týkalo se to i DVB-T2

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámil, že k 31. červenci bylo ve zkušebním provozu 265 (v červnu 263) základnových stanic systému 4G/LTE, v trvalém provozu pak 16.505 stanic (16.398).

V pravidelné monitorovací zprávě ČTÚ konstatuje, že v červenci přijal 45 nových hlášení (v červnu 73, v květnu 78) o rušení příjmu zemské digitální televize. Provedl, a také ukončil, celkem 129 šetření (v červnu 115, v květnu 95) z čehož mj. šlo o 79 (68, resp. 60) případů rušení televizního příjmu, 26 (19, resp. 10) případů rušení veřejných mobilních komunikačních sítí jako GSM, UMTS a LTE a 5 případů (12, resp. 13) rušení rozhlasového a satelitního příjmu. Ze zmiňovaných 79 případů rušení televizního příjmu se jich 17 (v červenu 13) týkalo přímo DVB-T2.

K TÉMATU: Rušení příjmu televizního a rozhlasového signálu: co způsobují mobilní sítě LTE?

Jako zdroj rušení příjmu DVB-T/T2, byla zjištěna základnová stanice (BTS) LTE v pásmu 800 MHz v 8 případech (v červnu 2, v květnu 9, v dubnu 20), v 10 případech se rušení nezjistilo a například ve 47 (50) případech šlo o závady přijímacího zařízení diváků. Co se týče zmiňovaného rušení DVB-T2 byla stížnost na 4G/LTE potvrzena v jednom případě.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář